Heading hidden

Työelämälle

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

MERCURIAn arvojen mukaisesti yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Tavoitteena on aktiivinen alueellinen yhteistyö sekä osaavan työvoiman kouluttamisessa että nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Lisäksi tavoitteena on edistää kaupan alan osaamista ja vetovoimaa yhdessä kumppanien kanssa.

MERCURIAn tavoitteena on edistää vuorovaikutusta koulutuksen ja työelämän välillä sekä varmistaa koulutuksen työelämälähtöisyys toimimalla innovatiivisesti ja strategialähtöisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

MERCURIAn tavoitteena on laajentaa kumppanuusverkostoja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia ja uusia asiakastarpeita. Lisäksi tavoitteena on tehdä monipuolista yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös luoda laajoja ja joustavia yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan täydentää henkilöstön osaamista.

MERCURIAssa vuonna 2014 tehdyn vertaisarvioinnin mukaan sidosryhmät kokivat, että yhteistyö toimii ja että palaute ja kehittämisehdotukset huomioidaan ja niihin reagoidaan nopeasti. Esimerkkinä vaikuttavasta yhteistyöstä ja toiminnan parantamisesta voidaan mainita mm., että elinkeinoelämän antaman palautteen pohjalta on tuotettu uusia koulutustuotteita ja -kokeiluja, kuten lähiesimieskoulutus, josta tuli ammattitutkinto 1.8.2015.