Heading hidden

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Mitä?

Tutkinto on uusi, 1.1.2019 voimaan tuleva

Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa: Liiketoiminnan palveluiden osaamisala, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, kiinteistövälityksen osaamisala, finanssipalveluiden osaamisala, taloushallinnon osaamisala, kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille pakollisena tutkinnon osana Liiketoiminnan ja toimintaympäristön hallinta.

 

Kenelle?

Liiketoiminnan ammattitutkinto on rakennettu kaupan ja palvelualan tarpeisiin. Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka toimivat asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon, toimistotyön ja rahoitusalan työtehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille

 

Miten?

Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan omien työtehtävien kautta. Osallistujamaksu on 250 euroa. Opiskelijoille maksetaan tietyin ehdoin opintososiaalisia etuja

Koulutuksen tavoitteena on valitun osaamisalan kehittäminen ja että opitut asiat siirtyvät arjen käytäntöihin konkreettiseksi hyötyä tuottavaksi toiminnaksi. Valmennuksessa käytettävät työvälineet on hyödynnettävissä arjen työssä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

 

Koska?

Seuraava avoin koulutusryhmä käynnistyy 25.4.2019 sisältäen 12 lähiopetuspäivää. Avoimessa ryhmässä tarjotaan seuraavia osaamisaloja: myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala ja taloushallinnon osaamisala

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Tietoa erikoisammattitutkinnosta

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja ammatillisia tutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, Erikoisammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan Erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys Erikoisammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa Erikoisammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Erikoisammattitutkinto tai sen osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.