Heading hidden

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Mitä?

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on uusi 1.1.2019 voimaan tuleva tutkinto.

Tutkinnossa on kaikille yhteinen Toiminnan suunnittelu ja johtaminen –tutkinnon osa. Tämän lisäksi valittavana on eri osaamisaloja. Koulutuksemme suuntautuu myynnin ja markkinointiviestinnän sekä taloushallinnon ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalalle.

 

Miten?

Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin opitaan omien työtehtävien kautta. Osallistujamaksu on 300 euroa. Opiskelijoille maksetaan tietyin ehdoin opintososiaalisia etuja

Koulutuksen tavoitteena on valitun osaamisalan kehittäminen ja että opitut asiat siirtyvät arjen käytäntöihin konkreettiseksi hyötyä tuottavaksi toiminnaksi. Valmennuksessa käytettävät työvälineet on hyödynnettävissä arjen työssä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

 

Koska?

Seuraava avoin koulutusryhmä käynnistyy syksyllä 2019 sisältäen 12 lähiopetuspäivää. Avoimessa ryhmässä tarjotaan seuraavia osaamisaloja: myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala ja taloushallinnon osaamisala

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480

Tietoa erikoisammattitutkinnosta

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja ammatillisia tutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, Erikoisammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan Erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys Erikoisammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa Erikoisammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Erikoisammattitutkinto tai sen osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.