Heading hidden

Asiakkuudet ja kumppanuudet

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/11/mercuria_kassit-e1503384534450.jpg

MERCURIA on alueellinen ja valtakunnallinen koulutuksen kehittäjä. Olemme opiskelijoitamme ja työelämää varten. Lisäksi tavoitteena on edistää kaupan alan osaamista ja vetovoimaa yhdessä kumppanien kanssa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia ja uusia asiakastarpeita. Lisäksi tavoitteena on tehdä monipuolista yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös luoda laajoja ja joustavia yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan täydentää henkilöstön osaamista.

Yksi MERCURIAn toimintatapa on ohjausryhmätyöskentely, joka tapahtuu sekä muiden organisoimissa erilaissa yhteistyöfoorumeissa että omissa hankkeissa. Yhteistyöfoorumeita ovat mm. Amke ry, Vantaan Uusyrityskeskus ja Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto (YAOL) ja Ennakointikamari. Pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja ennakointia teemme näiden lisäksi mm. sivistystoimen johtajien perustamassa Ennakointifoorumissa, Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjausryhmässä (AMMYTY) ja Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitossa (KOEL). MERCURIAn rehtori toimii KOEL:n toiminnanjohtajana 1.6.2016 alkaen.

MERCURIAn toimintatapana on olla proaktiivinen sidosryhmien ja elinkeinon suuntaan. Esimerkiksi MERCURIAssa on toteutettu viisi kaupan alan osaamistarveselvitystä Opetushallituksen toimeksiannosta. Lisäksi MERCURIA on jo yli kymmenen vuotta toiminut Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostojohtajana. MERCURIA on myös tavoitteellisesti hakenut pitkäkestoisia kumppanuuksia yritysmaailmasta koulutuksen ja työelämän yhteistyön lisäämiseksi. Kumppanuudet ovat mahdollistaneet mm. oppisopimuskoulutusta ammatillisen peruskoulutuksen suorittamista työvaltaisesti.

Kumppanuuksia hyödynnetään arjen toiminnassa myös toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Esimerkiksi samassa kiinteistössä toimivien Martinlaakson lukion ja Vantaan aikuislukion kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä asiakaslähtöisesti. Lisäksi MERCURIA tarjoaa koulutusta yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja oppisopimustoimistojen kanssa, esimerkiksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteuttamisessa.

MERCURIAlla on mittavia hankkeita yrittäjyyden edistämiseksi, myös kansainvälisesti toteutettuina, ja niissä kumppanuuksilla on merkittävä rooli. MERCURIAlla on laaja verkosto työssäoppimispaikkoja tarjoavia yrityksiä sekä kotimaassa että ulkomailla, ja niistä monen kanssa on tehty yhteistyötä jo kauan. Pitkäjänteinen yhteistyö varmistaa työssäoppimiseen laadukkaita oppimisympäristöjä. Uusia työssäoppimiseen soveltuvia yrityksiä etsitään jatkuvasti.