Heading hidden

MERCURIAn koulutustarjonta - sinulle sopivasti

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2019/01/7-opiskelijaa-kirjaseinä2_web-e1548072234208.jpg

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa voit suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomiopinnot päiväopiskeluna, ilta- ja monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

Näiden lisäksi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tarjoaa työssäkäyville aikuisille erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ohessa on kerätty kaikki tarjoamamme koulutukset. Saat niistä tarkemmin tietoa klikkaamalla otsikkoa. Voit myös lukea lisää koulutuksistamme Koulutus valikosta löytyviltä sivuilta.

Koulutustarjontamme

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Merkonomin tutkinto antaa sinulle keskeiset liiketoiminnan alan edellyttämät tiedot ja taidot. Liiketoiminnan perustutkinto sisältää mm. asiakaspalvelua, markkinointia ja myyntiä, taloushallintoa, yrittäjyyttä sekä IT-opintoja. Opinnot etenevät yksilöllisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, omien uratoiveidesi ja oman opintopolkusi mukaan, jolloin voit itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Voit suorittaa tutkinnon oppilaitoksessa tapahtuvana päiväopiskeluna, työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lue lisää merkonomiopinnoista

Kaksoistutkinto, merkonomi + yo

Kaksoistutkinto on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka haluat ammatillisen tutkinnon lisäksi valmistua myös ylioppilaaksi. MERCURIAn kaksoistutkintomalli on toteutettu siten, että lukiokurssit on sisällytetty ammattiopintoihin. Saat valmennusta yo-kirjoituksiin äidinkielessä, A-englannissa, B-ruotsissa ja lyhyessä matematiikassa. Voit itse päättää, mitkä neljä ainetta kirjoitat ylioppilaskokeessa. Myös yhteiskuntaopista ja terveystiedosta on mahdollisuus suorittaa lukiokurssi.

Ylioppilastutkinnon lisäksi saat kattavat valmiudet liiketoiminnan alaan, kuten asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon, yrittäjyyteen sekä IT-taitoihin. Voit muokata tutkinnon sisältöä omien uratoiveidesi mukaisesti vahvistaen osaamistasi tietyn alan työtehtäviin.

Lue lisää kaksoistutkinnosta

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimies- tai johtotehtävissä toimiville henkilöille sekä yrittäjille, jotka tahtovat syventää johtamisen osaamistaan. Voit suunnata tutkintoa valintasi mukaan esimerkiksi strategiseen johtamiseen, projektijohtamiseen, talousjohtamiseen tai henkilöstöjohtamiseen.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin esimerkiksi yliopistoissa. Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin kehität ja syvennät osaamistasi omien työtehtäviesi kautta. Valmennusmenetelmiemme avulla varmistamme, että jokaisen lähiopetuskerran jälkeen saata arkeesi uusia työkaluja, jotka helpottavat johtajana ja esimiehenä toimimistasi.

Lue lisää yrtiysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto on rakennettu kaupan ja palvelualan tarpeisiin. Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka toimivat asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon, toimistotyön tai rahoitusalan tehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille.

Liiketoiminnan ja toimintaympäristön hallinnan osaamisalan lisäksi voit valita eri osaamisaloja osaksi tutkintoasi tukemaan henkilökohtaisia uratavoitteitasi. Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan omien työtehtävien kautta. Koulutuksen tavoitteena on siirtää opittuja asioita arjen käytäntöihin konkreettiseksi hyötyä tuottavaksi toiminnaksi.

Lue lisää liiketoiminnan ammattitutkinnosta

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa opiskellaan toiminnan suunnittelua ja johtamista, sekä yksilöllisiä uratavoitteita tukevia osaamisaloja. Koulutus suuntautuu myynnin ja markkinointiviestinnän sekä taloushallinnon ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalalle.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan omien työtehtävien kautta. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itsenäistä verkko-opiskelua. Tavoitteena on, että koulutuksesta saadut opit ja työvälineet ovat hyödynnettävissä arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä.

Lue lisää liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kiinnostaisiko sinua opiskella ammattitutkinto, joka antaa hyvät perusvalmiudet esimiestyöhön ja tarjoaa työvälineitä mm. tiimin perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa näiden asioiden lisäksi valmiuksia myös oman vuorovaikutustyylisi analysointiin, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Koulutus sopii alasta riippumatta esimiestyössä aloittaville ja jo pidempään toimineille, jotka kaipaavat kehittymistä tehtävissään. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa ja jossa soveltavat tehtävät voidaan toteuttaa.

Lue lisää liiketoiminnan lähiesimiestyon ammattitutkinnosta

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii pää- tai sivutoimisena yrittäjänä ja haluaa kehittää omaa osaamistaan sekä yritystoimintaansa. Yrittäjäkoulutuksen vaikuttavuus on merkittävä, sillä viet opitut asiat heti käytäntöön. Koulutuksen aikana vauhditat yrityksesi myyntiä sähköistä liiketoimintaa kehittämällä ja otat digitalisaation haltuusi, sekä kehität vuorovaikutustaitojasi.

Yrittäjän ammattitutkinto on loistava mahdollisuus inspiroitua, kasvattaa verkostoasi ja samalla suorittaa arvostettu tutkinto. Tutkinnon suorittaminen edellyttää omaa yritystä, jossa osaaminen näytetään. Tutkinto etenee ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena, mutta sisältää myös lähiopetuspäiviä ja verkkotehtäviä.

Lue lisää yrittäjän ammattitutkinnosta

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Organisaation kilpailukyky perustuu henkilöstön ajantasaiseen osaamiseen. Millaisia osaamisen kehittämistarpeita teillä on?

Suunnittelemme yhteistyössä kanssanne tarpeitanne vastaavat koulutustoteutukset, aina muutaman tunnin luennosta pitkiin valmennusohjelmiin.

Lue lisää henkilöstö- ja täydennyskoulutuksesta

Yrittäjän täsmäkoulutukset

Kannattava yritystoiminta vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista. Järjestämme kattavasti erilaisia yrittäjän täsmäkoulutuksia, joiden tavoitteena on auttaa sinua kehittämään liiketoimintaasi ja osaamistasi.

Tämän hetken täsmäkoulutuksemme liittyvät esimerkiksi tuloslaskelmaan, budjetointiin, talouden tunnuslukuihin, vuorovaikutustaitoihin, asiakaspalveluun ja työnantajana toimimiseen.

Lue lisää yrittäjän täsmäkoulutuksesta