Heading hidden

Tutkintoon joustavilla, yksilöllisillä ja työvaltaisilla opintopoluilla

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, joustavat opinnot

Joustava ja yksilöllinen tapa oppia sopii sinulle, joka haluat nopeuttaa opintojasi, olet aktiiviurheilija tai tarvitset erityistä tukea opintoihisi. Malli sopii myös sinulle, joka haluat yhdistää opiskelun ja työssäkäynnin.

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa voit suorittaa tutkinnon osittain tai kokonaan joustavassa ryhmässä. Ryhmässä etenet yksilöllisesti henkilökohtaisen aikataulusi perusteella. Opintosi kestävät jopa alle kahdesta vuodesta 3,5 vuoteen. Joustamme sinun tarpeittesi mukaisesti.

Opiskeleminen joustavassa ryhmässä edellyttää sisäänpääsyä oppilaitokseen opintopolun kautta. Mikäli em. tekijät täyttyvät voidaan sinut siirtää opiskelemaan joustavaan ryhmään koulutusjohtajan päätöksellä. Muusta koulusta siirtyvä ns. siirto-opiskelija voidaan myös ohjata valintapäätöksen jälkeen joustavaan ryhmään. Ennen päätöstä joustavaan ryhmään siirtymisestä keskustellaan opiskelijan, huoltajan, HOPS-ohjaajan ja tarvittaessa opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa.

Ryhmässä ei ole yhteisiä oppitunteja, lukujärjestyksiä eikä tiukkoja aikatauluja. Ovet ovat avoinna ja ohjausta saatavilla pääsääntöisesti klo 9 – 16, toisinaan myös klo 20 saakka. Tänä aikana opiskelijat tulevat ja menevät omien aikataulujensa mukaan.

Opetus ja ohjaus eriytetään oppijan mukaan: osa haluaa oppia perinteisin tavoin lukemalla, tenttimällä tai tekemällä kirjallisia töitä, osa haluaa oppia osallistumalla toiminnallisiin projekteihin tai tekemällä töitä alaan liittyvissä työtehtävissä työpaikallaan. Opettajat ovat kehittäneet monipuolista oppimateriaalia ja useita verkkokursseja. Useimmat opiskelijat kehittyvät ryhmässä opiskellessaan hyvin itseohjautuviksi ja opiskelevat myös paljon tiimeissä oppien toisiltaan ja ohjaten toisiaan.

Tiimin opettajat vastaavat siitä, että työssäoppiminen on riittävän laadukasta ja että tarvittavat ammattitaitovaatimukset saavutetaan. Ammattiosaamisen näytöt annetaan pääsääntöisesti työpaikalla.

Opiskelemalla joustavassa ryhmässä saat hyvän itsetunnon, opit kantamaan vastuuta omasta kehittymisestäsi, sinulle kehittyy hyvät työelämätaidot sekä valmiudet jatko-opintoihin.

Ritva Hirvonen

Ritva Hirvonen

Koulutusjohtaja

040 719 5719

Tiimin opettajat

Anssi Järvilehto

Anssi Järvilehto

Sirkku Ohvo

Sirkku Ohvo

Soile Siikavirta

Soile Siikavirta

Raija Dobson

Raija Dobson