Heading hidden

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/03/Mercuria_faq.jpg

Miten kaksoistutkintoon haetaan?
Kaksoistutkintoon haetaan normaalisti yhteishaun kautta. Hakulomakkeessa ilmoitetaan halukkuus (rasti ruutuun) kaksoistutkinnon suorittamiseen, ja oppilaitos valitsee opiskelijat kaksoistutkintoon todistusten perusteella. 

 

Voiko kirjoittaa pitkän matematiikan? 
Opiskelija voi periaatteessa kirjoittaa pakollisten aineiden lisäksi mitä tahansa opiskelemiaan aineita. Mercurian opiskelijoille ei tällä hetkellä tarjota pitkän matematiikan opetustamutta opiskelija voi valita Vantaan aikuislukion tai Martinlaakson lukion kurssivalikoimasta mitä tahansa kursseja, joita hän voi suorittaa omalla ajallaan. Martinlaakson lukion kursseille pääsee, jos niillä on tilaa. Vantaan aikuislukion kursseille osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä  

 

Mitä aineita opiskellaan kaksoistutkinnossa?
Uuden lain mukaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan viisi ainetta. Ainut pakollinen aine on äidinkieli. Sen lisäksi opiskelijoiden on kirjoitettava yksi pitkä aine. Mercuriassa opiskelijat opiskelevat pitkän englannin, joka myös kirjoitetaan pitkänä melko usein. Mutta opiskelijat ovat myös kirjoittaneet esim. pitkän matematiikan, jos he ovat itsenäisesti (tai muussa lukiossa) opiskelleet siihen tarvittavat taidot. Lisäksi Mercuriassa tarjotaan opetusta ruotsissa, matematiikassa (lyhyt oppimäärä), terveystiedossa ja yhteiskuntaopissa. 

 

Onko kaksoistutkinnossa koeviikkoja?
Mercurian kaksoistutkinto-opiskelijoilla ei ole koeviikkoja. 

 

Onko kaksoistutkinnon suorittaminen rankkaa?
Jokainen kokee kaksoistutkinnon suorittamisen yksilöllisesti. Olemme Mercuriassa pyrkineet vähentämään opintojen kuormittavuutta esim. sijoittamalla lukiotunnit normaalien koulupäivien aikana pidettäviksi, ja ne näkyvät myös omassa lukujärjestyksessä. Opiskelijapalautteen mukaan olemme onnistuneet tässä hyvin, ja monet opiskelijat kokevat, että kaksoistutkinnon suorittaminen sujuu hyvin.  

 

Voinko lähteä ulkomaille työssäoppimaan vaikka on kaksoistutkinnossa?
Kyllä voi lähteä, mutta ulkomaan tjk-jakso on sijoitettava niin, ettei se osu esim. ylioppilaskirjoitusten kanssa päällekkäin.

Millä keskiarvolla Mercuriaan pääsee?
Kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan pisteillä. Pisteet muodostuvat kaikkien aineiden keskiarvosta ja kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvosta. 1.valinnasta saa vielä kaksi pistettä lisää. Lähivuosina pisterajana on Mercuriaan ollut 20. Kaikkien aineiden keskiarvo pitäisi olla n. 7.5. 

 

Onko meille pääsykokeita?
Mercuriassa ei ole pääsykokeita, mutta aikuisten perustutkintoon opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella. Nuorisopuolen opintoihin opiskelijavalinnat tehdään opintopolun kautta tulleiden hakijoiden kesken pisteiden perusteella, johon vaikuttavat hakutoive ja todistuksen keskiarvo. Kielikoe järjestetään tarvittaessa äidinkielenään muuta kuin suomea puhuville hakijoille. Lisäksi voidaan käyttää harkinnan varaista sisäänottoa.  

 

Millaista liiketoiminnan opiskelu on? Mitä tunneilla tehdään?
Liiketoiminnan opiskelu on todella käytännönläheistä. Tunneilla tehdään paljon ryhmätöitä ja käydään läpi asioita, joita yleisesti merkonomin työtehtävissä tarvitaan ja käytetään. Voit valita itseäsi kiinnostavat aineet ja ns. Osaajapolun, joka vaikuttaa opintojesi sisältöön. Myyntiosaajan polulla opiskelet esimerkiksi myyntitaitoja ja markkinointiviestintää. Yrittäjäosaajan polulla opiskellaan yrityksen perustamista ja tehdään erilaisia laskelmia kannattavuudesta. Muita Osaajapolkuja ovat Markkinointi- ja henkilöstöosaaja ja Taloushallinto-osaaja. Lisäksi meillä opiskellaan yhteisiä tutkinnonosia, kuten matematiikkaa, kieliä, äidinkieltä ja viestintää. Näissä aineissa opetellaan erilaisten ohjelmien käyttöä ja harjoitellaan sähköpostiviestintää, opetellaan erilaisten asiakirjojen ja sopimusten tekemistä, sekä harjoitellaan työnhakua ja kirjoitetaan työhakemuksia ja tehdään oma CV. 

