Heading hidden

MERCURIA – 110 vuotta yhdessä, vastuullisesti ja uudistaen

Mercuria täytti 110 vuotta syksyllä 2018.

1900-luku

Mercuria Vuorikadulla vuosina 1908-1909.

Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulun ensimmäinen lukuvuosi alkoi puutalossa  Vuorikadulla 1.9.1908 klo 10.

Kouluun ilmoittautui 63 oppilasta.

Koulun aarteisiin kuuluivat kaksi kirjoituskonetta, ”Oliver” ja ”Smith Premier”.

1910-luku

Mercuria Heimolantalolla vuosina 1909-1924.

Lukuvuoden aikana kauppakoulun opetus alkoi siirtyä Vuorikadun toiselle puolelle Heimolan taloon. Samassa talossa kokoontui myös Suomen eduskunta.

Vuodesta 1909 Kauppiaitten Kauppakoulussa annettiin myös ilta-opetusta klo 19-21.

1920-luku

Mercuria Uudenmaankadulla vuosina 1924-1928.

Vuosina 1924-1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi väliaikaisiksi katsotuissa tiloissa Uudenmaankatu 18:ssa.

Oppilasmäärää piti karsia, sillä ahtaaseen rakennukseen ei mahtunut 200 oppilasta.

Rakennuksessa oli huono valaistus ja ilmanvaihto.

1930-luku

Mercuria Kasarmikadulla vuosina 1928-1961.

Vuodesta 1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi uudessa koulurakennuksessa Kasarmikatu 16:ssa.

Samana vuonna vietettiin koulun 20-vuotisjuhlia.
”Huoneet ovat kaikki länsiaurinkoisia ja valoisia niin kuin kouluhuoneitten tulee ollakin.”
(johtaja Lehto)

Opetus laajentui myös kauppaopistotasoiseksi.

Oppilaitoksen nimi muuttui Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseksi.

1950-luku

Oppilaitokseen perustettiin ylioppilasluokka vuonna 1952.

Ylioppilaiden opetuksessa eniten oppitunteja annettiin kirjanpidolle ja tase-opille, kauppaopille ja –oikeudelle sekä vieraille kielille.

Vuonna 1959 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja Myynti- ja Mainoskoulu, nykyinen Markkinointi-instituutti, päättivät rakentaa uuden koulurakennuksen molemmille kouluille Töölöntullikatu 4:ään.

1960-luku

Mercuria Töölöntullinkadulla vuosina 1961-1986.

Vuonna 1961, Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle valmistui alallaan maan modernein koulutalo Töölöntullikatu 4:ään.

Vihkiäisjuhlassa julkistettiin taiteilija Olof Eriksonin piirtämä koulun tunnus, jossa on kuvattuna Mercuriuksen kypärä ja Helsingin vaakunasta tuttu vene. Mercurius oli roomalaisessa mytologiassa kaupan jumala.

Mercuria on sinulle sopiva.

1970-luku

Syksyllä 1971 tuli voimaan uusi kauppaopetuslaki ja –asetus. Uudistuksessa tutkinto pidentyi kolmivuotiseksi ja yo-linja kaksivuotiseksi.

Ulkomaankauppalinjan perustaminen 1974 käynnisti oppilaitoksen kansainvälistymisen.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli edelläkävijä tapakasvatuksen ja kulttuurien tuntemuksen opetuksessa.

1980-luku

Mercuria Martinlaaksossa vuonna 1986.

Vuonna 1986, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos siirtyy
nykyisiin toimitiloihinsa Vantaan Martinlaaksoon.

1990-luku

Vuonna 1992 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos lähti mukaan uudenlaiseen ammatillisen korkea-asteen koulutukseen, kun se aloitti ammattikorkeakouluna. Ammattikorkeakoulun nimi vaihtui muotoon Mercuria Business School samalla kun merkonomikoulutusta jatkettiin tutulla nimellä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Koulujen yhteiseksi kattonimeksi tuli Mercuria.

Suomen ensimmäiset kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat EBA (European Business Administration) ja EM (European Management) käynnistyivät vuonna 1993 ja 1994. Mercuria Business Schoolin vahvuudeksi nousi pian kansainvälisyys, mikä näkyi muun muuassa opiskelijavaihtoina sekä yhteistyönä jopa 35 ulkomaisen partnerin kanssa. Myös merkonomiopinnot muuttuivat, kun vuonna 1997 liiketalouden perustutkinto uudistui. Työssäoppiminen nousi tärkeään osaan, kun osa tutkinnon tavoitteista opittiin työpaikalla.

Ammattikorkeakoulu, Mercuria Business School, aloitti toimintansa vuonna 1992 osana Vantaan ammattikorkeakoulua ja 1997 osana EVTEK-ammattikorkeakoulua.

Laaja Aasia-opetustarjonta ja johtoryhmän jäsenyys Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoyliopistohankkeessa.

2000-luku

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/01/paa_aula-e1503384978753.jpg

Vuonna 2003 ammattikorkeakoululaki muuttui,
ja sen seurauksena ammattikorkeakoulutoiminta siirtyi pois Mercuriasta vuonna 2005. Mercuria alkoi jälleen miettiä toisen asteen koulutusta entistä laajemmin.

Vuonna 2002 Retail-merkonomikoulutus alkoi.

Tutkimus-ja kehitystoiminta käynnistyi toisella asteella ja syntyi MERCURIA Future –yksikkö.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus perustettiin Mercurian yhteyteen vuonna 2006.

Vuonna 2007 Mercuria laajentui entisestään kun yhteistyö naapurissa sijaitsevan Martinlaakson lukion kanssa alkoi. Yhteistyö näkyi myös opinnoissa sillä  merkonomiopintoja oli mahdollista täydentää lukiokursseilla ja vastaavasti lukion opiskelijoille tarjottiin Mercurian yrittäjyysopintoja. Koulutilojen käydessä ahtaaksi, vuonna 2010 talo laajentui uudella siivellä, mikä mahdollisti uudet tilat niin lukion kuin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen käyttöön.

Vantaan aikuislukio aloitti iltaopetuksen Mercurian tiloissa 1.8.2012.

2010-luku

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/kampukset_aula.jpg

Kaupan lähiesimiehen koulutuskokeilu vuosina 2009-2013. Kokeilun seurauksena uusi ammattitutkinto Suomen koulutusjärjestelmään.

Osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen koulutuksen edelläkävijä. Laatupalkintokilpailun voitto marraskuussa 2016. Joustavia, yksilöllisiä ja työvaltaisia opintopolkuja on toteutettu ensimmäisenä Suomessa.

Mercurian malli - välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, jonka tunnuslauseena on MERCURIA – sinulle sopiva.

Uusi ammatillisen koulutuksen laki tuli voimaan 1.1.2018. OTE-kampusmalli ja uusi tiimiorganisaatio käyttöön elokuussa 2018.