Heading hidden

Opo opiskelijan tukena

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus
liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Opinto-ohjaaja kertoo erilaisista opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista, auttaa ongelmatilanteissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelutaitoja ja -menetelmiä, edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan sekä tukea hänen kehitystään niin, että hänelle muodostuu selvä kuva tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Perustana yksilölliselle opintopolulle on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS).

Opinto-ohjauksen lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ohjaajansa, HOS-ohjaaja , jolla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjen tukemisessa. Opiskellessasi MERCURIAssa sinulle osoitetaan aina oma HOS-ohjaaja. HOS-ohjaajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opintosi sujuisivat mutkattomasti.

Meillä MERCURIAssa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen auttamalla, tukemalla ja välittämällä. Päävastuu on kuitenkin opinto-ohjaajalla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kahdenkeskeisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Tervetuloa opinto-ohjaajan juttusille!

Raija Dobson

Raija Dobson

opinto-ohjaaja