Heading hidden

Opetussuunnitelma 2017-2018

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/12/ops_sanapilvi.jpg

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opetussuunnitelma on lakisääteinen ja julkinen asiakirja, joka perustuu sekä ammatillisten perustutkintojen perusteisiin että koulutuksen järjestäjää koskeviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin. MERCURIAn opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjä ja määritellään MERCURIAn yhteiset periaatteet ja menettelytavat ammatillisen peruskoulutuksen toteuttamiseksi. Tämän jälkeen kuvataan, miten liiketalouden perustutkinto muodostuu eri osaamisaloista ja tutkinnon osista. Lopuksi opetussuunnitelmassa kuvataan lyhyesti liiketalouden perustutkinnon suorittamista näyttötutkintona.

Opetussuunnitelma koskee kaikkia MERCURIAssa 1.8.2016 kirjoilla olevia opiskelijoita. Opintojaan jatkavien opiskelijoiden suorittamat opinnot on tunnistettu ja tunnustettu osaksi voimassaolevaa opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelma 2017-2018