Arvosanojen korottaminen

Ammatillisesta perustutkinnosta tutkintotodistuksen saanut voi korottaa suorittamiensa tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoja.

Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Perusteet löydät Opintopolun ePerusteista.

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta perittävät maksut:

  • Jos arviointi koskee yhteisten tutkinnon osien osa-aluetta, maksu on 50 €.
  • Jos arviointi koskee ammatillisen tutkinnon osan arvosanan korottamista ja näyttö toteutetaan Mercuriassa tai opiskelijan omalla työpaikalla, maksu on 100 €.
  • Kun näyttö suunnitellaan ja toteutetaan arvosanan korottajalle uudessa työympäristössä, maksu on 150 €.

Ilmoittautuminen arvosanan korottamiseen tehdään Wilman kautta.