Heading hidden

Mercurian hankkeet

Liiketoiminnan perustutkinto myös työn ohessa.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on aktiivinen hanke- ja kehitystoiminnassa. Mercurian hanke- ja kehitystoiminta painottuu erilaisten opetus-ja oppimismenetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi Mercuria on aktiivisena toimijana useissa verkostoissa.

Voit lukea tarkemmin sekä käynnissä olevista että jo päättyneistä hankkeista klikkaamalla hankkeen nimeä allaolevasta listasta.

Käynnissä olevat hankkeet

The project addresses the opportunity of boosting the confidence and business skills of the young generation who are interested in business and who possess entrepreneurial skills and business thinking. The project will foster the global approach to thinking and support students in developing international business teams and ideas. 
 
Project activities, outputs and results are based on the creation, development and implementation of international business teams and business projects. Teams will bring together young people from Finland, Estonia and Latvia, each offering their own unique, personal and professional contributions to the business team.  
 
In a nutshell, the objectives of the project are to motivate students and boost their confidence of thinking globally, strengthen and support teachers - youth entrepreneurship professionals and share the “Teaming UP” programme throughout the Central Baltic region.  
 
Number of participating students (mobilities): 60 (20 Mercuria, 20 Valga County Vocational Training Centre, 20 Valmiera Vocational Training Centre 
 
Project period: 1.7.2020  31.5.2022 
 
Funder: INTERREG Central Baltic 
 
Coordinator: Valmiera Development Agency 
 
Partners: Mercuria Business College (FI), Valmiera Development Agency (LV)Valga County Vocational Training Centre (EE), and Valmiera Vocational Training Centre (LV) 
 
Persons in charge in Mercuria:
project manager Minna Vidgren, communication officer Kaisa Paavola, responsible teacher Aini Honkanen

Context/background of project:

As VET schools we should be able to offer motivating and meaningful learning paths for all students with totally different backgrounds, experiences, know-how and dreams. At the same time society is digitalizing and we should find our unique ways of using eLearning in VET and learn to use it as there are big differences between schools. All this has to be done with less money than before due to VET budget cuts in many countries. In this project we will find solutions to these and some other challenges.


Objectives:

STUDENTS (INCL. STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS)

1) with different backgrounds learn VET and life-learning skills and study individually customized part of VET degree by establishing and running sustainable startup company in internationally mixed group of 4 students (FI, DE, NL, SP), learning flexibly in 3 intl learning environments (company, school, eKampus), and selling their products (incl. webstore)

2) will be coached by unique company advisor and international teacher

3) in host countries are able to participate (no mobilities)

REAL COMPANIES

4) coach students’ sustainable startups and learn coaching skills

5) get students to learn in their companies

TEACHERS

6) learn new mindset to work as supporting coach and new know-how and skills how to customize students’ learning paths and how to coach intl students in 3 learning environments (school, company, eKampus) (using service design tools)

7) in host countries are able to participate (no mobilities)

SCHOOLS

8) get new service designed way and know-how to custom studies (way of learning/suitable learning environments)

9) participating students graduate on time and become employed

VOCATIONAL EDUCATION IN GENERAL

10) improve the brand of vocational education in Europe

Number of participating students: 32 students (8 Finnish, 8 Dutch, 8 German, 8 Spanish)

Project period: 1.9.2019-31.12.2021

Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) – Opetushallitus

Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Partners:

Schools: Mercuria (FI), Alfa-college (NL), Collegi Badalones (SP), Louis Schroeder Schule (DE)

Companies: Heavenlinen (FI), Maiham (FI), Fab Lab Bcn (SP), Een paar ontwerpers (NL), Skills Finland (FI)

Persons in charge in Mercuria:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Mika Orenius, e-Learning Markus Oedewald

VIDEO (description of the project): https://youtu.be/8sVYA5e3vcA

Website of the project: www.cminds.pro

Skills in action! – Opiskelijat ja opettajat oppimassa kansainvälisiä työelämätaitoja ja kansainväliset yritykset oppimassa ohjaustaitoja

Hankkeen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

 1. eOPPIMINEN, eOHJAUS JA eHOKSAUS OSANA KANSAINVÄLISTÄ TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Kehitetään eKampuksen nykyisten Ulkomaan työelämäjaksolle sekä -työelämäjaksolla -kurssien opiskelumallia ja sisältöä. Rakennetaan eKampusta hyödyntävä malli, jossa joustavuus ja laadukkuus toteutuu opiskelijan kv-työelämäjakson a) hakuvaiheessa (esim. haku 24/7), b) oppimisvaiheessa (esim. yksilöllinen kesto, eKampuksen oppimateriaali, tehtävät, ohjaus)), c) ohjausvaiheessa (esim. face-to-face, videoneuvottelut, HOKSin päivitys), d) arviointivaiheessa.

