Heading hidden

Mitä opiskelijat ovat mieltä Mercuriasta.

Mercuria on sinulle sopiva

Opiskelija on meille ykkönen! Meillä opintosi etenevät aidosti oman henkilökohtaisen opintopolkusi mukaisesti.

Mercurian missiona on kouluttaa osaavia liiketalouden ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Visiomme mukaisesti olemme alamme ykkönen nyt ja tulevaisuudessa. Visioon sisältyy osaamislupaus, jonka mukaan Mercuria tarjoaa parasta ammattiosaamista. Uskomme, että paras ammattiosaaminen saavutetaan asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toimintatavan avulla.

Mercuria on jo pitkään toiminut edelläkävijänä joustavien, yksilöllisten ja työvaltaisten opiskelupolkujen toteuttajana. Osoituksena menestyksekkäästä työstä, Mercuria voitti vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Vuoden 2016 laatupalkintokilpailun erityisteemana oli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Mercurian arvot, yhdessä, vastuullisesti, uudistaen, määrittävät toimintatapaamme. Tavoitteena on lisäksi, että Mercurian malli, välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, toteutuu kaikessa toiminnassamme.

Sloganimme ”Sinulle sopiva” kiteyttää joustavan toimintatapamme. Se tarkoittaa, että oman opintopolun rakentamisessa on erilaisia vaihtoehtoja asiakasryhmien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Mercuriassa jokaiselle palvelumuotoillaan oma opintopolku.

Tutustu koulutustarjontaamme

Faktaa Mercuriasta

 • Perustettu vuonna 1908
 • Ylläpitäjänä Mercuria kauppaoppilaitos Oy
  –omistajina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry
 • Liiketalouden alan kouluttaja
 • Liikevaihto n. 5 milj. euroa
 • Opiskelijoita n. 850
 • Henkilöstöä n. 60
 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun voitto 2016
 • 13 vuotta peräkkäin kärjessä OKM:n tuloksellisuusvertailussa
 • Samassa rakennuksessa toimii Martinlaakson lukio ja Vantaan aikuislukio

Visio, missio, arvot

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2019/10/mercurian_strategiakartta-450x385.png

Visio ja missio

Mercurian missiona on kouluttaa osaavia liiketoiminnan ammattilaisia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Visioon sisältyy osaamislupaus, jonka mukaan Mercuriasta valmistuu alan parhaat ammattiosaajat. Uskomme, että paras ammattiosaaminen saavutetaan asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toimintatavan avulla. Niiden avulla Mercurian toiminnan tavoitteet todentuvat. Strategisen päämäärämme mukaisesti haluamme olla alan edelläkävijä osaamisperusteisissa ja asiakaslähtöisissä toimintatavoissa. Strategiset keinot tämän päämäärän saavuttamiseksi on määritelty.

Arvot

Mercurian arvot ovat yhdessä, vastuullisesti ja uudistaen. Toimimme yhdessä ja vastuullisesti uudistavalla työotteella.

Vastuullisesti tarkoittaa meille tuloksellista ja laadukasta ammattiosaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin. Lähtökohtamme on yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointi. Vastuullisuus on lupausten pitämistä eri sidosryhmille. Se on asiakasvastuuta, yhteiskuntavastuuta, henkilöstövastuuta ja taloudellista vastuuta. Meihin voi luottaa.

Yhdessä tarkoittaa, että menemme kohti tulevaisuutta yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa. Mercuria on sisäisesti ehyt, erilaisuus ja monimuotoisuus tunnistetaan ja hyväksytään. Teemme yhteistyötä keskenämme ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhdessä tuotamme lisäarvoa opiskelijoillemme ja muille sidosryhmille. Verkostoista saamme voimaa.

Uudistaen tarkoittaa jatkuvaa toiminnan ja oman osaamisen kehittämistä. Haluamme olla edellä-kävijöitä ja innovatiivisia toimintatavoissamme. Kannustamme muutosmyönteisyyteen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen alan osaamistarpeiden ja toiminataympäristön muutosten näkökulmasta. Koulutamme alan parhaita ammattiosaajia nyt ja tulevaisuudessa.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n hallitus

Miikku Nieminen, puheenjohtaja, Vantaan kaupunki
Olli Pajunen, varapuheenjohtaja, Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry
Petri Heino, Heinon Tukku
Heidi Särkkä, Vantaan kaupunki
Ann-Mari Patshijew, Vantaan kaupunki
Antti Korhonen, Vantaan kaupunki
Tuomas Harviainen, Vantaan kaupunki

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Tiina Immonen.

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2016/12/ala_aula_seina-e1548404849959.jpg

Tutustu Mercurian historiaan

1900-luku

Mercuria Vuorikadulla vuosina 1908-1909.

Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulun ensimmäinen lukuvuosi alkoi puutalossa  Vuorikadulla 1.9.1908 klo 10.

Kouluun ilmoittautui 63 oppilasta.

Koulun aarteisiin kuuluivat kaksi kirjoituskonetta, ”Oliver” ja ”Smith Premier”.

1910-luku

Mercuria Heimolantalolla vuosina 1909-1924.

Lukuvuoden aikana kauppakoulun opetus alkoi siirtyä Vuorikadun toiselle puolelle Heimolan taloon. Samassa talossa kokoontui myös Suomen eduskunta.

Vuodesta 1909 Kauppiaitten Kauppakoulussa annettiin myös ilta-opetusta klo 19-21.

1920-luku

Mercuria Uudenmaankadulla vuosina 1924-1928.

Vuosina 1924-1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi väliaikaisiksi katsotuissa tiloissa Uudenmaankatu 18:ssa.

