Heading hidden

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

MERCURIA on sinulle sopiva

Opiskelija on meille ykkönen! Meillä opintosi etenevät aidosti oman henkilökohtaisen opintopolkusi mukaisesti.

MERCURIAn missiona on kouluttaa osaavia liiketalouden ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Visiomme mukaisesti olemme alamme ykkönen nyt ja tulevaisuudessa. Visioon sisältyy osaamislupaus, jonka mukaan MERCURIA tarjoaa parasta ammattiosaamista. Uskomme, että paras ammattiosaaminen saavutetaan asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toimintatavan avulla.

MERCURIA on jo pitkään toiminut edelläkävijänä joustavien, yksilöllisten ja työvaltaisten opiskelupolkujen toteuttajana. Osoituksena menestyksekkäästä työstä, MERCURIA voitti vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Vuoden 2016 laatupalkintokilpailun erityisteemana oli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

MERCURIAn arvot, yhdessä, vastuullisesti, uudistaen, määrittävät toimintatapaamme. Tavoitteena on lisäksi, että MERCURIAn malli, välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, toteutuu kaikessa toiminnassamme.

Sloganimme ”Sinulle sopiva” kiteyttää joustavan toimintatapamme. Se tarkoittaa, että oman opintopolun rakentamisessa on erilaisia vaihtoehtoja asiakasryhmien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. MERCURIAssa jokaiselle palvelumuotoillaan oma opintopolku.

 

Visio, missio, arvot

Visio ja missio

MERCURIAn missiona on kouluttaa osaavia liiketoiminnan ammattilaisia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Visioon sisältyy osaamislupaus, jonka mukaan MERCURIAsta valmistuu alan parhaat ammattiosaajat. Uskomme, että paras ammattiosaaminen saavutetaan asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toimintatavan avulla. Niiden avulla MERCURIAn toiminnan tavoitteet todentuvat. Strategisen päämäärämme mukaisesti haluamme olla alan edelläkävijä osaamisperusteisissa ja asiakaslähtöisissä toimintatavoissa. Strategiset keinot tämän päämäärän saavuttamiseksi on määritelty.

Arvot

MERCURIAn arvot ovat yhdessä, vastuullisesti ja uudistaen. Toimimme yhdessä ja vastuullisesti uudistavalla työotteella.

Vastuullisesti tarkoittaa meille tuloksellista ja laadukasta ammattiosaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin. Lähtökohtamme on yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointi. Vastuullisuus on lupausten pitämistä eri sidosryhmille. Se on asiakasvastuuta, yhteiskuntavastuuta, henkilöstövastuuta ja taloudellista vastuuta. Meihin voi luottaa.

Yhdessä tarkoittaa, että menemme kohti tulevaisuutta yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa. MERCURIA on sisäisesti ehyt, erilaisuus ja monimuotoisuus tunnistetaan ja hyväksytään. Teemme yhteistyötä keskenämme ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhdessä tuotamme lisäarvoa opiskelijoillemme ja muille sidosryhmille. Verkostoista saamme voimaa.

Uudistaen tarkoittaa jatkuvaa toiminnan ja oman osaamisen kehittämistä. Haluamme olla edellä-kävijöitä ja innovatiivisia toimintatavoissamme. Kannustamme muutosmyönteisyyteen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen alan osaamistarpeiden ja toiminataympäristön muutosten näkökulmasta. Koulutamme alan parhaita ammattiosaajia nyt ja tulevaisuudessa.

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2018/06/mercuria_sanasydän_2018-002.png

Tutustu MERCURIAn tiloihin