Lähiopetuksen jälkeen lähdetään työelämäjaksolle hankkimaan käytännön kokemusta tekemällä ammatillisiin opintoihin soveltuvia työtehtäviä ja antamaan näyttöjäSaavutettu ammattitaito arvioidaan työpaikalla yhdessä työpaikkaohjaajan ja oman ohjaajasi kanssa. Ammatillinen osaaminen arvioidaan siis tekemällä alan töitä, ei kirjallisten kokeiden avulla. Työelämäjaksoja on opintojen aikana keskimäärin 4–5 kappaletta. Työelämäjaksojen pituus riippuu annettavien näyttöjen määrästä, ja siitä missä ajassa tarvittava osaaminen on saavutettu. 

 

Mistä tiedän, mitä kursseja pitää suorittaa? Voiko niitä vaihtaa, jos ei tykkää?
Opiskelijoilla on koko opintojen ajan oma HOKS-ohjaaja, jonka kanssa opinnot suunnitellaan ja kaikille tehdään henkilökohtainen oppimisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Liiketoiminnan perustutkinnossa opiskellaan ensimmäisenä vuotena kaikille yhteisiä tutkinnon osia. Ensimmäisen vuoden keväällä jokainen valitsee oman Osaajapolkunsa, joka määrittelee seuraavien vuosien ammatilliset opinnot. Osaajapolkuun valitaan sopivat tutkinnon osat Osaajapolun vaihtoehdoista oman ohjaajan kanssa. Jos huomaa, että valittu Osaajapolku ei tunnukaan oikealta, voi tutkinnonosia vaihtaa. 

 

Onko pakko opiskella verkossa?
Meillä kaikki opinnot ja kurssit on tehty omaan verkkoympäristöön, eKampukselle. Opiskelija voi sopia yhdessä HOKS-ohjaajan kanssa miten ammatilliset kurssit suoritetaan ennen työelämäjaksoja. Normaalisti kaikista kursseista järjestetään lähiopetusta, mutta jos opiskelija haluaa ja pystyy suorittamaan kursseja verkossa, niin se on mahdollista.

 

Onko merkonomin opinnoissa kokeita?
Meillä on kokeita joissakin yhteisen tutkinnonosan aineissa, kuten matematiikassa ja äidinkielessä. Ammatillisissa opinnoissa ei normaalisti järjestetä kokeita, vaan arvioinnit annetaan työelämäjaksolla näyttöinä. Opettajilla on kuitenkin erilaisia käytäntöjä ja tapoja arvioida osaamista, ja joskus paras tapa on pitää asiasta pieni koe, mutta ne ovat kuitenkin melko harvinaisia.  

 

Kuinka pitkiä koulupäivät ovat?
Koulupäivien pituus riippuu sen hetkisistä opinnoista, ja siitä opiskeleeko kaksoistutkintoa. Joskus pisimmillään koulupäivän pituus voi olla esim. 8.15–16.00, jos on monta kurssia ja lukiotunteja meneillään samanaikaisesti. Mutta joskus taas voi olla, että päivät ovat lyhyitä eikä kaikkina viikonpäivinä ole välttämättä edes lähiopetusta, jos kursseja ei ole meneillään. Yhteiset tutkinnonosat, kuten äidinkieli ja matematiikka pyritään suorittamaan jo ensimmäisen vuoden aikana, joten toisella ja kolmannella luokalla pääsee yleensä keskittymään ammatillisiin opintoihin, ja opiskelu onkin silloin jo huomattavasti joustavampaa. 

 

Onko ruokailu ilmaista?
Kaikille toisen asteen perustutkinto-opiskelijoille kustannetaan päivittäinen ruoka lähiopetuksessa. Työelämäjaksoilla opiskelijoille korvataan päivittäinen ruokailu (työpäivinä), mutta etäopetuksessa ei oppilaitoksella ole velvollisuutta korvata kouluruokailua.  

