Heading hidden

Opi uutta ja vahvista esimiestaitojasi

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/Mercuria-24-e1513764399874.jpg

Kiinnostaisiko sinua opiskella ammattitutkinto, joka antaa hyvät perusvalmiudet esimiestyöhön ja tarjoaa työvälineitä mm. tiimin perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen?

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työvälineitä myös oman vuorovaikutustyylisi analysointiin, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esimiestyön keskiössä. Niillä voit vakuuttaa ja vaikuttaa sekä edesauttaa tuloksellista toimintaa.

Koulutus sopii alasta riippumatta esimiestyössä aloittaville ja myös pidempään esimiehenä toimineille, jotka kaipaavat kehittymistä esimiestehtävissä. Koulutus on kohdennettu erilaisissa toimintaympäristöissä päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Valmennuksen yhteydessä laadit omaan työhösi sovellettavia tehtäviä, joiden avulla kehityt esimiehenä.

Valmennuksessa käytetään monipuolisia työvälineitä:

  • ThomasHPA –vuorovaikutusanalyysi ja palautekeskustelu
  • Tuottava esimies –simulaatiopeli, joka tukee työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamista
  • Lähiopetuspäivien tietoiskut & case-harjoitukset
  • Käytännön työhön sovellettavat tehtävät
  • Opiskelua verkko-oppimisympäristössämme eKampuksella
  • Ohjauskeskustelut, jotka tukevat tutkinnon suorittamista ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla

 

Esimiesosaaminen näytetään käytännön työtehtävissä, jolloin kaikki koulutuksessa opitut asiat kytketään arjen työhön. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, ja se sisältää lähiopetusta, josta saat käytännönläheisisä työvälineitä ja harjoitusta esimiestyössä kehittymiseen. Opintojesi aikana sovellat näitä harjoitteita omassa työssäsi. Tutkintoon sisältyy myös itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä.

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Tietoa ammattitutkinnosta

Ammattitutkintojen avulla kehität ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, ammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan ammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Ammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Ammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys ammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Ammattitutkinto suoritetaan oppisopimuksella. Keskustele työnantajasi kanssa tästä mahdollisuudesta.