Heading hidden

Yrityksille ja yhteisöille energistä työvoimaa

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus

Haluatko tarjota merkonomiopiskelijalle mahdollisuutta oppia osia liiketoiminnan perustutkinnosta työssä tai pystyykö yrityksesi tarjoamaan vastavalmistuneelle merkonomille ensimmäistä oikeaa työpaikkaa? Hyödynnä nyt mercuriaWORKS palveluamme!

MERCURIAsta saa innokkaita opiskelijoita työelämäjaksoille ja valmistuneita merkonomeja vakituisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin sekä projektitöihin. Opiskelijamme ja meiltä valmistuneet merkonomimme voivat toimia monenlaisissa työtehtävissä, esimerkiksi myynnissä ja asiakaspalvelussa sekä erilaisissa toimiston ja taloushallinnon tehtävissä.

Me tunnemme opiskelijamme ja tiedämme heidän taitonsa. Näin voimme valita yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivat ehdokkaat. Välitämme tietoa avoimista työpaikoista opiskelijoille nopeasti ja aktiivisesti. Rekrytointipalvelu on yrityksille maksutonta.

Työpaikalla oppiminen
Merkonomiopiskelijat oppivat tutkinnon sisältöjä myös työssä

Suuri osa Liiketoiminnan perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella yrityksissä ja yhteisöissä. Tutkinnossa korostuu aidossa ympäristössä tapahtuva tavoitteellinen oppiminen, joka suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Oppilaitos vastaa käytännön järjestelyistä, ja työpaikalla oppiminen perustuu aina joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. MERCURIAssa työeämäjaksojen pituudet vaihtelevat, ja jaksojen sisältöön sekä pituuteen vaikuttaa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelma.

MERCURIAssa voi suorittaa Liiketoiminnan perustutkinnon myös valtaosin työtä tehden, jolloin oppilaitoksessa opiskellaan vain ne tutkinnon osat, joita ei ole mahdollista opiskella työssä. Työelmäjakso voi olla aluksi palkaton. Tällöin opiskelija ei ole työsuhteessa, vaan hän työskentelee koulutussopimuksella, joka on solmittu työnantajan ja oppilaitoksen välille. Kokemuksen ja ammattitaidon karttuessa opiskelijalle voidaan maksaa korvaus tehdystä työstä, jolloin on kyse oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon sovelletaan työlainsäädännön säännöksiä

MERCURIAssa sinua palvelee Työelämäkampus, joka välittää työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Työ- ja uraohjaaja opastaa työnhaussa ja hakemuksen ja CV:n laadinnassa sekä haastatteluun valmistautumisessa.

Koulutussopimus

Vuoden 2018 alusta astui voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Lain myötä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä solmittava koulutussopimus korvaa aiemmin käytössä olleen sopimuksen työssäoppimisesta. Koulutussopimuksella työskentelevä opiskelija ei ole työsuhteessa, eli opiskelijalle ei makseta palkkaa.

Koulutussopimus voidaan solmia tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista, yhdestä tutkinnon osasta tai useista tutkinnon osista.

Koulutuksen järjestäjä nimeää opiskelijalle ohjaavan opettajan, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Työnantaja puolestaan nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan. Ohjaava opettaja sopii työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla hankittavan osaamisen sisällöstä, tavoitteista ja käytännön järjestelyistä. Nämä kaikki kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Koulutussopimuksella työskentelevä opiskelija sitoutuu työn tekemiseen ja osaamisen hankkimiseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Henkilökohtaisia tapaamisia on työpaikalla vähintään kaksi, toinen suunnittelua ja toinen arviointia varten. Tutkinnon osaan liittyvä näyttö arvioidaan kaksikantaperiaatteella, arvioinnista päättävät työelämäedustaja ja ohjaava opettaja. Näytöt annetaan työpaikalla käytännön työtilanteissa.

Opiskelija raportoi päivittäin työelämäjakson edistymisestä TOPI-applikaation avulla. Työpaikkaohjaaja saa viikoittain raportin opiskelijan tekemistä merkinnöistä sähköpostiinsa.

Opiskelijan työaika saa olla enintään kyseisellä työpaikalla noudatettava säännöllinen työaika. Lisäksi koulutussopimuksella työskentelevään opiskelijaan sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä (998/1993) ja työaikalain (605/1996) säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevoista, viikoittaisesta vapaa-ajasta sekä työvuoroluettelosta.

Oppisopimus

Oppisopimus on pääsääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppimisella muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja asetuksia, mm. lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) sekä lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017).

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon sovelletaan työlainsäädännön säännöksiä. Siihen sovelletaan myös säännöksiä työntekijän työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta, nuorista työntekijöistä ja työntekijän muusta suojelusta.

Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuksen järjestämisestä.

Oppisopimus on määräaikainen sopimus. Oppisopimus voidaan tehdä tutkinnon osittain tai koskemaan koko tutkintoa. Oppisopimukselle ei ole säädetty vähimmäisaikaa.

Oppisopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Opiskelijan lomaoikeus karttuu vuosilomalain mukaisesti, myös silloin kun opiskelija hankkii osaamista koulutuksen järjestäjän muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuksella työskentelevä opiskelija sitoutuu tekemään työtä ja hankkimaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena.

Oppisopimuksella toimiva työntekijä on velvollinen työskentelemään keskimäärin vähintään 25 tuntia /viikko.

Koulutuksen järjestäjä nimeää opiskelijalle ohjaavan opettajan, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Työnantaja puolestaan nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan. Ohjaava opettaja sopii työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla hankittavan osaamisen sisällöstä, tavoitteista ja käytännön järjestelyistä.

Henkilökohtaisia tapaamisia on työpaikalla vähintään kaksi, toinen suunnittelua ja toinen arviointia varten. Tutkinnon osaan liittyvä näyttö arvioidaan kaksikantaperiaatteella, arvioinnista päättävät työelämäedustaja ja ohjaava opettaja. Näytöt annetaan työpaikalla käytännön työtilanteissa.

Opiskelija raportoi päivittäin oppisopimuksen edistymisestä TOPI-applikaation avulla. Työpaikkaohjaaja saa viikoittain raportin opiskelijan tekemistä merkinnöistä sähköpostiinsa.

Valmistuneen rekrytointi

Haluatko tarjota vastavalmistuneelle merkonomille ensimmäisen oikean työpaikan? Autamme mielellämme rekrytoinnissa.

mercuriaWORKS-palvelu yrityksille ja opiskelijoille

Palvelun avulla voit etsiä sekä harjoittelu-, kesä- ja projektityöntekijän paikkoja kuin vakituista tai osa-aikaista työtä. Palvelua hostaa Tiitus. Tutustumaan pääset osoitteessa www.tiitus.fi/mercuria.  Rekisteröitymällä voit katsoa työpaikkoja, jotka ovat suunnattu suoraan MERCURIAn opiskelijoille. Käyttö ilmaista yrityksille ja opiskelijoillemme. Saatavilla on myös kätevä applikaatio, jonka kautta voit hakea suoraan työpaikkoja ja olla yhteydessä työnantajiin.

Ota meihin yhteyttä rekrytointitarpeissasi:

tyoelamakampus(@)mercuria.fi

Marja Saarinen, työ- ja uraohjaaja, 050 545 0235

Hilla Helasaari, KV- ja TOP-koordinaattori, 050 490 4546

 

Työelämäkampus

Työelämäkampus

tyoelamakampus(@)mercuria.fi