Mitä merkonomi voi tehdä työkseen? Onko pakko mennä kauppaan töihin?
Merkonomi voi tehdä työkseen hyvin erilaisia asioita. Tietysti liiketoiminnan opinnot ohjaavat opiskelijoitamme työelämäjaksoille aika usein juuri kauppoihin ja myymälöihin, ja sitäkin kannattaa kokeilla opiskeluaikana. Mutta jos kaupan työt eivät tunnu omilta, voi merkonomi toimia vaikkapa yrittäjänä, työskennellä tilitoimistossa tai pankissatai erilaisissa toimistotehtävissä esimerkiksi markkinoinnin ja mainonnan parissa. Opiskelijamme sanovat, että merkonomin tutkinto on hyvä pohja mihin tahansa toimialalle ja kaikki on oikeastaan itsestä kiinni. 

 

Kuinka monta työelämäjaksoa on ja kuinka kauan ne kestävät?
Työelämäjaksoja on noin 4–5 kpl opintojen aikana, riippuen tutkinnonosien määrästä. Työelämäjaksojen pituus riippuu myös annettavien näyttöjen määrästä ja tutkinnonosien laajuudesta. Joskus opiskelijat haluavat ”niputtaa” yhteen useamman näytön, jolloin työelämäjaksokin on pitempi, jotta voidaan saavuttaa tarvittava osaaminen. Tutkinnonosien laajuudet vaihtelevat 15 ja 30 osaamispisteen välillä. Laajemman tutkinnonosanesimerkiksi Myynti-tutkinnonosan kohdalla työelämäjakso on pidempi kuin suppeammissa tutkinnonosissa. Yleensä laajan tutkinnonosan kohdalla pyritään olemaan työelämäjaksolla noin 12 viikkoa yhtämittaisesti. Joskus opiskelijalla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista vaikkapa kesätöistä myyjänä, jolloin tarvittavan osaamisen hankkimiseen ei tarvita pitkää työelämäjaksoa, vaan näyttö voidaan antaa jo aikaisemmin. 

 

Mistä tiedän, millainen työpaikka soveltuu opintoihini? Pitääkö minun itse hankkia paikka?
Työpaikkojen hankkimisessa opiskelijoitamme avustavat oma HOKS-ohjaaja ja tKampus (työelämäkampus). Heidän kanssaan keskustellaan ja mietitään, millainen työpaikka soveltuu opintoihin juuri sillä hetkellä. Melko usein opiskelijat kuitenkin hankkivat työpaikkansa itse, mutta myös tKampuksella on tiedossa yrityksiä, jotka hakevat työharjoittelijoita. Opiskelijat eivät jää tämän asian kanssa yksin, vaan heitä autetaan löytämään hyvä työpaikka. 

 

Saako työssäoppimisjaksolta palkkaa?
Työssäoppimiset voi suorittaa kahdella erilaisella sopimuksella: koulutussopimuksella, joka solmitaan palkattomalle työelämäjaksolle, sekä oppisopimuksella, jossa opiskelijalla on työsopimus yrityksen kanssa ja saa sieltä myös palkkaa. Aika usein työpaikat haluavat aloittaa uusien harjoittelijoiden kanssa palkattomalla koulutussopimuksella, koska työkokemusta ei vielä ole kertynyt. Joskus opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa sellaisessa yrityksessä, jossa voi myös antaa näyttöjä. Yleensä näissä tapauksissa solmitaan oppisopimus työelämäjakson ajaksi, jolloin opiskelija saa jaksolta työsopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksessa täytyy olla siis työsopimus yrityksen ja opiskelijan välillä, ja työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.  

 

Pitääkö itse hankkia työpaikka ulkomailta?
Ei tarvitse, Mercurialla on useita yhteistyöyrityksiä mm. Espanjan Fuengirolassa ja Maltalla. Tarjoamme paikkoja vuosittain myös muista kohteista. Työpaikat soveltuvat eri tutkinnonosien näyttöihin ja ovat luotettavia. Opiskelija voi myös hankkia oman paikan, jos haluaa. Kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa sovitaan niiden soveltuvuudesta erikseen ja tehdään tarvittavat sopimukset. 

 

Missä ulkomaan jaksoilla asutaan?
Yleensä asutaan paikallisissa vuokra-asunnoissa kavereiden tai kämppisten kanssa. Opiskelija etsii itse vuokra-asunnon. Työpaikat ovat kuitenkin yleensä aina valmiita avustamaan asunnon hankinnassa. Asuntojen hinnat vaihtelevat sen kunnon ja sijainnin mukaan. Opiskelija voi asua yksinkin, jos haluaa. Poikkeuksena kohteista on Malta, jonne emme maksa matka-avustusta, mutta jossa majoitus on opiskelijalle ilmaista ja valmiiksi järjestetty. 

