Heading hidden

Tutkinto joustavasti työn ohella

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa voit osoittaa ammattitaitosi työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tutkintoon tarvittavaa ammattitaitoa. Jos sinulle on kertynyt jo riittävät taidot työelämässä, voit suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Aikuiskoulutuksessa liiketalouden perustutkinto järjestetään näyttötutkintona. Tutkinnon voi suorittaa sekä omaehtoisesti että oppisopimuskoulutuksena. Me MERCURIAssa toimimme tiiviissä yhteistyössä työpaikkaohjaajien ja yritysten kanssa. Näin varmistamme, että koulutus ja tapa suorittaa tutkinto vastaavat työelämän odotuksia. Perustutkinnon ohella kaupan ja palvelualan koulutuspolun täydentävät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

MERCURIAssa voit suorittaa seuraavat näyttötutkinnot:

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja hauskaa. Haasteellistakin se on ollut, mutta välillä on hyvä irrottautua mukavuusalueelta.

-Veronika Elberg

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

Koulutuspäällikkö

040 097 5480

Myynnin ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Airi Krogerus

Airi Krogerus

Koulutusvastaava

040 522 8526

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi