Heading hidden

Ohjaus ja hyvinvointi MERCURIAssa

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä. Kaikille MERCURIAn opiskelijoille on tarjolla monenlaisia opiskelua tukevia palveluita. Niiden avulla opiskelu sujuu mutkattomasti ja valmistuminen tapahtuu määräajassa. Opiskelijapalvelut tarjoavat myös apua työllistymiseen niin työelämäjaksoilla kuin valmistumisen jälkeen.

Opiskelijat arvioivat säännöllisesti toimintaamme ja meitä kiitetään ihmisläheisestä tavasta toimia. Opettajiamme pidetään innostavina sekä ammattitaitoisina ja opetusta tukevaa henkilöstöä osaavana ja auttavana.

MERCURIAn mallin mukaisesti kaikki mercurialaiset ovat opiskelijan tukena koko opintojen ajan!

Opinto-ohjaus

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Opinto-ohjaaja kertoo erilaisista opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista, auttaa ongelmatilanteissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelutaitoja ja -menetelmiä, edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan sekä tukea hänen kehitystään niin, että hänelle muodostuu selvä kuva tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Perustana yksilölliselle opintopolulle on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opinto-ohjauksen lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ohjaajansa, HOKS-ohjaaja , jolla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjen tukemisessa. Opiskellessasi MERCURIAssa sinulle osoitetaan aina oma HOKS-ohjaaja. HOKS-ohjaajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opintosi sujuisivat mutkattomasti.

Meillä MERCURIAssa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen auttamalla, tukemalla ja välittämällä. Päävastuu on kuitenkin opinto-ohjaajalla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kahdenkeskeisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Tervetuloa opinto-ohjaajan juttusille!

Erityisopetus

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, erityisopinnot

MERCURIAn erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita palvelee ryhmänohjaajien sekä opinto-ohjaajien lisäksi kaksi koulutettua erityisopettajaa. Erityisopetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle sellainen kaupan ja hallinnon alan ammattitaito, että hän työllistyy koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Erityisopetus on Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa järjestetty joko koko- tai osa-aikaisena erityisopetuksena tai normaaliin opetusluokkaan yhdistettynä opetuksena. Tukitoimia ovat esimerkiksi pidennetty koeaika ja samanaikaisopetus. Oppilaitoksessamme toimii pienryhmiä joka päivä omissa tiloissaan, joissa on kaikki tarvittava välineistö tuen tarjoamiseksi erilaisissa tilanteissa.

Erityisopettaja auttaa oppimiseen ja motivaatioon liittyvissä haasteissa. Opintojen alussa opiskelijat osallistuvat osaamiskartoitukseen.
Siihen sisältyy myös lukiseula, jolla pyritään selvittämään viitteitä mahdollisista lukivaikeuksista. Erityisopetusta ja tukiopetusta annetaan oppitunneilla erityisopettajan samanaikaisopetuksena,
Varikolla ja joustavassa pienryhmässä.

MERCURIAn terveydenhuoltotiimi

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä.

Tässä tukena meillä toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR. Hyvinvointiryhmään kuuluu nuorisokoulutuksen koulutusjohtaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, psykologi, erityisopettaja sekä kuraattori. YHR:n tehtävänä on muun muuassa opiskeluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyys sekä edistää turvallisuutta ja hyvinvointia.

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, opiskelijapalvelut

Terveydenhoitajat

Silja Apilainen ja Minna Leutonen

Silja Apilainen ja Minna Leutonen

Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa opiskelijan lääkärin tai muun asiantuntijan palvelun piiriin. Terveydenhoitaja kutsuu lisäksi kaikki nuoriso-opiskelijat terveystarkastukseen 1- ja 2-vuoden aikana. Lisäksi lääkäri tapaa opiskelijat pääosin 2.vuoden aikana, joka on samalla pojille kutsuntatarkastus. Aikuisopiskelijat voivat myös tulla terveydenhoitajan terveystarkastukseen. 

MERCURIAn terveydenhoitajina toimivat Silja Apilainen ja Minna Leutonen.
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Silja Apilainen
040 823 8980

Minna Leutonen
043 825 9924

Psykologi

Eeva-Liisa Väisänen

Eeva-Liisa Väisänen

Psykologin vastaanotolle voit mennä, kun tunnet esimerkiksi alakuloa, ahdistusta, pelkoja tai jännittäminen häiritsee elämääsi. Häneltä saat keskusteluapua myös ihmissuhteisiin, stressiin, kouluväsymykseen tai motivaation puutteeseen liittyen.

MERCURIAn psykologina toimii  Eeva-Liisa Väisänen
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
043 825 9708

Kuraattori

Johanna Saarela

Johanna Saarela

Kuraattorin vastaanotolle voit hakeutua esimerkiksi kun kaipaat neuvoja itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan tai viranomaisasiointiin liittyvissä kysymyksissä.

MERCURIAn kuraattorina toimii Johanna Saarela etunimi.sukunimi@vantaa.fi
043 826 6106