 1. UUDEN KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄN

TUTKINNON OSAN (15 OSP) RAKENTAMINEN JA SEN OPISKELU OSANA KV-TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Luodaan uusi Working in International Environment (15 osp) tutkinnon osa (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa) (sis. ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä MERCURIAn oppimisen toteutustavat) (ks. LIITE 4). Tämän avulla tarjotaan opiskelijoille eväät oman alan kv-työympäristössä työskentelyyn, hyödynnetään erilaisia kv-keinoja osaksi tutkinnon osan oppimista sekä mahdollistetaan läpinäkyvästi kv-osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen (elinikäinen oppiminen). Tämä vastaa myös tavoitteeseen kehittää osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Yritykset ja oppilaitokset ovat mukana suunnittelussa. Kurssin rakenne ja sisältö on avointa oppimismateriaalia.

 1. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN OHJAUS- JA ARVIOINTIKOULUTUS AJANKOHTAISET TARPEET HUOMIOIVAKSI

Keinot: Luodaan eKampusta ja lähijaksoa hyödyntävä työpaikkaohjaajan koulutus Course for

International work placement instructor, jossa a) kehitetään olemassa olevista sisällöistä ja käytännöistä toimintamalli ja suunnitelma, b) toteutetaan suunnitelma yritysten työpaikkaohjaajien

kanssa. Mallin tavoitteena on kouluttaa ulkomaan työpaikkaohjaajat ja oppilaitosten ohjaajat ohjauksen ja arvioinnin ajankohtaisiin käytäntöihin (sis. sisältö ja välineet)

 1. UUSIEN KV-OSAAJIEN KOULUTUS

Keinot: Järjestetään innokkaille MERCURIAn ohjaajille Uudeksi kv-osaajaksi koulutus. Koulutus sis.

 1. a) kv-ohjauksen periaatteet ja käytännöt sekä englannin kielen opiskelu (eKampus & face to face), b) job shadowing & ohjausharjoitteluliikkuvuus Maltalle (sis. job shadowing yrityksissä, ohjausharjoittelu, englannin kielen opiskelu, workshop), c) oppimisen reflektointi (eKampus & face to face)

 

Hankeaika: 1.8.2019-31.7.2021

Liikkuvuudet: 66 opiskelijaliikkuvuutta ulkomaan työelämäjaksoille, 14 henkilöstön arviointiliikkuvuutta, 6 koulutusliikkuvuutta

Rahoittaja: Erasmus+ KA1 - Opetushallitus

Koordinaattori: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Yrityskumppanit: Ewalds, PAR 1 Golf Service, Costa Sun Guide, Casa Nordic (ES), ESE (MT), Staffpoint, Zoco Home, Senores La Jam (ES)

Koulukumppanit: Collegi Badalones (ES), Utbildning Nord (SE), Alfa-college (NL),

- UUDET: Col·legi Sant Josep (ES), Køge (DK), Louise-Schroeder-Schule (DE)

Hankevastaavat Mercuriassa: koordinaattori Kaisa Paavola, eKampus Markus Oedewald

Aims and ways of doing:

The main aim of this project is to make 90 learners from Finland, Denmark and Estonia to understand what is behind technologies. By understanding the logic of technologies, it becomes also more controllable and makes us feel solution oriented instead of feeling scared or only confused.

In order to achieve the aims we will create, and students will study a blended learning course called

Robotics Beyond Borders (including eLearning, learning by doing with Mehackit maker kit, workshop). By using Mehackit maker kit, students will learn by doing programming and electronics. The Arduino platform can be used with wide variety of components and can be a powerful and fun way for self-expression.

