Kuva
03touko

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kuulumisia

Syksyllä 2020 starttasi Opetushallituksen Ohjaus tavoittaa! -hanke, joka hankeverkostoineen pyrkii määrittelemään hakuvaiheen ohjauksen, opintojen aikaisen opinto- ja uraohjauksen sekä jatkovaiheen ohjauksen kipukohtia ja keksimään niihin opiskelija- ja ohjaajalähtöisiä ratkaisuja. Punaisena lankana on mikäpä muukaan kuin verkkovälitteisyys ja digiohjauksen mallit, mikä konkretisoituu siinä, että uusia ohjauksen välineitä testataan ja kehitetään entistä digitaalisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Hanketiimimme keskuudessa vallitsee…

LUE LISÄÄ
Kuva
06huhti

Mercuria kestävän kehityksen tiellä

Mercurian kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2015, jolloin ryhmään kuului myös Martinlaakson lukion opettajia sekä ravintola- ja siivouspalveluita tuottavien yritysten edustajia. Varsinainen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin seuraavana vuonna ja sitä päivitettiin vuonna 2018. Kestävän kehityksen ohjelmassamme on ollut erilaisia painopistealueita, joihin on kohdistettu toimenpiteitä, mm. tulostusseuranta, tasa-arvokyselyt, kasvisruokapäivien lisääminen sekä erilaiset hyvinvointiin liittyvät kyselyt ja toimenpiteet. Vantaan kaupunki…

LUE LISÄÄ
Kuva
08maalis

Mercuria mukana opiskelijoiden yhteisöllisyyteen tähtäävässä #vaikutamme yhdessä -hankkeessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020–2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. joilla tuetaan monipuolisesti • oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista • toimintakulttuurin uudistamista • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta • toimintaympäristön muutoksiin vastaamista. (oph.fi) Mercuria on mukana yhdessä muiden toimijoiden kanssa tässä OPH:n rahoittamassa hankkeessa, ja…

LUE LISÄÄ
Kuva
25helmi

Teaming UP-projektin ensimmäinen intensiivikurssi järjestettiin virtuaalisesti

Interreg Central Balticin rahoittama yrittäjyyshanke Teaming UP jatkui 17.–18.2.2021 projektin ensimmäisellä intensiivikurssilla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaikkien projektin osallistujien olisi ollut tarkoitus kokoontua ensimmäisen intensiivikurssin tiimoilta Suomessa. Sen sijaan tapahtuma järjestettiin koronan vuoksi virtuaalisesti. Suomalaiset, latvialaiset ja virolaiset opiskelijat osallistuivat tapahtumaan omista kotistudioistaan.   Intensiivikurssi sisälsi Tomi Tallgrenin pitämät luennot Business Model Canvasista sekä yrityksen rahoituksesta. Tämän lisäksi tapahtumaan osallistuivat myös vierailevat puhujat Jurģis Priedītis ja Viljami Metsäkylä. Latvian Investment and Development Agencyssa työskentelevä Jurģis Priedītis tukee työssään PK-yritysten perustamista ja kehittämistä. Hänen puheensa keskittyi siihen, millaiset yritykset saavat rahoitusta. Yrittäjä ja Nutrition Ninjan perustajajäsen Viljami…

LUE LISÄÄ
Kuva
26tammi

Työelämä oppimisympäristönä

Perinteisesti on ajateltu, että nuoren tulee ensin käydä koulu ja sen jälkeen mennään töihin. Toisen asteen oppilaitoksissa työelämä ja työelämäjaksoilla oppiminen on ollut jo kauan yhdenvertainen oppimisympäristö oppilaitosympäristön kanssa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opetellaan ammatteja, ja meillä kauppaoppilaitoksessa opetellaan taitoja, joita opiskelijamme tarvitsevat erilaisissa kaupan työtehtävissä, tilitoimistoissa, erilaisissa toimisto- ja hallinnollisissa tehtävissä. Meillä siis opetellaan…

