Heading hidden

MERCURIAn hankkeet

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on aktiivinen hanke- ja kehitystoiminnassa. MERCURIAn hanke- ja kehitystoiminta painottuu erilaisten opetus-ja oppimismenetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.
Lisäksi MERCURIA on aktiivisena toimijana useissa verkostoissa.

Käynnissä olevat hankkeet

In this project students will learn vocational and life-long learning skills by establishing, branding and running companies. We create a new practical pedagogical model, which supports competence based learning in vocational education. Learning is changing from an individualistic knowledge acquisition culture towards a collaborative knowledge creation culture and from studying small details to studying larger multidisciplinary modules (phenomenal learning). During the project students work with their colleagues by using e-Learning platform and participating in three workshops which are Business idea (Helsinki or Barcelona), Brand tour (Barcelona or Groeningen), Sales campaign (Groeningen or Helsinki).

Objectives:
1. Young Talents engaging learning model to learn large part of vet degree by being international entrepreneur will be created
1.1. Six international companies with strong brand will be established
1.2. Learning material to learn artisan skills and entrepreneurship will be published (incl. Video tutorials)
1.3. Retailers get new products to their store
1.4. Schools get new digital pedagogical tools for their use

Number of participating students: 48 students (16 Finnish, 16 Spanish, 16 Dutch)
Project period: 1.9.2017-31.8.2019
Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) - Opetushallitus
Coordinator: MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Partners:
School partners: Col•legi Badalonès (Spanish business school), Escola D’Art I Superior de Disseny Deia (Spanish artisan school), Alfa-college (Dutch business & artisan school), VARIA (Finnish artisan school)
Company partners: The Shop (Spain), Klasse store (part of Alfa-college) (Netherlands) HALI-Harmony Living (Finland), Globe Hope (Finland), Sauso (Finland), Cozy Publishing (Finland), JA Finland-Nuori Yrittäjyys (Finland)

Persons in charge in MERCURIA:  coordinator Hilla Helasaari, e-Learning Markus Oedewald and responsible teacher Minttu Kilpinen

VIDEO (description of the project): https://youtu.be/wBzp4P1ByKQ

Internetsite of the project:
www.youngtalents.pro

Kansainvälisyys on yksi strateginen painopisteemme ja kv-taidot nähdään keskeisenä osana opiskelijoiden ja henkilökunnan ammattitaitoa. myCAREER –hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisen työssäoppimisen käytäntöjä seuraavin keinoin:
1) rakentamalla MERCURIAn välittämisen kulttuuriin pohjautuva – kannustava ja innostava, joustava ja työvaltainen eOppimisen myCAREER-malli kv-työssäoppimiseen. myCAREER-malli mahdollistaa erilaisille oppijoille huippulaadukkaan ohjauksen koko kv-TOP-jakson ajan - suunnittelusta kotimaahan paluuseen. myCAREER-malli sisältää: TOP-info-, työpaikkaohjaus- ja yritysten perehdytysmateriaali (sis. 360˚videot), laadukas ohjaus (sis. TOPI app), kommunikointi, arviointi, vertaistuki, palaute.
2) syventämällä ulkomaisten yrityskumppanien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä mm. tekemällä yritysten osaamistarveselvityksiä sekä luomalla työpaikkaohjauksen- ja yrityksen perehdytysmateriaalia (sis. 360˚videot) ja vertaistukea.
Hankerahoituksen avulla tuetaan 49 opiskelijan ulkomaan työssäoppimisjakson rahoitusta Espanjaan, Hollantiin, Saksaan ja Ruotsiin sekä 14 työssäoppimisen ohjaajan ohjaustapaamisen rahoitusta.
Hankeaika: 1.8.2017-31.7.2019
Rahoittaja: Erasmus+ KA1 - Opetushallitus
Koordinaattori: MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Kumppanit:
YRITYSKUMPPANIT: Ewalds (Espanja), Hemingway Bookshop (Espanja), PAR 1 Golf Service (Espanja), Costa Sun Guide (Espanja), Casa Nordica (Espanja), European School of English (MALTA), Princeps (FIN)
KOULUKUMPPANIT: Collegi Badalones, Badalona (Espanja), Utbildning Nord (Ruotsi), Alfa-college, Groeningen (Hollanti), Friedrich-List-Schule, Lübeck (Saksa)
Hankevastaavat MERCURIAssa: koordinaattori Hilla Helasaari, e-Learning Markus Oedewald
Hankkeen nettisivut: julkaistaan syksyllä 2017

Hankkeen ideana on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista ja luoda kannustava sekä tuettu oppimisympäristö. Projektissa hyödynnetään englanninkielistä digitaalista verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa opiskellaan yritystoiminnan suunnittelua verkossa opettajien ohjaamana, laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelma perustettavalle Street Food Pop-up ravintolalle yhteistyössä muiden mukana olevien oppilaitosten kanssa. Toisessa vaiheessa opiskelijoiden tehtävänä on perustaa oikea Street Food Pop-up ravintola. Street Food Pop up ravintoloita perustetaan neljään (Suomi, Latvia, Espanja ja Italia) eri maahan (kukin toimii 2 päivää). Jokaisessa neljässä toteutuksessa on mukana eri opiskelijaryhmä. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä.

