Heading hidden

Mitä opiskelijat ovat mieltä Mercuriasta.

Mercuria on sinulle sopiva

Mercurian missiona on kouluttaa osaavia liiketoiminnan ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Visiomme mukaisesti haluamme tarjota kaikille opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme odotukset ylittävän asiakaskokemuksen.

Mercuriassa opiskelija on oppimisen keskiössä. Kolme erilaista oppimisympäristöä mahdollistavat osaamisen hankkimisen yksilöllisesti omaan tahtiin. Opiskelussa vaihtelevat lähi- ja verkko-opetus sekä työpaikalla järjestettävä koulutus. Olemme edelläkävijöitä asiakaslähtöisissä oppimisympäristöissä, josta tunnustuksena Mercuria on saanut mm. ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Lisäksi Mercuriassa on laadukkaat opiskelijapalvelut, jotka tukevat opintojen sujuvaa etenemistä.

Mercurian uuden strategian yksi painopistealue on tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Työskentelemme aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa. Olemme kehittäneet useita paikallisia tutkinnon osia, jotka ovat lähtöisin työelämän tarpeista. Tiiviin työelämäyhteistyön kautta kehitämme opiskelijan osaamisen rinnalla myös työelämää ja työelämäkumppaneiden osaamista. Tähän tarjoaa mahdollisuudet useat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joita Mercuria tarjoaa.

Sloganimme ”Sinulle sopiva” kiteyttää joustavan toimintatapamme. Se tarkoittaa, että oman opintopolun rakentamisessa on erilaisia vaihtoehtoja asiakasryhmien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Mercuriassa sinun on mahdollista tulla sellaiseksi ammattilaiseksi kuin haluat! Me autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi – Sinulle sopivasti

Tutustu koulutustarjontaamme

Mercuria-faktat

 • Perustettu vuonna 1908
 • Ylläpitäjänä Mercuria kauppaoppilaitos Oy
  –omistajina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry
 • Liiketalouden alan kouluttaja
 • Liikevaihto n. 6,2 milj. euroa
 • Opiskelijoita n. 850
 • Henkilöstöä n. 60
 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun voitto 2016
 • 13 vuotta peräkkäin kärjessä OKM:n tuloksellisuusvertailussa
 • Samassa rakennuksessa toimii Martinlaakson lukio ja Vantaan aikuislukio

Merkonomiopintojen esittelyvideo

Visio, missio, arvot

Mercurian strategia (2020–2023)

Strategiamme lupaa kohderyhmilleen odotukset ylittävän asiakaskokemuksen. Tämä lupaus on toimintamme perusta; tarjoamamme palvelu on laadukasta, arvojemme mukaista, ja se kohtaa asiakkaan odotukset.

Meille on sydämen asia, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme saavat Mercuriasta henkilökohtaistettua ja asiakaslähtöistä palvelua.

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2021/03/Mercuria-strategiakuva-2020-1000x750.png

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n hallitus

Miikku Nieminen, puheenjohtaja, Vantaan kaupunki
Olli Pajunen, varapuheenjohtaja, Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry
Petri Heino, Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry
Heidi Särkkä, Vantaan kaupunki
Ann-Mari Patshijew, Vantaan kaupunki
Antti Korhonen, Vantaan kaupunki
Tuomas Harviainen, Vantaan kaupunki

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Tiina Immonen ja sihteerinä talousjohtaja Jussi Kurki.
Hallitus toimii myös johtokuntana, jolloin kokouksissa on edustettuna myös henkilökunta ja opiskelijat omilla edustajillaan.
//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/12/ala_aula_seina-e1548404849959.jpg

Tutustu Mercurian historiaan

1900-luku

Mercuria Vuorikadulla vuosina 1908-1909.

Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulun ensimmäinen lukuvuosi alkoi puutalossa  Vuorikadulla 1.9.1908 klo 10.

Kouluun ilmoittautui 63 oppilasta.

Koulun aarteisiin kuuluivat kaksi kirjoituskonetta, ”Oliver” ja ”Smith Premier”.

1910-luku

Mercuria Heimolantalolla vuosina 1909-1924.

Lukuvuoden aikana kauppakoulun opetus alkoi siirtyä Vuorikadun toiselle puolelle Heimolan taloon. Samassa talossa kokoontui myös Suomen eduskunta.

Vuodesta 1909 Kauppiaitten Kauppakoulussa annettiin myös ilta-opetusta klo 19-21.

1920-luku

Mercuria Uudenmaankadulla vuosina 1924-1928.

Vuosina 1924-1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi väliaikaisiksi katsotuissa tiloissa Uudenmaankatu 18:ssa.

Oppilasmäärää piti karsia, sillä ahtaaseen rakennukseen ei mahtunut 200 oppilasta.

Rakennuksessa oli huono valaistus ja ilmanvaihto.

1930-luku

Mercuria Kasarmikadulla vuosina 1928-1961.

Vuodesta 1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi uudessa koulurakennuksessa Kasarmikatu 16:ssa.

Samana vuonna vietettiin koulun 20-vuotisjuhlia.
”Huoneet ovat kaikki länsiaurinkoisia ja valoisia niin kuin kouluhuoneitten tulee ollakin.”
(johtaja Lehto)

Opetus laajentui myös kauppaopistotasoiseksi.