We will organize 3 different course starts with different students. Students will work and learn by doing in

internationally mixed groups and learn also international, business, cooperational and other life learning skills. The courses will include learning by doing workshop either in Ylitornio uppersecondary school (Finland), Tallinn polytechnic school (Estonia) and Køge Business College (Denmark)

Number of participating students (mobilities): 90 students (20 Mercuria, 10 Ylitornion lukio, 30 Køge Business College, 30 Tallinn Polytechnic College)

Project period: 08/2019 - 07/2021

Funder: Nordplus

Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Partners: Mercuria Business College (Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy) (FI) - Vocational College, Køge Business College (DK) - Vocational College, Tallinn Polytechnic College (EE) - Vocational College, Ylitornion lukio (FI) - Upper secondary school (Gymnasium)

Persons in charge in MERCURIA:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Hannu Köngäs

Read more at https://www.mercuria.fi/rbb/

LARK 9 - Kohti huippulaatua -hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. LARK-hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2012 ja vuonna 2020 käynnissä on jo yhdeksäs LARK-hanke.

Hankkeessa työskennellään kolmella painopistealueella:

 1. Tavoitteena on laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen osana johtamisjärjestelmää ammatillisen koulutuksen laatustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteena on myös kehittää organisaatioiden menettelytapoja ja lisätä henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallisuutta ja osallistumista laadunhallintaan.
 2. Tavoitteena on kehittää asiakkailta saadun palautteen (opiskelija- ja työelämäpalaute) ja muun asiakastiedon hyödyntämistä systemaattisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa.
 3. Tavoitteena on kehittää seuranta-, arviointi- ja tulostiedon keräämistä, julkaisemista, analysointia ja hyödyntämistä. Tavoitteena on myös kehittää sähköisiä tietojärjestelmiä ja tietovarantoja.

Hankeverkosto eli 16 koulutuksen järjestäjää muodostaa painopistealueille kehittämisryhmät, jotka edistävät osahankkeiden tavoitteita verkostoyhteistyön ja vertaisarvioinnin/vertaisoppimisen kautta. Kehittämisryhmien hyvät käytänteet jaetaan hankkeen yhteisissä työpajapäivissä. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin painopistealueiden tapaamisiin ja muuhun työskentelyyn.

 

Yhteisten tavoitteiden lisäksi Mercurian tavoitteena on päivittää hankkeessa laadunhallintajärjestelmä Laatustrategia 2030 tavoitteiden mukaiseksi ja varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko toiminnan. Laadunhallintamenetelmiä kehitetään huomioiden strategiset tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on suunnitella ja laatia menettelytapoja, joilla varmistetaan, että laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen työtä. Myös laatukulttuuria kehitetään luomalla menettelytapoja henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallistamisen edistämiseksi.

Hankevastaava Mercuriassa: laatupäällikkö Henni Timonen

Hankeaika: 1.1.2020 – 31.12.2021

Rahoittaja: Opetushallitus

Kumppanit:

AVA-akatemia, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Business College Helsinki, Hyria koulutus Oy, Kanneljärven opisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Yrkesinstitutet Prakticum, TTS Työtehoseura ry, Vantaan ammattiopisto Varia

Koulutuksessa saat tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen, yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, ohjaukseen ja opetukseen sekä yhteistyöhön työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Kielitietoista ohjausta tehostamalla parannetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, osaamista ja työllistymisvalmiuksia.
Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kehittämiseen, kielitietoiseen ohjaukseen, erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja työllistymisen tukemiseen.

 

Kohderyhmä ja hinta
Ammatillinen opetus- ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto.
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.
Toteutustapa
Toteutus on kansallista, koska hankkeen koulutuksiin voi osallistua verkko-opintoina.

Koulutuksen teemoja ovat:

 • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus
 • Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen
 • Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki
 • Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen
 • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen.

Imoittautuminen teemoihin Koulutuksen sisältö -välilehden kautta.

Hanke toteutetaan yhdessä MERCURIA kauppiaitten kauppaoppilaitoksen ja Ammattiopisto Liven kanssa.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: http://www.kivatyo.fi/

Puhu johdolle 0.3-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista. Modernilla johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen, verkostojen luomiseen ja hyödyntämiseen sekä ennakointiin ja pedagogisen toiminnan laatuun. Puhu johdolle-hankkeessa kootaan yhteen ammatillisen koulutuksen johtajat ja yritysten johtajat verkostoitumaan ja kehittämään yhdessä ammatillisen koulutuksen vaikuttavia johtamiskäytäntöjä.

