Heading hidden

Vastuullisuutta toiminnassa

Kestävä kehitys on tärkeää myös Mercuriassa.

Kannamme toiminnassamme vastuuta kestävän kehityksen toteutumisesta. Arvomme "yhdessä, vastuullisesti, uudistaen" velvoittavat meitä toimimaan siten, että yksilö, yhteisö ja ympäristö voivat hyvin. Vastuullisuus on lupausten pitämistä eri sidosryhmille. Se on asiakasvastuuta, yhteiskuntavastuuta, henkilöstövastuuta ja taloudellista vastuuta. Meillä erilaisuus ja monimuotoisuus tunnistetaan ja hyväksytään ja jokainen on vastuussa omasta kehittymisestään sekä alan kehityksen tuomisesta omaan työhönsä.

Mercurian kestävän kehityksen ohjelma noudattaa suurelta osin Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön, OKKA-säätiön, vuonna 2009 julkaisemia oppilaitosten kestävän kehityksen linjauksia, jotka on laadittu soveltumaan oppilaitosten arkeen. Linjauksissa käsitellään ympäristönäkökohtien lisäksi turvallisuutta, hyvinvointia, kiusaamisen ehkäisyä, ravintoa ja terveyttä, kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta. Linjausten rakenne perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jossa suunnittelua seuraa toteutus, arviointi ja kehittäminen.

Mercuriassa toimii kestävän kehityksen työryhmä. Ryhmän tehtävänä on ylläpitää kestävän kehityksen ohjelmaa ja sitoa se osaksi jokapäiväistä toimintaa. Työryhmään kuuluu jäseniä Mercuriasta, Martinlaakson lukiosta, Vantaan aikuislukiosta, ravintolapalveluista sekä siivouspalveluista.

Kestävän kehityksen pääteemat:

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys:
ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen
materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen
kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö
ravinto ja terveys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys:
kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
turvallisuus oppilaitoksessa
kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen edistäminen
työhyvinvointi

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/11/reilun_kaupan_koulu-e1481369944647.jpg

Reilun kaupan koulu

Mercuria sai Reilun kaupan koulun arvonimen 15.11.2016 yhdessä Martinlaakson lukion kanssa. Reilun kaupan tuotteita käytetään koulun ruokalassa. Eettinen kuluttaminen ja ympäristöasiat kuuluvat Mercurian opetussuunnitelmaan ja niihin pureudutaan mm. eri tutkinnonosissa. Lisäksi Mercurian kaikki opiskelijat suorittavat Ympäristöosaaminen-verkkokurssin, jossa pohditaan omia kulutustottumuksia ja ympäristön suojelemiseen liittyviä asioita. Aktiivinen tiedotustyö on myös tärkeä osa toimintaa. Mercuriassa järjestetään säännöllisesti Reilun kaupan kampanjoita, joiden avulla lisätään tietoisuutta Reilusta kaupasta.

Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Työntekijöiden oikeuksia ja ympäristön tilaa valvotaan niin että kestävä kehitys toteutuu tuotteen elinkaaren alusta asti. Reilun kaupan tuotteita käyttämällä on helppo muuttaa maailmaa paremmaksi ostos kerrallaan!