Heading hidden

Syvennä osaamistasi erikoisammattitutkinnolla

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/11/aikuisopiskelijoita_01-e1503383846836.jpg

Erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja näyttötutkintoja, joiden avulla syvennät ammattitaitoasi ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Jos olet työskennellyt alalla vähintään viisi vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, ammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua suorittamaan erikoisammattitutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa.

Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen liittyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankit tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi osaamisesi. Tämän suunnitelman mukaisesti määräytyy opiskeluaikasi, joka on keskimäärin 1,5 vuotta. Erikoisammattitutkinnossa edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi alan työpaikka on edellytys ammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman työn ohella. Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Voit suorittaa erikoisammattitutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena. Keskustele työnantajasi kanssa tästä mahdollisuudesta.

MERCURIAssa voit suorittaa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon.

Johtamisvalmennus

MERCURIA ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto toteuttavat yhteistyössä johtamisvalmennuksen, jonka yhteydessä voit suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon riippuen työtehtävistäsi. Nyt kannattaa osallistua koulutukseen – saat kahden vahvan oppilaitoksen osaamisen käyttöösi!

Johtamisvalmennus on rakennettu kaupan alan tarpeisiin. Valmennuksen avulla vahvistat esimiesosaamistasi ja opit uusia johtamisen keinoja.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää, joista saat käytännönläheisiä työvälineitä ja harjoitusta johtamistehtävääsi.

Lue lisää koulutuksesta oheisesta esitteestä.

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480