Hankkeessa on kolme keskeistä tavoitetta:

Tavoite 1: Pedagogisen johtamisen kehittäminen. Keskeinen kysymys on, miten varmistamme ennakoinnin ja osaajien monimuotoisuuden.

Tavoite 2: Verkostojohtamisen kehittäminen. Keskeinen kysymys on, miten varmistamme jakamiseen perustuvan monimuotoisen toimintakulttuurin.

Tavoite 3: Tulevaisuusjohtamisen kehittäminen. Keskeinen kysymys on, miten kehitämme innovointikykyä ja sen johtamista sekä digitalisaation mukaisia johtamisen malleja ja käytäntöjä.

Hankkeen aikana Mercuriassa luodaan pedagoginen strategia ja tiedonhallintamalli, joka tukee pedagogisen strategian toteuttamista. Lisäksi luodaan verkostostrategia sekä pilotoidaan ennakointityökalua tulevaisuusjohtamisen tueksi. Mercurian johtajat ja esimiehet osallistuvat hankeverkoston yhteisiin tapahtumiin, joissa jaetaan ideoita ja kokemuksia.

Hankevastaava Mercuriassa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä

Hankeaika: 12.12.2018 – 31.12.2020

Rahoittaja: Opetushallitus

Kumppanit: Helsingin kaupunki (koordinaattori), Amiedu, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia, Business College Helsinki.

Hankkeen ideana on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista ja luoda kannustava sekä tuettu oppimisympäristö. Projektissa hyödynnetään englanninkielistä digitaalista verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa opiskellaan yritystoiminnan suunnittelua verkossa opettajien ohjaamana, laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelma perustettavalle Street Food Pop-up ravintolalle yhteistyössä muiden mukana olevien oppilaitosten kanssa. Toisessa vaiheessa opiskelijoiden tehtävänä on perustaa oikea Street Food Pop-up ravintola. Street Food Pop up ravintoloita perustetaan neljään (Suomi, Hollanti, Espanja ja Italia) eri maahan (kukin toimii 2 päivää). Jokaisessa neljässä toteutuksessa on mukana eri opiskelijaryhmä. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä. Mukana nyt myös ensimmäistä kertaa kaksi ammattikorkeakoulua. Hanke on jatkoa kahdelle jo aiemmin toteutetulle vastaavalle hankkeelle.

Hankeaika: 1.9.2018-30.6.2021

Rahoittaja: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training)- Opetushallitus

Koordinaattori: PERHO Liiketalousopisto Oy

Hankevastaava Mercuriassa: Kaisa Paavola

KOULUKUMPPANIT: Perho Liiketalousopisto (Suomi), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Collegi Badalones, Badalona (Espanja), Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT S.A. (Espanja), Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Luigi Carnacina" (Italy), Istituto di Istruzione Superiore 'De Amicis' (Italy), Breda University of Applied Sciences (Hollanti)

Päättyneet hankkeet

In this project students will learn vocational and life-long learning skills by establishing, branding and running companies. We create a new practical pedagogical model, which supports competence based learning in vocational education. Learning is changing from an individualistic knowledge acquisition culture towards a collaborative knowledge creation culture and from studying small details to studying larger multidisciplinary modules (phenomenal learning). During the project students work with their colleagues by using e-Learning platform and participating in three workshops which are Business idea (Helsinki or Barcelona), Brand tour (Barcelona or Groeningen), Sales campaign (Groeningen or Helsinki).

