Heading hidden

Koulutuksia työelämän tarpeisiin

Suunnittelemme toteutuksen tarpeisiinne muutaman tunnin luennosta pitkiin valmennusohjelmiin.

Organisaation kilpailukyky perustuu henkilöstön ajantasaiseen osaamiseen. Millaisia osaamisen kehittämistarpeita teillä on? Suunnittelemme toteutuksen juuri teidän tarpeisiinne. Toteutus voi olla mitä tahansa muutaman tunnin luennosta pitkiin valmennusohjelmiin.

Tutustu koulutustarjontaamme alla olevista palkeista, josta löydät koulutuksista ja valmennuksista lisätietoa sekä ilmoittautumislinkit.

Voit myös täyttää alla olevan tarjouspyyntölomakkeen tai ottaa yhteyttä.

Menesty työssäsi – valmennus 1h
6.6. klo 9-10, free

Ajanhallinnan johtaminen, valmennuksellisia työkaluja päivittäiseen tekemiseen, ajanhallintaan, tavoitteiden saavuttamiseen sekä inspiraatiota uuden luomiseen. Valmennuksen jälkeen kerromme Mercurian tarjoamista koulutuksista.

Ilmoittautumislinkki:

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4109&checkout=true

Yrittäjä työnantajana, 3h
to 29.11. klo 9 – 12, 120eur + alv

Tunne työlainsäädäntö ja menesty työnantajana

Miten tulkitset ja sovellat työlainsäädäntöä oikein? Oletko kohdannut haasteita työsopimusasioissa tai kestävän henkilöstöpolitiikan rakentamisessa? Koulutuspäivä antaa selkeitä vastauksia siihen, mistä voi työsopimuksissa sopia ja mistä ei.

Työlainsäädännön oikea tulkinta on tärkeää, sillä virheellisestä menettelystä voi syntyä merkittäviä kustannuksia. Tule varmistamaan oikeat menettelytavat ja saamaan hyvät vinkit henkilöstöpolitiikkaasi.

Aamupäivän aikana käsitellään työlainsäädäntöä, joka koskee koko työsuhteen elinkaarta. Aiheita käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta. Saat etukäteen pohdittavaksesi erilaisia caseja, joiden perusteella aiheita käsitellään koulutuksessa.

Ilmoittautumislinkki:

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4111&checkout=true

Asiakaspalvelu yrityksen kilpailutekijänä – hyvässä ja pahassa, 3h,
120 eur+alv

Opi toimimaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa

Mitä ja miten puhut asiakkaillesi? Mikä voi tehdä asiakaskohtaamisesta haasteellisen ja miten siihen tulisi suhtautua? Millä keinoilla selviät hankalissakin palvelutilanteissa, niin että olette asiakkaan kanssa tyytyväisiä lopputulokseen?

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen täsmäkoulutuksessa käsitellään ja harjoitellaan erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja saat käytännön neuvoja asiakaspalveluun, viestintään ja vuorovaikuttamiseen. Lisäät varmuuttasi toimia tiukoissakin tilanteissa!

Asiakaspalvelu on yrityksen kilpailutekijä

Asiakaspalvelutehtävissä olevilla voi olla merkittäväkin rooli yrityksen toiminnan kannattavuuteen. Asiakaspalvelulla voi joko edistää sitä tai pahimmassa tapauksessa tuhota sen.

Asiakaspalvelu on yrityksen tärkeä laatumittari ja kilpailutekijä. Erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa voi viestinnällä ja vuorovaikuttamalla ohjata tilannetta haluttuun suuntaan.

Koulutuksen teemat

Miten kohtaat asiakkaan – jousta ja ohjaa erilaisia asiakkaita

 • Tunnista omat vahvuutesi ja kehitettävät alueet asiakaspalvelijana
 • Mitä ja miten puhut ja kuuntelet – kehitä viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Myös non-verbaalinen viestintä on tärkeää – minkälainen on kehonkielesi ja äänenkäyttösi

Miten huomioit erilaiset asiakkaat?

