Heading hidden

Täsmäkoulutuksia yrittäjille

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/Mercuria-35-e1513764433511.jpg

Koulutuksen ajankohta

18.10.2018 klo 9 - 16

 

Mitä?

Onko talouslukujen tulkinta haasteellista? Pohditko, kuinka voisit talouslukuja paremmin ymmärtämällä johtaa yritystäsi tehokkaammin? Tule oppimaan ja kehittämään taloustaitojasi yritystalouden tehopäivään, jossa saat pähkinänkuoressa tiedot yrittäjän yritystaloudesta ja siitä, mitä menestyjän tulee tietää numeroista ja raporteista.

 

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille yrittäjille, jotka haluavat saada kokonaisymmärryksen yrityksen talouteen liittyvistä asioista.

 

Miten?

Koulutuspäivä sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta yritystalouteen. Kouluttajana toimii Pentti Voipio, jolla on käytännön kokemusta ja koulutusosaamista taloudesta usean vuoden ajalta. Koulutuspäivän teemoina on
Tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen

 • Mihin tulee kiinnittää huomioita: tuloslaskelman ja taseen tärkeät luvut
 • Poikkeamin tunnistaminen
 • Tunnuslukujen hyödyntäminen

Riittäkö kassavirta ja käyttöpääoma

 • Mitä kassavirrat kertovat
 • Miten arvioin käyttöpääoman riittävyyden

 

Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

190 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voi omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen ruokalassa.
Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujamäärän täyttymisen.

Voit paketoida taloushallinnon koulutuksia ja säästää rahassa! Pakettialennus seuraavissa taloushallinnon koulutuksissa: Mitä yrittäjän tulee tietää yritystaloudesta?, Budjetoinnin perusteet, Tunnuslukujen tulkinta ja hyödyntäminen päätöksenteossa

 • Osallistuessasi kahteen koulutukseen saat 10% alennuksen kokonaissummasta
 • Osallistuessasi kolmeen koulutukseen saat 20% alennuksen kokonaissummasta

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

 

Koulutuksen ajankohta

1.11.2018 klo 17 – 20

 

Mitä?

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Luotettavalla budjetoinnilla voit suunnitella yrityksesi taloutta, vaikuttaa toimintasi kannattavuuteen ja päästä tavoitteissasi parhaiten maaliin.

Koulutusilta antaa sinulle eväät taloussuunnittelun periaatteiden ymmärtämiseen, jonka avulla osaat suunnitella oman yrityksesi taloudellisia tavoitteita ja laatia toimintaasi tulos- ja kassabudjetin.

 

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa.
 

Miten?

Koulutuspäivä sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta yrityksen budjetointiin. Kouluttajana toimii Pentti Voipio, jolla on käytännön kokemusta ja koulutusosaamista taloudesta usean vuoden ajalta. Koulutuspäivän teemoina on

 • Miksi budjetoidaan?
 • Tuloksen ja rahoituksen budjetointi
 • Harjoitus tulosbudjetin ja kassabudjetin laadinnasta

 

Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

70 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voit omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa. Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujamäärän täyttymisen.

 

Voit paketoida taloushallinnon koulutuksia ja säästää rahassa! Pakettialennus seuraavissa taloushallinnon koulutuksissa: Mitä yrittäjän tulee tietää yritystaloudesta?, Budjetoinnin perusteet, Tunnuslukujen tulkinta ja hyödyntäminen päätöksenteossa

 • Osallistuessasi kahteen koulutukseen saat 10% alennuksen kokonaissummasta
 • Osallistuessasi kolmeen koulutukseen saat 20% alennuksen kokonaissummasta

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

 

Koulutuksen ajankohta

11.12.2018 klo 17 – 20

 

Mitä?

Osaatko hyödyntää tunnuslukuja ja niihin perustuvia analyysejä omassa yritystoiminnassasi? Tiedätkö, miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin tai toisinpäin, mikä merkitys numeroilla on yritystoimintaasi? Koulutuspäivän tavoitteena on avata sinulle tunnuslukujen maailmaa ja perehdyttää sinua hyödyntämään tunnuslukuja päätöksenteossasi. Tunnuslukujen tulkinnan avulla voit johtaa yritystäsi tehokkaammin ja kehittää yritystoimintaasi.

