Heading hidden

Opiskelua kolmella kampuksella

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus
liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus

MERCURIAssa voit hankkia osaamista kolmella eri kampuksella:  oppilaitoskampus, työelämäkampus ja e-kampus.

Työelämäkampukselle kuuluu työssäoppiminen, työvaltainen tapa suorittaa tutkinto, erilaiset projektit, työssäoppiminen ulkomailla, opiskelijaravintola MerCafe ja työ- ja uraohjaus. Osaamista voi hankkia koulussa oppimisen lisäksi myös työelämässä. Lisäksi MERCURIAn työelämäkampus palvelee yrityksiä mm. etsimällä sopivia kandidaatteja avoimiin työpaikkoihin.

Oppilaitoskampus tarkoittaa perinteistä koulussa oppimista. Oppilaitoskampus on oppilaitoksen kivijalka: opiskelijaksi hakeudutaan joko opintopolun tai jatkuvan sisäänoton kautta. MERCURIA-rakennuksessa opiskelet mm. kieliä, matematiikkaa, liikuntaa, terveystietoa, viestintää ja ammatillisia tutkinnon osia. Myös lukiokurssit suoritetaan oppilaitoskampuksella. Oppilaitoskampuksella kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijahuollon tehostamiseen ja keskeyttämisten ehkäisyyn. Tarjolla on kattavat opiskelijapalvelut, kuten palvelupiste Helppi, terveydenhoitajat, kuraattori- ja psykologipalvelut.

eKampus tarjoaa hienon mahdollisuuden hankkia osaamista ajasta ja paikasta riippumatta verkko-oppimisen ja –ohjaamisen avulla. Halutessasi voit suorittaa osan opinnoista itsenäisesti digitaalisessa oppimisympäristössä tai yhdistää sen sujuvasti työssäoppimiseen. E-kampuksen tarjonta alkaa 1.8.2018, jolloin liiketoiminnan perustutkintokoulutus aloitetaan uusilla tutkinnon perusteilla. Opiskelijat pääsevät 2017-2018 lukuvuoden aikana mukaan suunnittelemaan ja kokeilemaan pilottikurssien opiskelua eKampuksella!