Objectives:
1. Young Talents engaging learning model to learn large part of vet degree by being international entrepreneur will be created
1.1. Six international companies with strong brand will be established
1.2. Learning material to learn artisan skills and entrepreneurship will be published (incl. Video tutorials)
1.3. Retailers get new products to their store
1.4. Schools get new digital pedagogical tools for their use

Number of participating students: 48 students (16 Finnish, 16 Spanish, 16 Dutch)
Project period: 1.9.2017-31.8.2019
Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) - Opetushallitus
Coordinator: MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Partners:
School partners: Col•legi Badalonès (Spanish business school), Escola D’Art I Superior de Disseny Deia (Spanish artisan school), Alfa-college (Dutch business & artisan school), VARIA (Finnish artisan school)
Company partners: The Shop (Spain), Klasse store (part of Alfa-college) (Netherlands) HALI-Harmony Living (Finland), Globe Hope (Finland), Sauso (Finland), Cozy Publishing (Finland), JA Finland-Nuori Yrittäjyys (Finland)

Persons in charge in MERCURIA:  coordinator Hilla Helasaari, e-Learning Markus Oedewald and responsible teacher Minttu Kilpinen

VIDEO (description of the project): https://youtu.be/wBzp4P1ByKQ

Website of the project:
www.youngtalents.pro

Young Talents -hanke Erasmus+ Project Results -alustalla 

Kansainvälisyys on yksi strateginen painopisteemme ja kv-taidot nähdään keskeisenä osana opiskelijoiden ja henkilökunnan ammattitaitoa. myCAREER –hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisen työssäoppimisen käytäntöjä seuraavin keinoin:
1) rakentamalla MERCURIAn välittämisen kulttuuriin pohjautuva – kannustava ja innostava, joustava ja työvaltainen eOppimisen myCAREER-malli kv-työssäoppimiseen. myCAREER-malli mahdollistaa erilaisille oppijoille huippulaadukkaan ohjauksen koko kv-TOP-jakson ajan - suunnittelusta kotimaahan paluuseen. myCAREER-malli sisältää: TOP-info-, työpaikkaohjaus- ja yritysten perehdytysmateriaali (sis. 360˚videot), laadukas ohjaus (sis. TOPI app), kommunikointi, arviointi, vertaistuki, palaute.
2) syventämällä ulkomaisten yrityskumppanien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä mm. tekemällä yritysten osaamistarveselvityksiä sekä luomalla työpaikkaohjauksen- ja yrityksen perehdytysmateriaalia (sis. 360˚videot) ja vertaistukea.
Hankerahoituksen avulla tuetaan 49 opiskelijan ulkomaan työssäoppimisjakson rahoitusta Espanjaan, Hollantiin, Saksaan ja Ruotsiin sekä 14 työssäoppimisen ohjaajan ohjaustapaamisen rahoitusta.

Hankeaika: 1.8.2017-31.7.2019
Rahoittaja: Erasmus+ KA1 - Opetushallitus
Koordinaattori: MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Kumppanit:
YRITYSKUMPPANIT: Ewalds (Espanja), Hemingway Bookshop (Espanja), PAR 1 Golf Service (Espanja), Costa Sun Guide (Espanja), Casa Nordica (Espanja), European School of English (MALTA), Princeps (FIN)
KOULUKUMPPANIT: Collegi Badalones, Badalona (Espanja), Utbildning Nord (Ruotsi), Alfa-college, Groeningen (Hollanti), Friedrich-List-Schule, Lübeck (Saksa)
Hankevastaavat MERCURIAssa: koordinaattori Hilla Helasaari, e-Learning Markus Oedewald

myCAREER-hanke Erasmus+ Project Results -alustalla

Kuva: vasemmalta Richenin Petteri Tyynelä ja Fredrik Siren, MERCURIAn Mia Pirttilä, Tarja Mykrä, Markus Oedewald

 

Taustaa

Mistä löytää ne aidosti toimivat ideat ja keinot, joilla oikeasti olisi merkitystä, kun opinnot eivät nappaa syystä tai toisesta? Reboot school – Dropout Stop -hankkeessa etsitään tapoja valjastaa digitaalisuus avuksi myös opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisten ehkäisyssä.

MERCURIA on neljän muun koulun kanssa mukana suunnittelemassa ja innovoimassa digitaalisia apuja opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisyyn kansallisessa Business Finlandin rahoittamassa uutuushankkeessa. Kyse on ammatillisessa koulutuksessa aivan uudenlaisesta kehittämistavasta, jossa innovaatiokilpailun avulla etsitään yrityksiltä uusia ratkaisuja tähän tärkeään aiheeseen.

Kaksi vaihetta on takana ja gamification yritys Richenin rakentama ja MERCURIAn sparraama ja mentoroima”Skool!”-konsepti pääsi jatkoon ja palkittiin Jury’s choice palkinnolla.

