Heading hidden

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Keskeiset muutokset – osaaminen ratkaisee

  • Tutkintojen määrä vähenee ja työelämässä tapahtuva oppiminen määritellään uudelleen.
  • Jatkuva haku
  • Nuorilla ja aikuisilla yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto
  • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Aiempi osaaminen tunnustetaan.
  • Työpaikalla oppiminen tapahtuu koulutus- tai oppisopimuksen avulla, työssäoppiminen poistuu
  • Yhteiset tutkinnon osat (mm. äidinkieli, matematiikka ja yrittäjyys) jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle.
  • Tavoitteena on tehdä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa, ja yritykset saavat näkyvämmän jalansijan opetuksen järjestelyissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön Amisreformi grafiikka uudesta ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisen opinnot etenevät yksilöllisesti. Osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika.  Mercuriassa yksilölliset opintopolut mahdollistetaan monipuolisia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, jolloin tutkintojen suoritusajat vaihtelevat yksilöllisesti. Kukin etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti ja kukin opiskelee vain sellaista, mihin hänellä ei ole vielä osaamista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan myös työpaikalla järjestettävä koulutus ja sen tavoitteet. HOKSia päivitetään koko opiskeluajan ja opiskelu on aina tavoitteellista ja ohjattua. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen määrä voi vaihdella eri opiskelijoilla, sille ei ole määritelty vähimmäis- tai enimmäiskestoa. Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun. Opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppiminen voi sisältää sekä koulutus- että oppisopimuksen kautta tapahtuvaa oppimista. Kaikki osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä.

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta löydät mm. OKM:n sivuilta https://minedu.fi/amisreformi
Voit seurata uutisointia ja keskustelua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #amisreformi