Hankeaika: 1.9.2016-31.8.2018

Rahoittaja: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training)- Opetushallitus

Koordinaattori: PERHO Liiketalousopisto Oy

Hankevastaava MERCURIAssa: Nora Laine

Kumppanit:

YRITYSKUMPPANIT:Golfa Kluba Restorans, SIA (Latvia), Sapori D’Italia S.R.L (Italia), Zipuli Oy (Suomi), Saüc Assetec S.L (Espanja)

KOULUKUMPPANIT: MERCURIA (Suomi), Collegi Badalones, Badalona (Espanja), Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT S.A. (Espanja), Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Luigi Carnacina" (Italy), Istituto di Istruzione Superiore 'De Amicis' (Italy), Riga Technical School of Tourism and Creative Industry (Latvia), Jekabpils Agrobusiness College (Latvia)

Hankkeen nettisivut: http://perho.fi/culinary-caravan-erasmus/

LARK 7 -hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. LARK-hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2012 ja vuonna 2018 käynnissä on LARK 7 -hanke.

LARK 7 -hankkeessa työskennellään neljällä painopistealueella kehittämisryhmissä, jotka edistävät hankeverkoston oppilaitosten osahankkeiden tavoitteita verkostoyhteistyön kautta. Kehittämisryhmien hyvät käytänteet jaetaan hankkeen yhteisissä työpajapäivissä.

Painopiste 1: laadunhallintajärjestelmien sekä toimintaprosessien päivittäminen/kuvaaminen vastaamaan reformin mukaista toimintaa, prosessien onnistumisen mittaaminen ja seurannan kehittäminen sekä toiminnan johtaminen.
Painopiste 2: henkilöstön ja opiskelijoiden laadunhallinnan osaamisen kehittäminen hyödyntäen mm. Q-Kult -työvälinettä ja LEAN-ideologiaa.
Painopiste 3: työpaikkaohjaajien osaamisen kartoittaminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessien ja palautteen kehittäminen.
Painopiste 4: hankeverkosto järjestää Etelä-Suomen alueelle itsearvioinnin alueellisen perehdytystilaisuuden.

MERCURIAn tavoitteet LARK 7 -osahankkeessa ovat:
• Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti (painopiste 1)
• Verkoston yhteiseen toimintaan osallistuminen
• Muiden laadunhallinnan verkostojen tukeminen

Hankeaika: 13.12.2017 – 31.12.2018

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Kumppanit: Ammattiopisto Spesia Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki / Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hyria koulutus Oy, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Edupoli, Kanneljärven opisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto Oy, Oy Porvoo International College Ab, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Helsinki Business College, TTS Työtehoseura Oy, Yrkesinstitutet Prakticum, Vantaan ammattiopisto Varia ja Stadin Ammattiopisto

Hankevastaava MERCURIAssa: laatupäällikkö Henni Timonen

Päättyneet hankkeet

TOP DIGI- hankkeen tavoitteena on tehostaa työssäoppimista ja sen ohjaamista hyödyntämällä digitaalisia välineitä ja menetelmiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 25- vuotiaat vailla peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret sekä työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisessa jokaisella nuorella on yksilölliset oppimistarpeet. Opiskelija tarvitsee oikea-aikaista, laadukasta, ohjausta niin työpaikkaohjaajalta kuin oppilaitokselta tavoitteidensa saavuttamiseksi. Digitaaliset materiaalit ja välineet antavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja sen dokumentointiin hyödyntämällä mobiililaitteita, kuvaa, ääntä, online-yhteyksiä jne. Opiskelija saavuttaa paremmin osaamistavoitteensa kun työssäoppimisen prosessi, ohjaus ja käytettävät välineet tukevat laadukasta opiskelua.

Hankeaika: 1/2016 – 12/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö

Kumppanit: AVA -instituutin kannatusyhdistys ry, Helmi Liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy / MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto Oy, Porvoo International College Ab, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut

Hankevastaava MERCURIAssa: kehittämispäällikkö Matti Sartonen

JOPA –hankkeen tavoitteena on pilotoida ja testata perusasteen ja ammatillisen koulutuksen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Pilotin kohderyhmänä ovat Vantaan Hämeenkylän koulusta valittavat oppilaat. Hanketta toteuttavat Hämeenkylän koulun, Vantaan ammattiopisto Varian sekä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opettajat ja opinto-ohjaajat sekä alueen yrittäjät, jotka tarjoavat nuorelle työpaikkaoppimisen mahdollisuuden.