 

Aikataulu ja vaiheet

Vaihe 1 (kevät 2018) – Haaste yrityksille – keksikää ratkaisu opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisyyn

Opintojen pitkittymisen ja keskeytymisen ehkäisyllä on merkittäviä vaikutuksia niin oppilaitosten kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Niiden seuraukset yltävät yli opiskeluajan myös myöhempiin elämänvaiheisiin ja yhteiskuntaan laajemmin. Vaikka hankkeen Dropout Stop -innovaatiokilpailun haaste onkin kokonaisuutena monimutkainen, etsitään avainta sen ratkaisuun nyt näiden kohderyhmien arjesta: kilpailussa kehitettävien ratkaisujen tulisi ensisijaisesti kohdistua opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen.

Opintojen keskeytymisen ja pitkittymisen kannalta on tunnistettu neljä alahaastetta, joista yhteen tai useampaan kilpailussa kehitettävien ratkaisujen tulee vastata:

Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista?

Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan?

Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan?

Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitsevaa opiskelija huomioidaan?

 

Vaihe 2 – Hackathon 8.-9.5.2018 - Idean suunnittelu ja esittely yrityksen ja koulun yhteistyönä

Hackathon päivillä mukaan valitut 5 yritystä ja heidän oma koulukumppaninsa suunnittelivat yhteistyössä ratkaisuehdotuksen vastaamaan hankkeen haasteeseen. Hankkeen ulkopuolinen, koulujen johdosta ja Business Finlandista, koostunut raati valitsi jatkoon kaksi ratkaisua – MERCURIAn sparraaman Richenin Skool!-konseptin ja OMNIAn sparraaman Rapidan konseptin.

– Yhdessä Richenin Skool! app:in kehittäjien Fredrik Sirenin ja Petteri Tyynelän kanssa mietimme app:iä, joka voisi voimaannuttaa ja kannustaa opiskelijoita ja tarjota kiinnostavia pelillisiä elementtejä mm. viikkotavoitteiden asetteluun ja fiilisten kuvaamiseen, kertovat mentorit Mia Pirttilä ja Markus Oedewald. Tässä app:issä voisi olla potentiaalia tukea MERCURIAn hyvää face-to-face ohjausta, Mia ja Markus jatkavat.

 

Vaihe 3 – syksy 2018 – Konseptien pilotointi

- Viisi MERCURIAn opiskelijaa pääsi jo keväällä testaajiksi Richenin konseptiin ja uudet 4 opiskelijaa ja opettaja toimivat kehittyneen ”SKOOL!”-version testaajina ja kommentoijina myös elokuussa, Mia ja Markus kertovat. Konseptin kehittäminen koko ajan opiskelijoita kuunnellen on tosi tärkeä asia, Markus jatkaa.

Syksyllä 2018 näitä hankkeen innovaatiokilpailussa menestyneitä keksintöjä on tarkoitus pilotoida viiden koulun arjessa ja sen jälkeen tehdään päätökset konseptin käyttöönotosta. MERCURIAsta mukaan kahden viikon pilottiin osallistuu 2-3 ryhmää loka-marraskuun vaihteessa.

Facts

Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2018

Hankeverkoston oppilaitokset: MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live (Keskuspuiston ammattiopisto), Omnia ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Yrityskoordinaattorit: Dropout stop -innovaatiokilpailun fasilitoijana toimii Industryhack ja Owal Group Oy vastaa toiminnan koordinoinnista oppilaitosten suuntaan. Hankkeen rahoittaa Business Finland.

https://app.industryhack.com/challenges/dropoutstop/

Jatkoon päässeet yritykset: Richen http://www.richen.fi/ (MERCURIAn sparraama) ja Rapida https://rapida.fi/ (OMNIAn sparraama)

Hankkeen rahoittaja: Business Finland https://www.businessfinland.fi/ ja hankeverkoston oppilaitokset

Lisätietoja: Markus Oedewald markus.oedewald(@)mercuria.fi

Virtaa vertaisilta – LARK-kasi -hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. LARK-hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2012 ja vuonna 2019 käynnissä on jo kahdeksas LARK-hanke.