 

Maksaako koulu mitään taloudellista tukea ulkomaan reissuihin?
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -apurahaa, mikäli hän lähtee työssäoppimisjaksolle EU-maahan. Erasmus+ -tuki määräytyy ulkomaanjakson pituuden sekä kohdemaan mukaan, esimerkiksi kahden kuukauden pituiselle työelämäjaksolle se on noin 2300–2400 euroa. 

Oppilaitos maksaa matka-avustusta EU:n ulkopuolisiin Euroopan maihin 300€/työkuukausi. Euroopan ulkopuolisiin ulkomaanjaksoihin myönnetään korotettu tuki, joka on noin 500–600€/työkuukausi. Tämä tulee kuitenkin neuvotella aina kv-koordinaattorin kanssa erikseen. 

 

Voiko osallistua Vanhojen tansseihin, vaikka ei olisi kaksoistutkinnon opiskelija?
Vanhojen tansseihin voivat osallistua kaikki Mercurian opiskelijat. Vanhojen tansseihin päästäkseen opiskelijan tulee ensin suorittaa hyväksytysti tanssikurssi, joka toteutetaan Mercuriassa kerran vuodessa.  

 

Onko mercurialaiset yhdessä Martinlaakson lukiolaisten kanssa, onko meillä yhteistyötä lukion kanssa?
Mercuria ja Martinlaakson lukio toimivat samassa rakennuksessa. Meillä muutamia yhteisiä tapahtumia lukion kanssa, kuten penkkarit ja vanhojen tanssit. Lisäksi kaksoistutkintolaiset voivat osallistua lukion kursseille, jos siellä on tilaa. Muuten meillä on yhteiset tilat, kuten ruokala ja liikuntatilat, mutta olemme jaksottaneet esimerkiksi ruokailua niin, etteivät kaikki opiskelijat ole siellä yhtä aikaa. 

 

Voiko koulusta poistua kesken päivän? Voiko välitunnilla käydä kaupassa?
Meillä saa kulkea vapaasti koulupäivän aikana. Opiskelijat voivat käydä lähikaupassa tai omilla asioillaan, jos lukujärjestys sen sallii.  

 

Onko Mercuriassa enemmän tyttöjä vai poikia?
Tämä vaihtelee vähän vuosittain, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Meillä menee tytöt ja pojat melko tasan, ja meillä pyritään myös kunnioittamaan kaikkia opiskelijoita ihmisinä. Tämä huomioidaan esimerkiksi kyselyissä ja kiinteistön tiloissa, joista osa on sukupuolineutraaleita.   

Jos haen lukion jälkeen Mercuriaan, mutta saankin opiskelupaikan kesän aikana korkeakoulusta, voinko ottaa sen vastaan?
Kyllä voit ottaa vastaan opiskelupaikan korkeakoulusta, vaikka olisitkin jo ilmoittautunut Mercuriaan opiskelijaksi. Korkeakoulujen valinnat tehdään myöhemmin kuin toisen asteen opiskelupaikat, joten on mahdollista, että saat tietää korkeakoulupaikastasi vasta syyslukukauden alussa.  

 

Voinko olla töissä opiskeluiden aikana? Kuinka paljon lähiopetusta on?
Monet opiskelijat tekevät opintojensa ohessa myös töitä, varsinkin toisena ja kolmantena opiskeluvuotenaan. Lähiopetuksen määrä riippuu meneillään olevista kursseista ja siitä, suoritatko kaksoistutkintoa. Ensimmäisenä vuotena opiskellaan yhteisiä tutkinnonosia (esim. matematiikka, äidinkieli, kielet jne.), joten silloin päivät täyttyvät opinnoista, joten varsinkin ensimmäisenä vuotena kannattaa keskittyä suorittamaan opinnot hyvin. Toisena tai kolmantena vuonna monet opiskelijamme saavat jatkaa työelämäjaksojen jälkeen yrityksissä, jossa ovat olleet harjoittelussa. Joten työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista oman jaksamisen puitteissa.  

 

Voiko Mercurian jälkeen hakea korkeakouluun opiskelemaan?
Kyllä, liiketoiminnan perustutkinto antaa oikeuden hakeutua korkea-asteelle, esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.  