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan talouden suunnittelussa erityisesti tunnuslukujen hyödyntämistä yrityksen toimintaan liittyvässä päätöksenteossa.
 

Miten?

Koulutuspäivä sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä sparrausta taloudellisiin tunnuslukuihin. Kouluttajana toimii Pentti Voipio, jolla on käytännön kokemusta ja koulutusosaamista taloudesta usean vuoden ajalta. Koulutuspäivän teemoina on

 • Tuloslaskelmasta ja taseesta suoraan saatavat tunnusluvut
 • Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut
 • Erilaiset kiertonopeudet
 • Miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin
 • Tunnusluvut tavoitteiden asettamisen apuna

 

Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

70 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voit omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa. Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujaamärän täyttymisen.

Voit paketoida taloushallinnon koulutuksia ja säästää rahassa! Pakettialennus seuraavissa taloushallinnon koulutuksissa: Mitä yrittäjän tulee tietää yritystaloudesta?, Budjetoinnin perusteet, Tunnuslukujen tulkinta ja hyödyntäminen päätöksenteossa

 • Osallistuessasi kahteen koulutukseen saat 10% alennuksen kokonaissummasta
 • Osallistuessasi kolmeen koulutukseen saat 20% alennuksen kokonaissummasta

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

 

Koulutuksen ajankohta 

11.10.2018 klo 16 – 19 sekä kyselyyn vastaaminen ja palautekeskustelu (½ tuntia) ennen koulutuspäivää erikseen sovittuna ajankohtana

 

Mitä?

Koulutuksessamme saat täsmävinkkejä ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja huomioimiseen. Voit hyödyntää vinkkejä vuorovaikutuksen kehittämisessä, asiakkaan kohtaamisessa ja verkostojen sekä tiimien rakentamisessa.

 

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään omien vuorovaikutustaitojen hyödyntämistä myynnissä, tiimityössä, asiakaspalvelussa ja esimiestyössä.

 

Miten?

Koulutus rakentuu

 • henkilökohtaisesta vuorovaikutustaitojen analysoinnista: kyselyyn vastaaminen, palautekeskustelu puhelimitse ja kirjallinen raportti
 • koulutustilaisuudesta, jossa avataan esimerkkien ja keskustelun avulla erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä toimintatyylejä. Saat ymmärrystä, kuinka pystyt hyödyntämään omia vahvuuksiasi eri tilanteissa.

Analysointi toteutetaan Thomasjärjestelmän avulla, joka on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä. Thomas-analyysi antaa tietoa käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa esimerkiksi siitä, mikä on kommunikointityyli ja luontainen lähestymistapa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystytään kartoittamaan omia vahvuuksia ja kehittymistarpeita peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Se auttaa myös ymmärtämään ja huomioimaan ihmisten erilaisuutta vuorovaikutustilanteissa sekä kehittämään yhteistyötä tiimissä.

Monissa yrityksissä on saatu hyviä kokemuksia analyysimenetelmästä. Se on auttanut mm. ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja huomioimisessa, muutoksen hallinnassa, yhteistoiminnassa, tiimien rakentamisessa ja tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

120 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin, palautekyselyn ja raportin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voi omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa.
Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujaamärän täyttymisen.

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

Koulutuksen ajankohta

27.9.2018 klo 16 – 19

 

Mitä?

Opi toimimaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa

Mitä ja miten puhut asiakkaillesi? Mikä voi tehdä asiakaskohtaamisesta haasteellisen ja miten siihen tulisi suhtautua? Millä keinoilla selviät hankalissakin palvelutilanteissa, niin että olette asiakkaan kanssa tyytyväisiä lopputulokseen?

 

Asiakaspalvelutehtävissä olevilla voi olla merkittäväkin rooli yrityksen toiminnan kannattavuuteen. Asiakaspalvelulla voi joko edistää sitä tai pahimmassa tapauksessa tuhota sen. Asiakaspalvelu on yrityksen tärkeä laatumittari ja kilpailutekijä. Erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa voi viestinnällä ja vuorovaikuttamalla ohjata tilannetta haluttuun suuntaan.

