Heading hidden

MERCURIAn strategiakartta

Missio ja visio

MERCURIAn missiona on kouluttaa osaavia liiketoiminnan ammattilaisia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Visioon sisältyy osaamislupaus, jonka mukaan MERCURIAsta valmistuu alan parhaat ammattiosaajat. Uskomme, että paras ammattiosaaminen saavutetaan asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toimintatavan avulla. Niiden avulla MERCURIAn toiminnan tavoitteet todentuvat. Strategisen päämäärämme mukaisesti haluamme olla alan edelläkävijä osaamisperusteisissa ja asiakaslähtöisissä toimintatavoissa. Strategiset keinot tämän päämäärän saavuttamiseksi on määritelty.

Arvot

MERCURIAn arvot ovat yhdessä, vastuullisesti ja uudistaen. Toimimme yhdessä ja vastuullisesti uudistavalla työotteella.

Vastuullisesti tarkoittaa meille tuloksellista ja laadukasta ammattiosaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin. Lähtökohtamme on yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointi. Vastuullisuus on lupausten pitämistä eri sidosryhmille. Se on asiakasvastuuta, yhteiskuntavastuuta, henkilöstövastuuta ja taloudellista vastuuta. Meihin voi luottaa.

Yhdessä tarkoittaa, että menemme kohti tulevaisuutta yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa. MERCURIA on sisäisesti ehyt, erilaisuus ja monimuotoisuus tunnistetaan ja hyväksytään. Teemme yhteistyötä keskenämme ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhdessä tuotamme lisäarvoa opiskelijoillemme ja muille sidosryhmille. Verkostoista saamme voimaa.

Uudistaen tarkoittaa jatkuvaa toiminnan ja oman osaamisen kehittämistä. Haluamme olla edellä-kävijöitä ja innovatiivisia toimintatavoissamme. Kannustamme muutosmyönteisyyteen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen alan osaamistarpeiden ja toiminataympäristön muutosten näkökulmasta. Koulutamme alan parhaita ammattiosaajia nyt ja tulevaisuudessa.