Heading hidden

Syvennä osaamistasi johtamisen erikoisammattitutkinnolla

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu esimiehille, joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta ja jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa organisaatiossaan.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa.  Valmennuksen yhteydessä laadit omaan työhösi sovellettavia tehtäviä, joiden avulla pääset kehittämään johtamiskäytäntöjä.

Valmennuksessa käytetään monipuolisia työvälineitä:

  • ThomasHPA –vuorovaikutusanalyysi ja 360 –johtamiskäyttäytymisen arviointi
  • Tuottava esimies –simulaatiopeli, joka tukee työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista
  • Lähiopetuspäivien tietoiskut & osallistavat koulutusmenetelmät
  • Sähköinen oppimisympäristö
  • Valmennuksen aikana ohjauskeskustelut, jotka tukevat tutkinnon suorittamista ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla
Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Tietoa erikoisammattitutkinnosta

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja ammatillisia tutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, Erikoisammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan Erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys Erikoisammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa Erikoisammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Erikoisammattitutkinto tai sen osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.