Hankkeessa työskennellään neljällä painopistealueella kehittämisryhmissä, jotka edistävät hankeverkoston oppilaitosten osahankkeiden tavoitteita verkostoyhteistyön kautta. Kehittämisryhmien hyvät käytänteet jaetaan hankkeen yhteisissä työpajapäivissä.

Painopiste 1: toimintaprosessien päivittäminen vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen mukaista toimintaa, prosessien onnistumisen mittaaminen ja seurannan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen.
Painopiste 2: työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessikuvausten ja toimintaohjeiden päivittäminen ja kehittäminen.
Painopiste 3: palautetiedon analysointi myös asiakkaiden kanssa ja tietojen hyödyntäminen johtamisessa/kehittämisessä.
Painopiste 4: vertaisarvioinnin/vertaisoppimiskäyntien järjestäminen ja toisilta oppiminen.

MERCURIAn tavoitteena Virtaa vertaisilta - LARK-kasi -osahankkeessa on päivittää laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueita ja toimintaprosesseja vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on vertaisoppia eri koulutuksen järjestäjien kesken verkostotyöskentelyn, vertaisarvioinnin ja vertaisoppimisen menetelmiä hyödyntämällä.

Hankevastaava MERCURIAssa: laatupäällikkö Henni Timonen

Hankeaika: 14.12.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus

Kumppanit:

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (hankkeen koordinaattori), Ammattiopisto Spesia, AVA-instituutin kannatusyhdistys ry, EdupoliPointCollege Oy Careeria, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsinki Business College, Hyria koulutus Oy, Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry/Kanneljärven opisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto, Stadin ammatti- ja aikuisopisto/Helsingin kaupunki, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum, TTS Työtehoseura ry, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

TOP DIGI- hankkeen tavoitteena on tehostaa työssäoppimista ja sen ohjaamista hyödyntämällä digitaalisia välineitä ja menetelmiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 25- vuotiaat vailla peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret sekä työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisessa jokaisella nuorella on yksilölliset oppimistarpeet. Opiskelija tarvitsee oikea-aikaista, laadukasta, ohjausta niin työpaikkaohjaajalta kuin oppilaitokselta tavoitteidensa saavuttamiseksi. Digitaaliset materiaalit ja välineet antavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja sen dokumentointiin hyödyntämällä mobiililaitteita, kuvaa, ääntä, online-yhteyksiä jne. Opiskelija saavuttaa paremmin osaamistavoitteensa kun työssäoppimisen prosessi, ohjaus ja käytettävät välineet tukevat laadukasta opiskelua.

Hankeaika: 1/2016 – 12/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö

Kumppanit: AVA -instituutin kannatusyhdistys ry, Helmi Liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy / MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto Oy, Porvoo International College Ab, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut

Hankevastaava MERCURIAssa: kehittämispäällikkö Matti Sartonen

JOPA –hankkeen tavoitteena on pilotoida ja testata perusasteen ja ammatillisen koulutuksen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Pilotin kohderyhmänä ovat Vantaan Hämeenkylän koulusta valittavat oppilaat. Hanketta toteuttavat Hämeenkylän koulun, Vantaan ammattiopisto Varian sekä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opettajat ja opinto-ohjaajat sekä alueen yrittäjät, jotka tarjoavat nuorelle työpaikkaoppimisen mahdollisuuden.

Pilotin tavoitteena on häivyttää koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan välillä olevaa oppimisrajaa. Opettajille halutaan hyviä kokemuksia siitä, että oppimista syntyy paljon myös koulun ulkopuolella. Oppimisvälineinä käytetään tabletteja ja älypuhelimia, viestinnässä Wilmaa ja Hämeenkylän koulun youtube –kanavaa. Lisäksi pilotissa käytetään opiskelun ja työssäoppimisen tueksi Ach so! –mobiilisovellusta, joka on kehitetty EU:n rahoittamassa Learning Layers –projektissa.

Hanke tuottaa työssäoppimiseen liittyvää koulutusmateriaalia Haaga-Helian opettaja-, erityisopettaja- ja opinto-ohjaaja –koulutuksiin. Hankkeen teemat kytkeytyvät suoraan Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettavaan valmennukseen ammatillisten opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.

Hankeaika: 05/2016 – 06/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia, Hämeenkylän koulu, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Hanke on päättynyt.

