Heading hidden

Opintososiaaliset edut

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2021/06/MicrosoftTeams-image-33.jpg

Opintotuki
Perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat Helpistä, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta https://www.kela.fi/opintotuki. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat.


Koulumatkatuki
Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla. Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi. Uusittu koulumatkatuen lomake Koulumatkatukihakemus KM 1 on käytettävissä toukokuusta 2021 alkaen. Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa (kela.fi).


Ruokailu
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun ollessaan lähiopetuksessa oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Maksuton ruokailu edellyttää Kela-kortin esittämistä opiskelijaravintolassa. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta maksetaan ateriakorvaus jälkikäteen niiltä päiviltä, kun opiskelija on osallistunut koulutukseen. Lisätietoa ruokailun maksuttomuudesta voi kysyä Helpistä tai omalta ohjaajalta.

Lisää oppivelvollisuuden laajentumisesta voit lukea tästä:
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

Lisää koulumatkatuesta voit lukea tästä:
https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Lisää opintotuesta voit lukea tästä:
https://www.kela.fi/opintotuki