Kuva
15joulu

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen Mercuriassa

Ammatillisten oppilaitosten korkeat keskeyttämisprosentit vaikuttavat merkittävästi sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti. Nuorten jääminen työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle, ja tämä ilmiö yhdessä väestön ikääntymisen kanssa, aiheuttavat suurta painetta hyvinvointivaltion palveluiden ylläpitämiseen. Nuoria tarvitaan työelämään, ja ammattikoulutus on tänä päivänä minimivaatimus työllistymiseen. Ilman toisen asteen tutkintoa jäävien nuorten työllistymismahdollisuudet ovat heikot.  Mercuriassa lähdettiin miettimään opiskelijoille laadukkaita ja tavoitteellisia oppimismetodeja, jotta kaikilla opiskelijoillamme olisi mahdollisimman hyvät oppimisympäristöt kehittyä ja oppia. Tavoitteena oli, että opiskelu kaikissa oppimisympäristöissä…

LUE LISÄÄ
Kuva
17marras

Opiskelija on meille ykkönen – hyvinvointi oppimisen tukena

Myönteinen käsitys opintomenestymisestä, usko omiin kykyihin ja opiskelutaitoihin sekä opintojen arvostaminen heijastavat opiskelijoiden opiskeluympäristökokemuksia. Nämä kokemukset voivat ilmentyä hyvinvointina tai uupumuksena. Tavoitemotivaatioon vaikuttaa voimakkaasti myös elämän merkityksellisyyden kokemus. Koska oppilaitoksen mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijan henkilökohtaiseen elämään ovat aika vähäiset, opiskeluympäristö ja siellä saatujen kokemusten merkitys uupumuksen ehkäisemiseksi korostuu entisestään (Meriläinen, Haapanen & Vänttinen 2013). Mercuriassa opiskelija on ollut aina ykkönen ja heidän tarpeensa on otettu…

LUE LISÄÄ
Kuva
14loka

Väyläopinnot ovat loistava vaihtoehto hakeuduttaessa korkeakouluopintoihin

Emmi Pitkänen ja Mirka Mäkelä opiskelevat Mercuriassa liiketoiminnan perustutkintoa ja tähtäävät tutkinnon suoritettuaan ammattikorkeakouluun. He suorittavat ammattikorkean väyläopintoja osana omia opintojaan, ja kertovat tässä haastattelussa, miten väyläopinnot ovat tähän asti sujuneet.    Miksi haitte väyläopintoihin? Mirka: Hain väyläopintoihin, koska tiesin jo Mercuriaan hakiessa, että haluan ammattikorkeakouluun ja oikeustradenomin suuntautumislinjalle. Laurean Hyvinkään kampuksella tarjotaan juuri tätä vaihtoehtoa ja vieläpä projektimuotoista opiskelua. Emmi: Tiesin, että haluan jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, joten tuntui luontevalta valita väyläopinnot….

LUE LISÄÄ
Kuva
24syys

Kansainvälisen yhteistyön herääminen

Monipuolinen ja strategisesti suunniteltu kansainvälinen yhteistyö lisää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja laatua. Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Kansainvälisen toiminnan avulla oppilaitokset voivat kehittää tarjoamaansa koulutusta, mutta myös omaa organisaatiotaan. Mercurian omat kansainväliset verkostot, yhteistyöhankkeet ja henkilöstön liikkuminen kansainvälisissä hankkeissa kehittävät henkilöstön osaamista, ja sitä kannattaa hyödyntää paitsi opetuksessa myös kaikessa kehittämistyössä ja esimerkiksi koulutusviennissä. Ammatillisen toisen…

LUE LISÄÄ
Kuva
24elo

Ensimmäisten oppivelvollisten opiskelijoiden syksy

Tämä syksy poikkeaa monin tavoin aiemmista syksyistä toisella asteella. Sen lisäksi että meillä on edessämme jo toinen koronasyksy, on meillä edessämme erityinen lukuvuosi siitäkin syystä, että ensimmäiset oppivelvolliset opiskelijat aloittivat opiskelunsa toisella asteella. Miten tämä muutos näkyy oppilaitoksissa? Olemme vasta alkutekijöissä uuden oppivelvollisuuslain tuomien muutosten kanssa, mutta tätä syksyä varten on jo valmistauduttu pitkin talvea….

