Heading hidden

Kasvupolku myynnin ja esimiestyön ammattilaiseksi

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus, lähiesimiestyön ammattitutkinto

Ammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja näyttötutkintoja. Niiden avulla kehität ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, ammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan ammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Ammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Ammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys ammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Voit suorittaa ammattitutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena. Keskustele työnantajasi kanssa tästä mahdollisuudesta.

Meillä voit suorittaa seuraavat ammattitutkinnot:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on kaupan ja palvelualan tarpeisiin rakennettu ammattitutkinto sinulle, joka aloitat esimiestyössä. Koulutus sopii erilaisissa toimintaympäristöissä päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville  esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa.

Tutustu esitteeseen

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle hyvät valmiudet asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen myyntityöhön. Saat työvälineitä asiakkaiden kohtaamiseen, erottuvaan asiakaspalveluun ja myymiseen sekä hyviin myyntitaitoihin.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa.

Johtamisvalmennus

MERCURIA ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto toteuttavat yhteistyössä johtamisvalmennuksen, jonka yhteydessä voit suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon riippuen työtehtävistäsi. Nyt kannattaa osallistua koulutukseen – saat kahden vahvan oppilaitoksen osaamisen käyttöösi!

Johtamisvalmennus on rakennettu kaupan alan tarpeisiin. Valmennuksen avulla vahvistat esimiesosaamistasi ja opit uusia johtamisen keinoja.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

Lue lisää koulutuksesta oheisesta esitteestä.

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480