MERCURIA toimii Kirkon Ulkomaanavun (Finn Church Aid) kumppanina hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota 400 Jordaniaan tulleelle pakolaiselle mahdollisuus osallistua ammatilliseen koulutukseen ja sitä täydentävään oppimiseen työpaikalla. Tästä ryhmästä lisäksi 40 henkilöä osallistuu Retail Entrepreneurship –koulutukseen, jonka päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus saada pientä tukea oman yrityksen käynnistämiseen. Yritystoimintaa tuetaan myös coachaamalla yrittäjiä.

Uutisartikkeli TAREEQI-hankkeesta

Hankeaika: 06/2017 – 06/2018

Rahoittaja: DANIDA (The Danish International Development Agency)

Koordinaattori: FCA Middle East Office, Jordania

Hankevastaava MERCURIAssa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä

Reilusti rinnakkain -hanke on opettajien täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on vastata moninaisen koulun haasteisiin. Koulutuskokonaisuudessa ihmisten ja elämän moninaisuuden ymmärtämien ja arvostaminen muodostavat lähtökohdan oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön edellyttämän toiminnan laadukkaalle toteuttamiselle. Yleisenä tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin vahvistaminen oppilaitosten toiminnassa. Reilusti rinnakkain -hankkeen tavoitteena on osallistaa kaikkia innostavaan ja luovaan tekemiseen sekä toimintaan yhdessä oppimisen edistämiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisääminen sekä organisaatioiden toimintamallien kehittäminen. Koulutus tarjoaa lisää opetuksen ja ohjauksen ideoita sekä työkaluja monikulttuuriset ja pedagogiset haasteet huomioiden.
Koulutuksen järjestää Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa.

Hankevastaava MERCURIAssa: Marisa Köngäs marisa.kongas(@)mercuria.fi

Hanke on päättynyt

Erasmus-hankkeen tarkoituksena oli kehittää kaupan työntekijöiden koulutusta. Tavoitteena oli, että alan vaihtajat ja työelämään pyrkivät aikuiset, erityisesti naiset, saisivat koulutuksen alalle, joka olisi laadullisesti yhdenmukaista ja takaisi riittävät taidot sekä lisäisi työllisyyttä. Hanke alkoi tammikuussa 2015 ja päättyi 31.8.2016.

Hankkeeseen osallistui 15 partneria, joista 12 oli Turkista ja kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää Euroopasta, yksi Saksasta, yksi Portugalista ja yksi Suomesta. Turkin partnereita olivat isot ja pienet kaupan alan ketjut, kaupan alan etujärjestöt, ammatillinen koulu sekä yliopisto.

Hankevastaavana MERCURIAssa toimi: Nora Laine

Hanke on päättynyt.

UTOPEDA-hankkeen keskeisinä tavoitteina oli vauhdittaa nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista monipuolistamalla työssäoppimisen sekä oppisopimuksena tapahtuvan oppimisen toteutustapoja ja kehittää opettajien ja muun henkilökunnan työelämäosaamista.

Työelämälähtöisessä tavassa oppia on lähtökohtana yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Siinä mahdollistuu aito kiinnostus opittavaan asiaan, josta sekä oppija että valmentajaopettaja innostumisen kautta uskaltavat lähteä kokemukselliseen oppimiseen.

Hankkeessa rakennetaan ja lisätään työssäoppimispaikkoja ja työelämäyhteistyötä niin, että verkosto tukee tekemällä oppimista sekä mahdollistaa elinikäisen oppimisen polun rakentumisen työelämän tarpeet huomioiden. Tavoitteena oli eri koulutusaloilla ottaa käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen, työssäoppimisen- sekä oppisopimuskoulutuksen eri yhdistelminä.

MERCURIAssa hankkeeseen osallistui yhteensä 20 työvaltaisella tavalla liiketalouden perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä kuusi opettajaa ja ohjaajaa.

Hankeaika: 4/2014 – 12/2015

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö / Ravintolakoulu Perho

Kumppanit: SKY-Opisto, Helsingin Diakoniaopisto, Helmi Liiketalousopisto, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa toimi kehittämispäällikkö Matti Sartonen

Hanke on päättynyt.