Heading hidden

MERCURIAn uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Martinlaaksontie 36
01620 Vantaa

Rekisterin nimi
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n uutiskirjeen tilaajarekisteri

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Katri Martikka
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa
katri.martikka(@)mercuria.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

Rekisterin pitämisen peruste
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

 

Rekisteröidyn poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot.

 

Käsittelyn kesto
Kolme vuotta ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistamista aikaisemmin.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen  (2016/679) (15 artiklan) mukainen oikeus päästä tietoihinsa sekä oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen (16 ja 17 artikla). Rekisteröidyllä on tietojen käsittelyn vastustamisoikeus (21 artikla). Tarkastus- ja vastustamispyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa tai sähköpostitse katri.martikka(@)mercuria.fi

 

Tekniset häiriöt
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.