Heading hidden

Työssäoppiminen tuo mielekästä vaihtelua koulussa oppimiseen

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/11/taitaja16_01-e1506412803878.jpg

Suuri osa merkonomin tutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen onkin aidossa ympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista oppimista, joka suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Oppilaitos vastaa käytännön järjestelyistä ja työssäoppiminen perustuu aina kirjalliseen sopimukseen. Jakso on yleensä palkaton, mutta halutessaan yritys voi maksaa opiskelijalle palkkaa tai antaa korvauksen tehdystä työstä.  MERCURIAssa työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat kahden ja neljän kuukauden välillä, ja jaksot sijoittuvat pääosin loka-toukokuulle.

MERCURIAssa voi suorittaa merkonomiopinnot myös valtaosin työtä tehden, jolloin koulussa opiskellaan vain ne tutkinnon osat, joita ei ole mahdollista opiskella työssä. Työvaltainen oppiminen voi aluksi olla palkatonta, mutta kokemuksen ja ammattitaidon karttuessa opiskelijalle voidaan maksaa korvaus tehdystä työstä.

MERCURIAssa sinua palvelee työ- ja urapalvelutiimi, joka välittää työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Työ- ja uraohjaaja neuvoo myös hakemusasiakirjojen laadinnassa ja opastaa työnhaussa.

Marja Saarinen

Marja Saarinen

työ- ja uraohjaaja

Työelämäjakso ulkomailla!

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus

Toisen vuoden työssäoppimiseni suoritin Espanjassa, Fuengirolassa. Työskentelin verkkokaupassa ja työtehtäviini kuuluivat tilausten käsittely ja markkinointiviestintä. Opiskelumotivaationi on pysynyt korkealla koska MERCURIAssa on loistava ilmapiiri ja yhteishenki.

-Ia Keskitalo

MERCURIAsta on mahdollista lähteä myös ulkomaille työelämäjaksolle. Vuosittain noin 40 opiskelijaa suorittaa työelämäjakson ulkomailla.

Oppilaitoksella on lukuisia yhteistyöyrityksiä eri puolilla Eurooppaa, erityisesti Espanjassa ja Maltalla. KV-koordinaattorilta saa tarkempia tietoja yhteistyökumppaneistamme ulkomailla. E-kampuksellamme opiskelija voi tutustua ulkomaan työelämäjaksoon kahdella eri kurssilla. MERCURIA valmentaa opiskelijoita ennen ulkomaille lähtöä niin e-kampuksella kuin oppilaitoskampuksellakin.

Kansainvälisyys on MERCURIAn tärkeimpiä painopistealueita, minkä vuoksi opiskelijan ulkomailla tapahtuvaa ulkomaan työelämäjaksoja tuetaan taloudellisesti. Työskentely vieraassa maassa ja kulttuurissa kehittää opiskelijan kielitaitoa ja vahvistaa hänen itsetuntoaan. Ulkomailla asuminen ja työskentely kehittävät opiskelijan arkielämätaitoja ja antaa valmiuksia monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen. Se madaltaa myös kynnystä hakea valmistumisen jälkeen työtä kansainvälisestä yrityksestä ja Suomen rajojen ulkopuolelta. Ulkomaan työelämäjaksot tukevat elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.

Kansainvälisissä asioissa sinua palvelee:

Hilla Helasaari

Hilla Helasaari

kv-koordinaattori