Heading hidden

Liiketoiminnan ammattitutkinto

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/Mercuria-7-e1513764516301.jpg

Mitä?

Liiketoiminnan ammattitutkinto sisältää seuraavat osaamisalat:
  • Taloushallinnon osaamisala
  • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
  • Finanssipalveluiden osaamisala
  • Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella opintosi sisältävät eri painotuksilla lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta työtehtäviin.
Pakolliset tutkinnon osat (90 osp):
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)

• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)

Valintasi mukaan yksi tutkinnon osa (60 osp):
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu (60 osp)
• Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus (60 osp)

• Tuoteryhmätyöskentely (60 osp)

Kenelle?

Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka toimivat asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin työtehtävissä.

Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille.

Miten?

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joten pääosin kehität ja syvennät osaamistasi omissa työtehtävissäsi. Tutkinnon suorittaminen siis edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamistasi valitsemallasi osaamisalalla ja siirtää opitut asiat arjen käytäntöihin hyötyä tuottavaksi toiminnaksi. Valmennuksessa käytettäviä työvälineitä voi soveltaa suoraan ovat suoraan arjen työhön.

Koska?

Seuraava avoin koulutusryhmä käynnistyy 25.9.2019.
Osallistujamaksu 250€/osallistuja.
//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/Mercuria-20-e1554725529103.jpg

Tietoa erikoisammattitutkinnosta

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja ammatillisia tutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, erikoisammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Opintojesi aluksi sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys erikoisammattitutkinnon suorittamiselle. Ennen osaamisen näyttöjä on valmistavaa koulutusta, johon ei kuitenkaan tarvitse osallistua, jos sinulla on jo riittävää ammattitaitoa. Opiskella voi joka tapauksessa oman työn ohella.

Erikoisammattitutkinto tai sen osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, mistä sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.