Oppilaitoksen nimi muuttui Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseksi.

1950-luku

Oppilaitokseen perustettiin ylioppilasluokka vuonna 1952.

Ylioppilaiden opetuksessa eniten oppitunteja annettiin kirjanpidolle ja tase-opille, kauppaopille ja –oikeudelle sekä vieraille kielille.

Vuonna 1959 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja Myynti- ja Mainoskoulu, nykyinen Markkinointi-instituutti, päättivät rakentaa uuden koulurakennuksen molemmille kouluille Töölöntullikatu 4:ään.

1960-luku

Mercuria Töölöntullinkadulla vuosina 1961-1986.

Vuonna 1961, Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle valmistui alallaan maan modernein koulutalo Töölöntullikatu 4:ään.

Vihkiäisjuhlassa julkistettiin taiteilija Olof Eriksonin piirtämä koulun tunnus, jossa on kuvattuna Mercuriuksen kypärä ja Helsingin vaakunasta tuttu vene. Mercurius oli roomalaisessa mytologiassa kaupan jumala.

1970-luku

Syksyllä 1971 tuli voimaan uusi kauppaopetuslaki ja –asetus. Uudistuksessa tutkinto pidentyi kolmivuotiseksi ja yo-linja kaksivuotiseksi.

Ulkomaankauppalinjan perustaminen 1974 käynnisti oppilaitoksen kansainvälistymisen.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli edelläkävijä tapakasvatuksen ja kulttuurien tuntemuksen opetuksessa.

1980-luku

Mercuria Martinlaaksossa vuonna 1986.

Vuonna 1986, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos siirtyy
nykyisiin toimitiloihinsa Vantaan Martinlaaksoon.

1990-luku

Vuonna 1992 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos lähti mukaan uudenlaiseen ammatillisen korkea-asteen koulutukseen, kun se aloitti ammattikorkeakouluna. Ammattikorkeakoulun nimi vaihtui muotoon Mercuria Business School samalla kun merkonomikoulutusta jatkettiin tutulla nimellä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Koulujen yhteiseksi kattonimeksi tuli Mercuria.

Suomen ensimmäiset kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat EBA (European Business Administration) ja EM (European Management) käynnistyivät vuonna 1993 ja 1994. Mercuria Business Schoolin vahvuudeksi nousi pian kansainvälisyys, mikä näkyi muun muuassa opiskelijavaihtoina sekä yhteistyönä jopa 35 ulkomaisen partnerin kanssa. Myös merkonomiopinnot muuttuivat, kun vuonna 1997 liiketalouden perustutkinto uudistui. Työssäoppiminen nousi tärkeään osaan, kun osa tutkinnon tavoitteista opittiin työpaikalla.

Ammattikorkeakoulu, Mercuria Business School, aloitti toimintansa vuonna 1992 osana Vantaan ammattikorkeakoulua ja 1997 osana EVTEK-ammattikorkeakoulua.

Laaja Aasia-opetustarjonta ja johtoryhmän jäsenyys Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoyliopistohankkeessa.

2000-luku

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/01/paa_aula-e1503384978753-500x281.jpg

Vuonna 2003 ammattikorkeakoululaki muuttui,
ja sen seurauksena ammattikorkeakoulutoiminta siirtyi pois Mercuriasta vuonna 2005. Mercuria alkoi jälleen miettiä toisen asteen koulutusta entistä laajemmin.

Vuonna 2002 Retail-merkonomikoulutus alkoi.

Tutkimus-ja kehitystoiminta käynnistyi toisella asteella ja syntyi Mercuria Future –yksikkö.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus perustettiin Mercurian yhteyteen vuonna 2006.

Vuonna 2007 Mercuria laajentui entisestään kun yhteistyö naapurissa sijaitsevan Martinlaakson lukion kanssa alkoi. Yhteistyö näkyi myös opinnoissa sillä  merkonomiopintoja oli mahdollista täydentää lukiokursseilla ja vastaavasti lukion opiskelijoille tarjottiin Mercurian yrittäjyysopintoja. Koulutilojen käydessä ahtaaksi, vuonna 2010 talo laajentui uudella siivellä, mikä mahdollisti uudet tilat niin lukion kuin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen käyttöön.

Vantaan aikuislukio aloitti iltaopetuksen Mercurian tiloissa 1.8.2012.

2010-luku

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/kampukset_aula-e1548403465301-500x281.jpg

Kaupan lähiesimiehen koulutuskokeilu vuosina 2009-2013. Kokeilun seurauksena uusi ammattitutkinto Suomen koulutusjärjestelmään.

Osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen koulutuksen edelläkävijä. Laatupalkintokilpailun voitto marraskuussa 2016. Joustavia, yksilöllisiä ja työvaltaisia opintopolkuja on toteutettu ensimmäisenä Suomessa.

Mercurian malli - välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, jonka tunnuslauseena on Mercuria – sinulle sopiva.

Uusi ammatillisen koulutuksen laki tuli voimaan 1.1.2018. OTE-kampusmalli ja uusi tiimiorganisaatio käyttöön elokuussa 2018.