Heading hidden

Syvennä osaamistasi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnolla

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Mitä, kenelle?

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa ja se muodostuu seuraavasti:
1) Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala:

Johtajana toimiminen (pakollinen tutkinnon osa)

2 valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:
Strategiatyön johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen, Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

2) Sisäisen tarkastuksen osaamisala
Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen

2 valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:
Sisäisen tarkastuksen johtaminen, Strategiatyön johtaminen, Projektin johtaminen, Työyhteisön kehittämisen johtaminen, Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen, Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka toimivat esimies- tai johtotehtävissä sekä yrittäjille, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa tai yrityksensä toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkinnossa ei ole muodollisia pääsyvaatimuksia.

 

Miten, koska?

Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan/kehitetään ja syvennetään osaamista omien työtehtävien kautta. Osallistumismaksu on 300 euroa. Opiskelijoille maksetaan tietyin ehdoin opintososiaalisia etuja.

Koulutuksen tavoitteena on antaa ja kehittää valmiuksiasi johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen/vastuualueesi toimintaa tai toimia sisäisenä tarkastajana. Vahvistat myös esimiestaitojasi ja saat uusia ideoita innostaa henkilöstöä. Koulutuksen yhteydessä laajennat myös johtamisverkostoasi. Valmennuksessa käytettävät työvälineet on hyödynnettävissä arjen työssä.

Valmennuksessa käytetään monipuolisia työvälineitä:

– ThomasHPA –vuorovaikutusanalyysi

– Tuottava esimies –simulaatiopeli, joka tukee työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista

– Lähiopetuspäivien tietoiskut & osallistavat koulutusmenetelmät

– Verkko-oppimisympäristö eKampus

– Ohjauskeskustelut, jotka tukevat tutkinnon suorittamista ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

Seuraava avoin koulutusryhmä käynnistyy 27.2.2019 sisältäen 12 lähiopetuspäivää.

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Tietoa erikoisammattitutkinnosta

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja ammatillisia tutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, Erikoisammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan Erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys Erikoisammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa Erikoisammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Erikoisammattitutkinto tai sen osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.