Pilotin tavoitteena on häivyttää koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan välillä olevaa oppimisrajaa. Opettajille halutaan hyviä kokemuksia siitä, että oppimista syntyy paljon myös koulun ulkopuolella. Oppimisvälineinä käytetään tabletteja ja älypuhelimia, viestinnässä Wilmaa ja Hämeenkylän koulun youtube –kanavaa. Lisäksi pilotissa käytetään opiskelun ja työssäoppimisen tueksi Ach so! –mobiilisovellusta, joka on kehitetty EU:n rahoittamassa Learning Layers –projektissa.

Hanke tuottaa työssäoppimiseen liittyvää koulutusmateriaalia Haaga-Helian opettaja-, erityisopettaja- ja opinto-ohjaaja –koulutuksiin. Hankkeen teemat kytkeytyvät suoraan Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettavaan valmennukseen ammatillisten opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.

Hankeaika: 05/2016 – 06/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia, Hämeenkylän koulu, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Hanke on päättynyt.

MERCURIA toimii Kirkon Ulkomaanavun (Finn Church Aid) kumppanina hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota 400 Jordaniaan tulleelle pakolaiselle mahdollisuus osallistua ammatilliseen koulutukseen ja sitä täydentävään oppimiseen työpaikalla. Tästä ryhmästä lisäksi 40 henkilöä osallistuu Retail Entrepreneurship –koulutukseen, jonka päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus saada pientä tukea oman yrityksen käynnistämiseen. Yritystoimintaa tuetaan myös coachaamalla yrittäjiä.

Hankeaika: 06/2017 – 06/2018

Rahoittaja: DANIDA (The Danish International Development Agency)

Koordinaattori: FCA Middle East Office, Jordania

Hankevastaava MERCURIAssa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä

Reilusti rinnakkain -hanke on opettajien täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on vastata moninaisen koulun haasteisiin. Koulutuskokonaisuudessa ihmisten ja elämän moninaisuuden ymmärtämien ja arvostaminen muodostavat lähtökohdan oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön edellyttämän toiminnan laadukkaalle toteuttamiselle. Yleisenä tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin vahvistaminen oppilaitosten toiminnassa. Reilusti rinnakkain -hankkeen tavoitteena on osallistaa kaikkia innostavaan ja luovaan tekemiseen sekä toimintaan yhdessä oppimisen edistämiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisääminen sekä organisaatioiden toimintamallien kehittäminen. Koulutus tarjoaa lisää opetuksen ja ohjauksen ideoita sekä työkaluja monikulttuuriset ja pedagogiset haasteet huomioiden.
Koulutuksen järjestää Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa.

Hankevastaava MERCURIAssa: Marisa Köngäs marisa.kongas(@)mercuria.fi

Lisätietoa: www.reilustirinnakkain.fi

Hanke on päättynyt

Erasmus-hankkeen tarkoituksena oli kehittää kaupan työntekijöiden koulutusta. Tavoitteena oli, että alan vaihtajat ja työelämään pyrkivät aikuiset, erityisesti naiset, saisivat koulutuksen alalle, joka olisi laadullisesti yhdenmukaista ja takaisi riittävät taidot sekä lisäisi työllisyyttä. Hanke alkoi tammikuussa 2015 ja päättyi 31.8.2016.

Hankkeeseen osallistui 15 partneria, joista 12 oli Turkista ja kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää Euroopasta, yksi Saksasta, yksi Portugalista ja yksi Suomesta. Turkin partnereita olivat isot ja pienet kaupan alan ketjut, kaupan alan etujärjestöt, ammatillinen koulu sekä yliopisto.

Hankevastaavana MERCURIAssa toimi: Nora Laine

Hanke on päättynyt.

UTOPEDA-hankkeen keskeisinä tavoitteina oli vauhdittaa nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista monipuolistamalla työssäoppimisen sekä oppisopimuksena tapahtuvan oppimisen toteutustapoja ja kehittää opettajien ja muun henkilökunnan työelämäosaamista.

Työelämälähtöisessä tavassa oppia on lähtökohtana yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Siinä mahdollistuu aito kiinnostus opittavaan asiaan, josta sekä oppija että valmentajaopettaja innostumisen kautta uskaltavat lähteä kokemukselliseen oppimiseen.

Hankkeessa rakennetaan ja lisätään työssäoppimispaikkoja ja työelämäyhteistyötä niin, että verkosto tukee tekemällä oppimista sekä mahdollistaa elinikäisen oppimisen polun rakentumisen työelämän tarpeet huomioiden. Tavoitteena oli eri koulutusaloilla ottaa käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen, työssäoppimisen- sekä oppisopimuskoulutuksen eri yhdistelminä.

MERCURIAssa hankkeeseen osallistui yhteensä 20 työvaltaisella tavalla liiketalouden perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä kuusi opettajaa ja ohjaajaa.

Hankeaika: 4/2014 – 12/2015

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö / Ravintolakoulu Perho

Kumppanit: SKY-Opisto, Helsingin Diakoniaopisto, Helmi Liiketalousopisto, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa toimi kehittämispäällikkö Matti Sartonen

Hanke on päättynyt.