 

Mitä tarkoittaa väyläopinnot ja voiko niitä suorittaa kuka vaan?
Väyläopinnot ovat samoja opintoja kuin mitä ammattikorkeakouluissa opiskellaan. Ne luetaan hyväksi, kun opiskelija hakeutuu toisen asteen opintojen jälkeen korkeakouluun opiskelemaan esimerkiksi liiketaloutta. Väyläopintoja voi suorittaa kaikki toisen asteen opiskelijat, ja Mercuria järjestää väyläopinnot yhteistyössä Metropolian kanssa. Väyläopinnot suorittanut opiskelija hyötyy hakeutumisvaiheessa hyvin suoritetuista opinnoista, eikä hänen tarvitse välttämättä osallistua perinteisiin pääsykokeisiin. Tämä käytäntö kuitenkin vaihtelee eri korkeakouluissa. Metropolia vaatii sisäänpääsyyn hyvin suoritetut väyläopinnot (vähintään 3 keskiarvolla), sekä hyväksytysti suoritetun haastattelun.  

Keräsimme paljon kysyttyjä kysymyksiä koronaan liittyen. Toivomme, että näistä vastauksista on hyötyä koronaan liittyvissä kysymyksissä. Jos teillä tulee muita koronaan, tai muuhun liittyviä kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä omaan HOKS-ohjaajaanne.

 

Pitääkö maskia käyttää koko koulupäivän ajan?

Kyllä. Mercuria-talossa pidetään maskia sekä tunneilla että välitunneilla. Maskin voi ottaa pois ainoastaan ruokailtaessa. Oikein käytettynä maskit antavat hyvän suojan muille talossa työskenteleville ja opiskeleville.

 

Jos en voi pitää maskia terveydellisistä syistä, mitä teen?

Asiasta tulee keskustella joko koulutuspäällikön tai apulaisrehtorin kanssa. Asiat ratkaistaan tapauskohtaisesti ja mietitään yhdessä, miten opiskelija voi osallistua koulutyöhön.

 

Jos minut määrätään karanteeniin, niin pitääkö siitä esittää jonkinlainen todistus vai riittääkö oma/huoltajan ilmoitus?

Alaikäisillä ilmoituksen HOKS-ohjaajalle voi tehdä huoltaja ja täysi-ikäiset voivat tehdä ilmoituksen Wilman kautta itse.


Olin kesällä ulkomailla ja palasin sieltä muutama päivä sitten. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?

Karanteenimääräykset riippuvat maasta, jossa on vierailtu. Parhaiten määräykset eri maiden karanteeneista käyvät ilmi rajavartiolaitoksen tiedotteesta, joka on voimassa 22.8. asti

https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

 

Minut on rokotettu kaksi kertaa. Voinko olla ilman maskia?

Rokote antaa suojan taudilta tai sen vakavilta muodoilta. Rokote ei estä henkilön levittämistä virusta edelleen, joten koronaohjeistusta on noudatettava: maskia pidetään aina Mercuria-talossa ollessa ja turvaväleistä ja käsihygieniasta on huolehdittava.

 

Minua ei ole rokotettu, voinko osallistua koulutyöhön normaalisti?

Koulutyöhön ja lähiopetukseen voi osallistua, jos opiskelija on terve ja noudattaa koronaohjeita (maskin käyttö, käsihygienia ja turvavälit). Oppilaitokseen ei saa tulla flunssaoireisena. Jos sinulla on kuumetta, kurkkukipua tai muita koronan oireita ota yhteys Vantaan tai oman paikkakuntasi koronaneuvontaan. Vantaan koronaneuvonnan linkki:

https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/koronaneuvonta

 

Minulla on hieman flunssan oireita: kurkku kipeä, yskää ja lämpöä. Mitä teen?

Oppilaitokseen ei saa tulla oireisena, joten silloin on jäätävä kotiin ja ilmoitettava asiasta Wilman kautta omalle HOKS-ohjaajalle. Ota yhteys oman paikkakuntasi koronaneuvontaan ja hakeudu koronatestiin.

https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/koronaneuvonta

 

Kotonani on koronalle altistunut. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?

Jos sinulla ei ole flunssan oireita, voit silloin osallistua lähiopetukseen. Koronaohjeita on kuitenkin noudatettava (maskin käyttö, turvavälit ja käsihygienia). Jos saat flunssan oireita, sinun on hakeuduttava koronatestiin ja otettava yhteyttä HOKS-ohjaajaasi.

Kotona on perheenjäseneni sairastunut koronaan. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?

Kyllä. Karanteeni on 10 vuorokautta, koska perheessä altistuminen on voimakasta. Hakeudu koronatestiin heti, jos saat flunssan oireita. Ole myös yhteydessä HOKS-ohjaajaasi ja sovi miten voit suorittaa mahdollisuuksien mukaan opintoja etänä.