LUE LISÄÄ
Kuva
17joulu

Katsaus kansainväliseen Mercuriaan vuonna 2020

Erittäin poikkeuksellinen vuosi on tulossa kohta päätökseen. Tänä vuonna vallinnut koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Mercurian kansainväliseen toimintaan. Ulkomaan työelämäjaksoja ei olla voitu toteuttaa maaliskuun jälkeen ja myös kansainväliset projektit ovat vaatineet uudenlaisia toteutustapoja, koska ulkomaille ei olla voitu matkustaa. Tänä poikkeuksellisena aikana onkin syytä muistaa, että kansainvälistyminen ei ole Mercuriassa tauolla, vaan se jatkuu myös koronapandemian aikana. Kansainvälistyminen on toki muuttanut muotoaan tässä vallitsevassa tilanteessa. Meidän yhteinen halumme ja toiveemme uudelle vuodelle onkin…

LUE LISÄÄ
Kuva
25marras

Teaming Up-projekti jatkui kansainvälisellä tapahtumalla

Teaming UP-projekti jatkui 19.11. kansainvälisellä tapahtumalla, johon osallistui Mercurian lisäksi projektin koordinaattori Valmiera Development Agency sekä partnerit Valmiera Vocational Training Centre ja Valga County Vocational Training Centre. Koronan vuoksi tapahtuma jouduttiin järjestämään virtuaalisesti. Mercurian opiskelijat ja henkilökunta osallistuivat tapahtumaan live-yhteydellä Myyräncolosta.   Tapahtumassa opiskelijoista muodostettiin kansainväliset tiimit, jotka perustavat yritykset projektin aikana. Lisäksi tapahtumassa kuultiin inspiraatiopuheita nuorilta yrittäjiltä. Māra Lieplapa PLŪKTista, Mart Vainu Yummy Questionsista ja Frans Tihveräinen flyARista kertoivat polustaan yrittäjiksi ja antoivat vinkkejä opiskelijoille.  Seuraavan kerran Teaming UP-projektin tiimoilta kokoonnutaan helmikuussa 2021, jolloin tiimit pääsevät kunnolla vauhtiin oman yrityksensä suunnittelussa. Hankkeen virallinen Instagram-tili: @teamingup_project                 …

LUE LISÄÄ
Kuva
11marras

Ysiluokkalaiset uuden edessä

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi oppivelvollisuuden laajentamisen 18 ikävuoteen asti, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokainen peruskoulun päättävä nuori jatkaa johonkin toisen asteen oppilaitokseen. Tämän laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna 2021. Uutta lakia sovelletaan niihin nuoriin, joiden oppivelvollisuus olisi vanhan lain mukaan päättynyt vuonna 2021, eli nykyisiin yhdeksäsluokkalaisiin. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle…

LUE LISÄÄ
Kuva
20loka

Työelämäkampus opiskelijoiden työllistymisen tukena

Mercuriassa panostetaan opiskelijoiden työllistymiseen; meillä tuetaan ja autetaan opiskelijoiden hakeutumista työelämäjaksoille opintojen aikana, ja myös valmistumisen jälkeen tarjoamme palveluitamme työpaikan etsimiseen. Työelämäkampuksemme sai tänä syksynä lisävahvistusta, kun Tomi Rytkönen tuli työelämäkoordinaatoriksi tukemaan opiskelijoidemme työllistymistä opintojen aikana ja niiden jälkeen.   Mistä tulit Mercuriaan ja minkälaisissa työtehtävissä olet ollut?   Työskentelin ennen Mercurialle siirtymistä asiantuntijana nuorten työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitojen parissa Nuori Yrittäjyys ry:llä. Työssäni koulutin sekä nuoria…

LUE LISÄÄ
Kuva
24syys

Miten käy kansainvälisyyden korona-aikana?

Mercurian yksi vetovoimatekijä on ollut meidän aktiivinen kansainvälinen toimintamme. Olemme lähettäneet opiskelijoita ulkomaan työelämäjaksoille jo monet vuodet, ja sen lisäksi meillä on tälläkin hetkellä käynnissä useita kansainvälisiä projekteja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijat ovat voineet edistää opintojaan ulkomaan työelämäjaksoilla antamalla näyttöjä useista eri tutkinnonosista. Kansainvälisen työkokemuksen lisäksi heille on kertynyt osaamispisteitä ”Kansainvälisessä työympäristössä toiminen” -tutkinnonosasta. Viime keväänä opiskelijoidemme ulkomaan työelämäjaksot keskeytyivät tai…

LUE LISÄÄ