 • Haukut ja reklamaatiot – ota haastavat tilanteet haltuun
 • Tehosta viestintää ja vuorovaikutusta haasteellisissa asiakastilanteissa

Toimintaohjeita ja harjoituksia hankaliin tilanteisiin

Ilmoittautumislinkki:

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4111&checkout=true

Yrittäjän taloushallinnon perusteet, 8h,
12.11.2019  9 – 16, 295eur + alv

Onko talouslukujen tulkinta haasteellista? Haluaisitko ymmärtää niitä paremmin ja siten johtaa yritystäsi tehokkaammin?

Tule kehittämään taloustaitojasi yritystalouden tehokurssille, jolla saat pähkinänkuoressa tiedot yrittäjän yritystaloudesta ja siitä, mitä menestyjän tulee tietää numeroista ja raporteista.

Ilmoittautumislinkki:

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4113&checkout=true

Yrittäjän taloushallinnon koulutussarja
kaikki valmennukset 395eur+alv

Talouskoulu on neljän itsenäisen kokonaisuuden sarja, jossa pureudutaan yrityksen talousasioihin. Voit joko ilmoittautua kaikkiin osiin (täydentävät toisiaan) tai ilmoittautua niihin osiin, jotka tuntuvat juuri nyt tarpeellisilta.

Yksittäisten kertojen sisällöt

1/4 Tolkkua tuloslaskelmaan ja taseeseen

Tuloslaskelma ja tase helpoiksi käytännön harjoituksilla

Koulutuspäivä sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta yritystalouteen.

Koulutuspäivän teemoja ovat:

 

Tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen

 • Mihin tulee kiinnittää huomioita: tuloslaskelman ja taseen tärkeät luvut
 • Poikkeamin tunnistaminen
 • Tunnuslukujen hyödyntäminen

 

Riittävätkö kassavirta ja käyttöpääoma

 • Mitä kassavirrat kertovat
 • Miten arvioin käyttöpääoman riittävyyden

 

 

2/4 Tunnusluvut haltuun

 

Ota talouden tunnusluvut yritystoimintasi tueksi

Osaatko hyödyntää tunnuslukuja ja niihin perustuvia analyysejä omassa yritystoiminnassasi? Tiedätkö, miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin tai toisinpäin, mikä merkitys numeroilla on yritystoimintaasi?

Koulutusillan tavoitteena on avata sinulle tunnuslukujen maailmaa ja perehdyttää sinua hyödyntämään tunnuslukuja päätöksenteossasi. Tunnuslukujen tulkinnan avulla voit johtaa yritystäsi tehokkaammin ja kehittää yritystoimintaasi.

Tunnusluvut tutuiksi käytännön harjoituksilla

Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta taloudellisiin tunnuslukuihin.

Koulutuspäivän teemoja ovat:

 • Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut
 • Erilaiset kiertonopeudet
 • Miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin
 • Tunnusluvut tavoitteiden asettamisen apuna

 

3/4 Budjetoinnin työkalupakki

Laadi yrityksellesi budjetti

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Luotettavalla budjetoinnilla voit suunnitella yrityksesi taloutta, vaikuttaa toimintasi kannattavuuteen ja päästä tavoitteissasi parhaiten maaliin.

Koulutusilta antaa sinulle eväät taloussuunnittelun periaatteiden ymmärtämiseen, jonka avulla osaat suunnitella oman yrityksesi taloudellisia tavoitteita ja laatia toimintaasi tulos- ja kassabudjetin.

Ota oma läppäri mukaan.

