Heading hidden

Opi uutta ja vahvista esimiestaitojasi

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/Mercuria_425-e1513683334412.jpg

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on kaupan ja palvelualan tarpeisiin rakennettu ammattitutkinto henkilölle, jotka aloittavat esimiestyössä. Koulutus sopii myös pidempään esimiehenä toimineille, jotka kaipaavat kehittymistä esimiestehtävissä. Koulutus on kohdennettu erilaisissa toimintaympäristöissä päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Valmennuksen yhteydessä laadit omaan työhösi sovellettavia tehtäviä, joiden avulla kehityt esimiehenä.

Valmennuksessa käytetään monipuolisia työvälineitä:

  • ThomasHPA –vuorovaikutusanalyysi
  • Tuottava esimies –simulaatiopeli, joka tukee työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista
  • Lähiopetuspäivien tietoiskut & osallistavat koulutusmenetelmät
  • Sähköinen oppimisympäristö
  • Valmennuksen aikana ohjauskeskustelut, jotka tukevat tutkinnon suorittamista ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla

 

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Ammattitutkinnot

Ammattitutkintojen avulla kehität ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, ammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan ammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Ammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Ammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys ammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan myös oppisopimuskoulutuksena. Keskustele työnantajasi kanssa tästä mahdollisuudesta.