Heading hidden

Opiskelua kolmella kampuksella

Opiskelua kolmella kampuksella.

Mercuriassa voit hankkia osaamista kolmella eri kampuksella:  oppilaitoskampus, työelämäkampus ja eKampus.


Oppilaitoskampus
 tarkoittaa perinteistä koulussa oppimista. Oppilaitoskampus on oppilaitoksen kivijalka: opiskelijaksi hakeudutaan joko opintopolun tai jatkuvan sisäänoton kautta. Mercuria-rakennuksessa opiskelet mm. kieliä, matematiikkaa, liikuntaa, terveystietoa, viestintää ja ammatillisia tutkinnon osia. Myös lukiokurssit suoritetaan oppilaitoskampuksella. Oppilaitoskampuksella kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijahuollon tehostamiseen ja keskeyttämisten ehkäisyyn. Tarjolla on kattavat opiskelijapalvelut, kuten palvelupiste Helppi, terveydenhoitajat, kuraattori- ja psykologipalvelut.


Työelämäkampukselle
kuuluu työssäoppiminen, työvaltainen tapa suorittaa tutkinto, erilaiset projektit, työssäoppiminen ulkomailla, opiskelijaravintola MerCafe ja työ- ja uraohjaus. Osaamista voi hankkia koulussa oppimisen lisäksi myös työelämässä. Lisäksi Mercurian työelämäkampus palvelee yrityksiä mm. etsimällä sopivia kandidaatteja avoimiin työpaikkoihin.


eKampus
tarjoaa hienon mahdollisuuden hankkia osaamista ajasta ja paikasta riippumatta verkko-oppimisen ja –ohjaamisen avulla. Halutessasi voit suorittaa osan opinnoista itsenäisesti digitaalisessa oppimisympäristössä tai yhdistää sen sujuvasti työssäoppimiseen. eKampuksen tarjonta alkoi 1.8.2018, jolloin Liiketoiminnan perustutkintokoulutus aloitettiin uusilla tutkinnon perusteilla.