Heading hidden

Osaamista ohjaamiseen, perehdyttämiseen ja arviointiin

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, aikuiskoulutus

Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli opiskelijan ja tutkinnon suorittajan oppimisen tukena. Työssä oppiminen kuuluu kaikkeen ammatilliseen koulutukseen ja ohjauksen avulla varmistetaan, että opiskelija onnistuu yhdistämään oppimansa teoriatiedot käytännön työtehtäviin. Ohjaustaidoista on hyötyä myös esimiestehtävissä sekä esimerkiksi uuden työntekijän rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää työpaikkaohjaajia ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen maailmaan, käytännön ohjaustyöhön ja arviointiin. Koulutus antaa hyviä työvälineitä, joiden avulla voit tukea ohjattavaasi entistäkin tehokkaammin. Kuulet tilaisuuden aikana myös käytännön kokemuksia työssä ohjaamisen haasteista ja onnistumisista.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen teemoja:
• Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
• Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät
• Työssäoppimisen suunnittelu
• Ohjaus, palaute ja arviointi työssäoppimisessa
• Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Katso lisätiedot koulutuksista koulutuskalenterista.

Maarit Mänttäri

Maarit Mänttäri

koulutuspäällikkö

040 097 5480