Heading hidden

Reilun kaupan koulu

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/12/Mercuria_kevat2-e1503383946905.jpg

Kannamme toiminnassamme vastuuta kestävän kehityksen toteutumisesta. Arvomme "yhdessä, vastuullisesti, uudistaen" velvoittavat meitä toimimaan siten, että yksilö, yhteisö ja ympäristö voivat hyvin. Vastuullisuus on lupausten pitämistä eri sidosryhmille. Se on asiakasvastuuta, yhteiskuntavastuuta, henkilöstövastuuta ja taloudellista vastuuta. Meillä erilaisuus ja monimuotoisuus tunnistetaan ja hyväksytään ja jokainen on vastuussa omasta kehittymisestään sekä alan kehityksen tuomisesta omaan työhönsä.

MERCURIAn kestävän kehityksen ohjelma noudattaa suurelta osin Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön, OKKA-säätiön, vuonna 2009 julkaisemia oppilaitosten kestävän kehityksen linjauksia, jotka on laadittu soveltumaan oppilaitosten arkeen. Linjauksissa käsitellään ympäristönäkökohtien lisäksi turvallisuutta, hyvinvointia, kiusaamisen ehkäisyä, ravintoa ja terveyttä, kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta. Linjausten rakenne perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jossa suunnittelua seuraa toteutus, arviointi ja kehittäminen.

MERCURIAssa toimii kestävän kehityksen työryhmä. Ryhmän tehtävänä on ylläpitää kestävän kehityksen ohjelmaa ja sitoa se osaksi jokapäiväistä toimintaa. Työryhmään kuuluu jäseniä MERCURIAsta, Martinlaakson lukiosta, Vantaan aikuislukiosta, ravintolapalveluista sekä siivouspalveluista.

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, kestävä kehitys

Kestävän kehityksen pääteemat:

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys:
ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen
materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen
kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö
ravinto ja terveys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys:
kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
turvallisuus oppilaitoksessa
kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen edistäminen
työhyvinvointi

Lukuvuoden painopisteet:

ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen
materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen
kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/11/reilun_kaupan_koulu-e1481369944647.jpg