Oppilasmäärää piti karsia, sillä ahtaaseen rakennukseen ei mahtunut 200 oppilasta.

Rakennuksessa oli huono valaistus ja ilmanvaihto.

1930-luku

Mercuria Kasarmikadulla vuosina 1928-1961.

Vuodesta 1928 Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu toimi uudessa koulurakennuksessa Kasarmikatu 16:ssa.

Samana vuonna vietettiin koulun 20-vuotisjuhlia.
”Huoneet ovat kaikki länsiaurinkoisia ja valoisia niin kuin kouluhuoneitten tulee ollakin.”
(johtaja Lehto)

Opetus laajentui myös kauppaopistotasoiseksi.

Oppilaitoksen nimi muuttui Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseksi.

1950-luku

Oppilaitokseen perustettiin ylioppilasluokka vuonna 1952.

Ylioppilaiden opetuksessa eniten oppitunteja annettiin kirjanpidolle ja tase-opille, kauppaopille ja –oikeudelle sekä vieraille kielille.

Vuonna 1959 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja Myynti- ja Mainoskoulu, nykyinen Markkinointi-instituutti, päättivät rakentaa uuden koulurakennuksen molemmille kouluille Töölöntullikatu 4:ään.

1960-luku

Mercuria Töölöntullinkadulla vuosina 1961-1986.

Vuonna 1961, Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle valmistui alallaan maan modernein koulutalo Töölöntullikatu 4:ään.

Vihkiäisjuhlassa julkistettiin taiteilija Olof Eriksonin piirtämä koulun tunnus, jossa on kuvattuna Mercuriuksen kypärä ja Helsingin vaakunasta tuttu vene. Mercurius oli roomalaisessa mytologiassa kaupan jumala.

1970-luku

Syksyllä 1971 tuli voimaan uusi kauppaopetuslaki ja –asetus. Uudistuksessa tutkinto pidentyi kolmivuotiseksi ja yo-linja kaksivuotiseksi.

Ulkomaankauppalinjan perustaminen 1974 käynnisti oppilaitoksen kansainvälistymisen.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli edelläkävijä tapakasvatuksen ja kulttuurien tuntemuksen opetuksessa.

1980-luku

Mercuria Martinlaaksossa vuonna 1986.

Vuonna 1986, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos siirtyy
nykyisiin toimitiloihinsa Vantaan Martinlaaksoon.

1990-luku

Vuonna 1992 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos lähti mukaan uudenlaiseen ammatillisen korkea-asteen koulutukseen, kun se aloitti ammattikorkeakouluna. Ammattikorkeakoulun nimi vaihtui muotoon Mercuria Business School samalla kun merkonomikoulutusta jatkettiin tutulla nimellä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Koulujen yhteiseksi kattonimeksi tuli Mercuria.

Suomen ensimmäiset kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat EBA (European Business Administration) ja EM (European Management) käynnistyivät vuonna 1993 ja 1994. Mercuria Business Schoolin vahvuudeksi nousi pian kansainvälisyys, mikä näkyi muun muuassa opiskelijavaihtoina sekä yhteistyönä jopa 35 ulkomaisen partnerin kanssa. Myös merkonomiopinnot muuttuivat, kun vuonna 1997 liiketalouden perustutkinto uudistui. Työssäoppiminen nousi tärkeään osaan, kun osa tutkinnon tavoitteista opittiin työpaikalla.

Ammattikorkeakoulu, Mercuria Business School, aloitti toimintansa vuonna 1992 osana Vantaan ammattikorkeakoulua ja 1997 osana EVTEK-ammattikorkeakoulua.

Laaja Aasia-opetustarjonta ja johtoryhmän jäsenyys Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoyliopistohankkeessa.

2000-luku

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/01/paa_aula-e1503384978753-500x281.jpg

Vuonna 2003 ammattikorkeakoululaki muuttui,
ja sen seurauksena ammattikorkeakoulutoiminta siirtyi pois Mercuriasta vuonna 2005. Mercuria alkoi jälleen miettiä toisen asteen koulutusta entistä laajemmin.

Vuonna 2002 Retail-merkonomikoulutus alkoi.

Tutkimus-ja kehitystoiminta käynnistyi toisella asteella ja syntyi Mercuria Future –yksikkö.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus perustettiin Mercurian yhteyteen vuonna 2006.

Vuonna 2007 Mercuria laajentui entisestään kun yhteistyö naapurissa sijaitsevan Martinlaakson lukion kanssa alkoi. Yhteistyö näkyi myös opinnoissa sillä  merkonomiopintoja oli mahdollista täydentää lukiokursseilla ja vastaavasti lukion opiskelijoille tarjottiin Mercurian yrittäjyysopintoja. Koulutilojen käydessä ahtaaksi, vuonna 2010 talo laajentui uudella siivellä, mikä mahdollisti uudet tilat niin lukion kuin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen käyttöön.

Vantaan aikuislukio aloitti iltaopetuksen Mercurian tiloissa 1.8.2012.

2010-luku

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/kampukset_aula-e1548403465301-500x281.jpg

Kaupan lähiesimiehen koulutuskokeilu vuosina 2009-2013. Kokeilun seurauksena uusi ammattitutkinto Suomen koulutusjärjestelmään.

Osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen koulutuksen edelläkävijä. Laatupalkintokilpailun voitto marraskuussa 2016. Joustavia, yksilöllisiä ja työvaltaisia opintopolkuja on toteutettu ensimmäisenä Suomessa.

Mercurian malli - välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, jonka tunnuslauseena on Mercuria – sinulle sopiva.

Uusi ammatillisen koulutuksen laki tuli voimaan 1.1.2018. OTE-kampusmalli ja uusi tiimiorganisaatio käyttöön elokuussa 2018.