LUE LISÄÄ
Kuva
03touko

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kuulumisia

Syksyllä 2020 starttasi Opetushallituksen Ohjaus tavoittaa! -hanke, joka hankeverkostoineen pyrkii määrittelemään hakuvaiheen ohjauksen, opintojen aikaisen opinto- ja uraohjauksen sekä jatkovaiheen ohjauksen kipukohtia ja keksimään niihin opiskelija- ja ohjaajalähtöisiä ratkaisuja. Punaisena lankana on mikäpä muukaan kuin verkkovälitteisyys ja digiohjauksen mallit, mikä konkretisoituu siinä, että uusia ohjauksen välineitä testataan ja kehitetään entistä digitaalisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Hanketiimimme keskuudessa vallitsee…

LUE LISÄÄ
Kuva
06huhti

Mercuria kestävän kehityksen tiellä

Mercurian kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2015, jolloin ryhmään kuului myös Martinlaakson lukion opettajia sekä ravintola- ja siivouspalveluita tuottavien yritysten edustajia. Varsinainen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin seuraavana vuonna ja sitä päivitettiin vuonna 2018. Kestävän kehityksen ohjelmassamme on ollut erilaisia painopistealueita, joihin on kohdistettu toimenpiteitä, mm. tulostusseuranta, tasa-arvokyselyt, kasvisruokapäivien lisääminen sekä erilaiset hyvinvointiin liittyvät kyselyt ja toimenpiteet. Vantaan kaupunki…

LUE LISÄÄ
Kuva
08maalis

Mercuria mukana opiskelijoiden yhteisöllisyyteen tähtäävässä #vaikutamme yhdessä -hankkeessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020–2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. joilla tuetaan monipuolisesti • oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista • toimintakulttuurin uudistamista • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta • toimintaympäristön muutoksiin vastaamista. (oph.fi) Mercuria on mukana yhdessä muiden toimijoiden kanssa tässä OPH:n rahoittamassa hankkeessa, ja…

LUE LISÄÄ
Kuva
25helmi

Teaming UP-projektin ensimmäinen intensiivikurssi järjestettiin virtuaalisesti

Interreg Central Balticin rahoittama yrittäjyyshanke Teaming UP jatkui 17.–18.2.2021 projektin ensimmäisellä intensiivikurssilla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaikkien projektin osallistujien olisi ollut tarkoitus kokoontua ensimmäisen intensiivikurssin tiimoilta Suomessa. Sen sijaan tapahtuma järjestettiin koronan vuoksi virtuaalisesti. Suomalaiset, latvialaiset ja virolaiset opiskelijat osallistuivat tapahtumaan omista kotistudioistaan.   Intensiivikurssi sisälsi Tomi Tallgrenin pitämät luennot Business Model Canvasista sekä yrityksen rahoituksesta. Tämän lisäksi tapahtumaan osallistuivat myös vierailevat puhujat Jurģis Priedītis ja Viljami Metsäkylä. Latvian Investment and Development Agencyssa työskentelevä Jurģis Priedītis tukee työssään PK-yritysten perustamista ja kehittämistä. Hänen puheensa keskittyi siihen, millaiset yritykset saavat rahoitusta. Yrittäjä ja Nutrition Ninjan perustajajäsen Viljami…

LUE LISÄÄ
Kuva
26tammi

Työelämä oppimisympäristönä

Perinteisesti on ajateltu, että nuoren tulee ensin käydä koulu ja sen jälkeen mennään töihin. Toisen asteen oppilaitoksissa työelämä ja työelämäjaksoilla oppiminen on ollut jo kauan yhdenvertainen oppimisympäristö oppilaitosympäristön kanssa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opetellaan ammatteja, ja meillä kauppaoppilaitoksessa opetellaan taitoja, joita opiskelijamme tarvitsevat erilaisissa kaupan työtehtävissä, tilitoimistoissa, erilaisissa toimisto- ja hallinnollisissa tehtävissä. Meillä siis opetellaan…

LUE LISÄÄ