Heading hidden

Ohjaus ja hyvinvointi Mercuriassa

Mercurialaiset pitävät hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä.

Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä. Kaikille Mercurian opiskelijoille on tarjolla monenlaisia opiskelua tukevia palveluita. Niiden avulla opiskelu sujuu mutkattomasti ja valmistuminen tapahtuu määräajassa. Opiskelijapalvelut tarjoavat myös apua työllistymiseen niin työelämäjaksoilla kuin valmistumisen jälkeen.

Opiskelijat arvioivat säännöllisesti toimintaamme ja meitä kiitetään ihmisläheisestä tavasta toimia. Opettajiamme pidetään innostavina sekä ammattitaitoisina ja opetusta tukevaa henkilöstöä osaavana ja auttavana.

Mercurian mallin mukaisesti kaikki mercurialaiset ovat opiskelijan tukena koko opintojen ajan!

Opinto-ohjaus

Opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Opinto-ohjaaja kertoo erilaisista opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista, auttaa ongelmatilanteissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelutaitoja ja -menetelmiä, edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan sekä tukea hänen kehitystään niin, että hänelle muodostuu selvä kuva tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Perustana yksilölliselle opintopolulle on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opinto-ohjauksen lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ohjaajansa, HOKS-ohjaaja , jolla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjen tukemisessa. Opiskellessasi Mercuriassa sinulle osoitetaan aina oma HOKS-ohjaaja. HOKS-ohjaajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opintosi sujuisivat mutkattomasti.

Meillä Mercuriassa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen auttamalla, tukemalla ja välittämällä. Päävastuu on kuitenkin opinto-ohjaajalla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kahdenkeskeisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Mercurian opinto-ohjaajana toimii Raija Dobson. Tavoitat hänet parhaiten Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@mercuria.fi. Tervetuloa opinto-ohjaajan juttusille!

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/03/työohjaus-e1584627159539.jpg

Erityisopetus

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, erityisopinnot

Mercurian erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita palvelee HOKS-ohjaajien sekä opinto-ohjaajien lisäksi erityisopettajat.

Erityisopettaja auttaa opiskelun haasteissa. Opintojen alussa opiskelijat tekevät lukiseulan ja matematiikan valmiuksien testin. Erityisopetus toteutetaan oppilaitoksessamme osa-aikaisena erityisopetuksena ja integroituna erityisopetuksena.

Erityisopettajat

Ensimmäisen vuoden opiskelijat
Marisa Köngäs, lukiseulat ja oppimisvalmius ryhmä,
Puh. 040 540 2825
marisa.kongas(@)mercuria.fi

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat
Anssi Järvilehto
puh. 040 842 8101
anssi.jarvilehto(@)mercuria.fi

Jaakko Mäkelä
puh. 040 193 3702
jaakko.mäkelä(@)mercuria.fi

Antti Lassinharju
puh. 040 525 4840
antti.lassinharju(@)mercuria.fi

Mercurian yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR

Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä.

Mercuriassa toimii yksi säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen lain määräämä opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmästä käytetään nimeä yhteisöllinen hyvinvointiryhmä ja lyhennettä YHR.

Yhteisöllistä hyvinvointiryhmää johtaa koulutusjohtaja ja jäseninä toimivat terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja.

Tarvittaessa YHR kuulee muita asiantuntijoita.

YHR vastaa Mercurian opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. YHR:n ensisijainen tehtävä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kuten opiskeluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden sekä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ryhmä käsittelee erilaisten hyvinvointia koskevien kyselyjen tulokset, tekee niiden pohjalta toimintasuunnitelmat ja edistää hyvinvointia tukevien yhteisten käytäntöjen sopimista.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat kulloisenkin tarpeen ja opiskelijan suostumuksen mukaan kaikki tai joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: koulutusjohtaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, HOKS-ohjaaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen opettaja, oppilaitosdiakoni. Lisäksi opiskelija voi halutessaan pyytää mukaan muun tukihenkilön.

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, opiskelijapalvelut

Psykologi

Kuraattori

Anni Hirsaho

Anni Hirsaho

Krista Latvala

Krista Latvala

Anne Elojärvi

Anne Elojärvi

Psykologin vastaanotolle voit mennä, kun tunnet esimerkiksi alakuloa, ahdistusta, pelkoja tai jännittäminen häiritsee elämääsi. Häneltä saat keskusteluapua myös ihmissuhteisiin, stressiin, kouluväsymykseen tai motivaation puutteeseen liittyen.

Psykologit ovat tavattavissa  yleensä ma-ke terveydenhuollon tiloissa. Ajan voit varata, vaikka huolesi ei olisi suuri - tunne siitä, että haluat jutella jonkun kanssa, riittää.

Mercuriassa psykologeina toimivat Anni Hirsaho ja Krista Latvala. Ajan voit varata Wilmassa, puhelimitse 043 825 9708 tai tulemalla käymään psykologien huoneessa terveydenhuollon tiloissa. Psykologille voit tulla yksin tai yhdessä esimerkiksi kaverin kanssa. Keskustelut psykologien kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorille voit hakeutua, jos esimerkiksi omasta jaksamisesta tai motivaatiosta on huolta, yksinäisyys tai ihmissuhdeasiat mietityttävät, asumis- tai raha-asiat kaipaavat selvittelyä tai jos päihteidenkäyttö tai pelaaminen häiritsevät arkea. Tärkeää on, ettet jää yksin huolesi kanssa! Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Voit tulla käymään kuraattorin huoneessa terveydenhuollon tiloissa, laittaa Wilma-viestiä tai olla yhteydessä puhelimitse p. 043 826 6106.

 

Terveydenhoitajat

Silja Apilainen

Silja Apilainen

Minna Leutonen

Minna Leutonen

Terveydenhoitaja kutsuu kaikki nuoriso-opiskelijat terveystarkastukseen 1- ja 2-vuoden aikana. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijan lääkärin tai muun asiantuntijan palvelun piiriin. Lääkäri tapaa opiskelijat pääosin 2.vuoden aikana, joka on samalla pojille kutsuntatarkastus. Aikuisopiskelijat ovat myös tervetulleita terveydenhoitajan terveystarkastukseen sekä avovastaanotolle.

Mercurian terveydenhoitajina toimivat Silja Apilainen ja Minna Leutonen.
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Silja Apilainen
040 823 8980

Minna Leutonen
043 825 9924

Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Akuutti- ja sairausvastaanotto ilman erillistä ajanvarausta joka päivä klo 11.00-12.00

Terveydenhoitajan huone sijaitsee pohjakerroksessa.

Opiskelijoiden suun terveydenhoito

Kaikki vantaalaisissa oppilaitoksissa opiskelevat, jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin, voivat kotipaikasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Vantaalla vähintään yhden kerran opintojensa aikana.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaat maksavat suun terveydenhoidosta maksu-asetuksen mukaisen maksut.

Opiskelijoita ei kutsuta hammashoitoon, vaan aika varataan itse suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta, joka palvelee numerossa 09 8393 5300.

Oppilaitosdiakoni

Pekka Siutila

Pekka Siutila

050 355 2715 | pekka.siutila(@)evl.fi

Tukea, apua ja juttuseuraa

Joskus elämä kysymyksineen, vaihtoehtoineen ja
valintoineen askarruttaa. Aina ei huvita. Joskus ei jaksa.
Jos kaipaat luottamuksellista keskustelua, ota rohkeasti yhteyttä.
Opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan tavattavissa
hihasta nykäisemällä tai puhelimitse ja sähköpostitse.