 

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää asiakaspalvelutaitojaan.

Miten?

Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen täsmäkoulutuksessa käsitellään ja harjoitellaan erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja saat käytännön neuvoja asiakaspalveluun, viestintään ja vuorovaikuttamiseen. Lisäät varmuuttasi toimia tiukoissakin tilanteissa!

Miten kohtaat asiakkaan – jousta ja ohjaa erilaisia asiakkaita

 • Tunnista omat vahvuutesi ja kehitettävät alueet asiakaspalvelijana
 • Mitä ja miten puhut ja kuuntelet – kehitä viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Myös non-verbaalinen viestintä on tärkeää – minkälainen on kehonkielesi ja äänenkäyttösi

Miten huomioit erilaiset asiakkaat?

 • Haukut ja reklamaatiot – ota haastavat tilanteet haltuun
 • Tehosta viestintää ja vuorovaikutusta haasteellisissa asiakastilanteissa
 • Toimintaohjeita ja harjoituksia hankaliin tilanteisiin


Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

50 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voi omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa.
Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujamäärän täyttymisen.

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

Koulutuksen ajankohta

19.9.2018 klo 8.30 – 9.30

 

Mitä?

Oletko hoitanut yrityksesi tietosuoja-asiat kuntoon?

EU:n uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018 ja sillä on vaikutusta jokaiseen yritykseen, joka käsittelee henkilötietoja. Onko tietosuojavaatimuksissa asioita, jotka askarruttavat ja haluat saada asiantuntijalta niihin varmistuksen. Oletko huomioinut esimerkiksi uusia tietoturvavaatimuksia toiminnassasi?

Kenelle?

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat varmistaa osaamisensa tietosuoja-asioissa.

Miten?

Täsmäkoulutuksessamme saat varmistuksen siitä, mitä vastuita ja velvollisuuksia EU:n uusi tietosuoja-asetus asettaa yrityksille, ja miten niihin vastataan. Tilaisuudessa käsitellään:

 • Tietosuoja-asetuksen sisältö
 • Yrityksen vastuut ja velvollisuudet tietosuoja-asioissa
 • Tietosuoja ja tietoturva


Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

50 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voi omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa.
Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujamäärän täyttymisen.

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi

 

Koulutuksen ajankohta

4.10.2018 klo 8.30– 12.00

 

Mitä?

Miten tulkitset ja sovellat työlainsäädäntöä oikein? Oletko kohdannut haasteita työsopimusasioissa tai kestävän henkilöstöpolitiikan rakentamisessa? Koulutuspäivä antaa selkeitä vastauksia siihen, mistä voi työsopimuksissa sopia ja mistä ei. Työlainsäädännön oikea tulkinta on tärkeää, sillä virheellisestä menettelystä voi syntyä merkittäviä kustannuksia. Tule varmistamaan oikeat menettelytavat ja saamaan hyvät vinkit henkilöstöpolitiikkaasi.

 

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille yrittäjille, jotka haluavat saada ymmärrystä ja päivittää tietojaan työlainsäädöksiin liittyvissä asioissa

 

Miten?

Koulutusillan aikana käsitellään työlainsäädäntöä, joka koskee koko työsuhteen elinkaarta. Aiheita käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta. Saat etukäteen pohdittavaksesi erilaisia caseja, joiden perusteella aiheita käsitellään koulutuksessa.


Missä?

Koulutus järjestetään MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

 

Osallistumismaksu

120 € + alv. sisältäen koulutusmateriaalin
Koulutuksen hinta ei sisällä ruokatarjoilua, mutta voi omakustanteisesti ruokailla oppilaitoksen Mercafessa.
Koulutuksen järjestäminen edellyttää minimiosallistujamäärän täyttymisen.

 

Lisätiedot

koulutusvastaava Leena Korpela-Tapola, 040 670 0155
leena.korpela-tapola(@)mercuria.fi