Heading hidden

Merkonomiksi monella tapaa

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/12/ryhma16-e1481878598648.jpg

Liiketalouden perustutkinto antaa sinulle keskeiset liiketalouden alan edellyttämät tiedot ja taidot. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Voit suorittaa tutkinnon joko oppilaitoksessa tapahtuvana päiväopiskeluna, joustavana tai työvaltaisena toteutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Sekä näyttötutkinnossa että oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Sinulle aikuinen, liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona

Lue lisää näyttötutkinnosta

Työn ohessa

Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelun voi aloittaa opiskelut oman aikataulun mukaisesti. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää valmistavaa koulutusta oppilaitoksessa ja työpaikalla. Opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on alalle soveltuva työpaikka.

Hakeudu tästä

Työttömille

Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti omaehtoisena koulutuksena. Koulutus sisältää
valmistavaa koulutusta oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla. Työssä oppimista on mahdollista suorittaa oppilaitoksen tarjoamassa työssäoppimisympäristössä.

Hakeudu tästä

Yrittäjyyspainoitteinen

Tutkinnon suorittaminen sopii henkilöille, jotka haluavat vahvistaa tai hankkia yrittäjäosaamistaan ja valmistua merkonomiksi. Koulutukseen haku päättyy 15.8.2017 ja opiskelu alkaa 4.9.2017.

Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

Hakeudu tästä

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella

Näyttötutkinnon voi suorittaa myös oppisopimusopiskeluna.
Oppisopimusopiskelu edellyttää työnantajan suostumusta oppisopimuksen solmimiseen.
Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Lue lisää oppisopimuksesta

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus

Sinulle nuori, liiketalouden perustutkinto päiväopiskeluna

Jos liiketalouden perustutkinto päiväopiskeluna on sinulle mieluinen vaihtoehto, hae opintoihin yhteishaun kautta. Opinnot kestävät keskimäärin  kolme vuotta ja niihin sisältyy useita jaksoja työssä oppimista.

Voit suorittaa myös kaksoistutkinnon merkonomi + ylioppilas

Tämä on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka haluat ammatillisen tutkinnon lisäksi valmistua ylioppilaaksi. MERCURIAn malli on toteutettu siten, että lukiokurssit on sisällytetty ammattiopintoihin. Saat valmennusta yo-kirjoituksiin äidinkielessä, A-englannissa, B-ruotsissa ja lyhyessä matematiikassa. Voit itse päättää, mitkä neljä ainetta kirjoitat ylioppilaskokeessa.

YO-pohjainen merkonomitutkinto vuodessa

Ylioppilaille räätälöity asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma jonka yhteydessä opiskellaan myös laajasti taloushallintoa.

Lue lisää hakeutumisesta
liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, mercuria

Valmistumiseni jälkeen haen kauppakorkeakouluun opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi. Sekä kauppaoppilaitoksessa että Vantaan aikuislukiossa opiskelemani aihe-alueet tukevatkin hyvin kaupallisia yliopisto-opintojani.

-Karo Rönty

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, joustava koulutus, työvaltainen koulutus

Voit suorittaa liiketalouden perustutkinnon myös joustavan, yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Liiketalouden perustutkinto joustavana, yksilöllisenä tai työvaltaisena toteutuksena

Voit suorittaa liiketalouden perustutkinnon myös joustavan, yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa työvaltaisesti siten, että työssä tapahtuvan oppimisen osuus painottuu.