 

Opi tuloksen ja rahoituksen budjetointi

Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta yrityksen budjetointiin. Koulutuksen teemoja ovat:

 • Miksi budjetoidaan?
 • Tuloksen ja rahoituksen budjetointi
 • Harjoitus tulosbudjetin ja kassabudjetin laadinnasta

 

4/4 Katelaskenta ja hinnoittelu

Katelaskenta ja hinnoittelu helpoiksi käytännön harjoituksilla

 1. Yrityksen toimintaan liittyvä katelaskenta eri näkökulmista
  2. Hinnoitteluperiaatteet ja myynnin kriittinen piste

Koulutuksen jälkeen:
• Osaat perustaa hinnoittelupäätökset oikeaan tietoon
• Osaat liiketoiminnan kannalta tärkeät hinnoitteluun liittyvät laskentamallit ja myös soveltaa niitä käytännön operatiiviseen johtamiseen

Ilmoittautumislinkki koko koulutussarjaan:
http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4123&checkout=true

Ilmoittautumislinkit yksittäisiin valmennuksiin:

1/4 Tolkkua tuloslaskelmaan ja taseeseen, ti 10.9. klo 17.30 – 20.00, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4114&checkout=true

2/4 Tunnusluvut haltuun to 12.9.2019 klo 17.30 – 20.00, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4115&checkout=true

3/4 Budjetoinnin työkalupakki, ti 17.9.2019 klo 17.30 – 20.00, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4116&checkout=true

4/4 Katelaskenta ja hinnoittelu, to 19.9.2019 klo 17.30 – 20.00, 120eur + alv

 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä
kaikki valmennukset 305eur+alv

Tämä perustietokoneohjelmien koulutussarja antaa perusvalmiudet käyttää ohjelmia ja niiden hienoja ominaisuuksia. Toiminta digitaalisissa ympäristöissä on kolmen itsenäisen kokonaisuuden sarja, jossa perehdytään ohjelmistojen käyttöön. Voit joko ilmoittautua kaikkiin osiin (täydentävät toisiaan) tai ilmoittautua niihin osiin, jotka tuntuvat juuri nyt tarpeellisilta.

Yksittäisten kertojen sisällöt

1/3 Powerpoint
Opi tekemään selkeitä ja tyylikkäitä Powerpoint-esityksiä. Kurssilla opit muuttamaan tekstipitoisen esityksen visuaalisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Opit myös hyödyntämään Powerpointin kuvallisia ominaisuuksia monipuolisesti. Saat paljon vinkkejä Powerpoint-materiaalien tuottamiseen.

2/3 Excel

Sujuvuutta ja tehokkuutta Excelin käyttöön. Koulutuksessa opit perusasiat, kuten laskukaavat, taulukon muotoilun, pikanäppäimet ja paljon muuta tiiviinä pakettina. Opit perustoimintojen helpon ja tehokkaan käytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Exceliä päivittäisessä työssäsi. Osaat tehdä peruskaavoja ja tiedät, miten tietoa syötetään Excelissä. Osaat muokata olemassa olevaa Excelin laskentataulukkoa ja tunnet Excelin perusfunktiot. Osaat myös tulostaa Excelistä sekä visualisoida laskentataulukkosi tiedot Excelin graafisena kaaviona.

3/3 Word

Saat entistä enemmän irti Wordin monipuolisista ominaisuuksista. Osaat hyödyntää ohjelmien uusien versioiden ominaisuudet ja luoda edustavia dokumentteja muiden käyttöön. Kurssilla opit näppäinkomentoja ja muita ohjelman hienouksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat Wordin käyttöä ja dokumenttien luontia.

Ilmoittautuminen koko koulutussarjaan:
http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4124&checkout=true

Ilmoittautuminen yksittäisiin koulutuksiin:

1/3 Powerpoint, ti 8.10.2019 klo 8.00 – 10.30, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4118&checkout=true

2/3 Excel, ke 9.10.2019 klo 8.00 – 10.30, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4119&checkout=true

3/3 Word, to 10.10.2019 klo 8.00 – 10.30, 120eur + alv

http://wilma.mercuria.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=4120&checkout=true

 

Minttu Kilpinen

Minttu Kilpinen

koulutuspäällikkö

040 733 7493

Minna Vidgrén

Minna Vidgrén

asiakkuuspäällikkö

040 060 3409