Työelämäjaksot


Työelämä on liiketoiminnan ja kaupan alan opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Merkonomiopiskelijamme kehittävät ammatillista osaamistaan ja vahvistavat työelämätaitojaan aidoissa työtehtävissä.

Työelämässä oppiminen perustuu aina joko koulutus- tai oppisopimukseen, joiden kautta opiskelijat kehittymistä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän tai taloushallinnon parissa.

Työelämäjaksot yleisesti

 • Opiskelijat hankkivat työpaikan itsenäisesti työelämäjaksoille tutkinnon osaan soveltuvista työpaikoista.
 • Työelämäjaksojen tehtävien tulee täyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset.
 • Opiskelijalla on jakson ajalle koulun puolelta nimetty ohjaava opettaja, työpaikalta tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja.
 • Opiskelijat antavat näytön osaamisestaan työelämäjaksolla, työpaikkaohjaaja osallistuu arviointiin.

Koulutussopimus

 • Opiskelija ei ole työsuhteessa ja säilyy opiskelijana. Sopimus tehdään Mercurian ja työpaikan välille.
 • Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti, työskentely 1-5 päivää viikossa. Tyypillisesti 6h/päivä.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai muita korvausta. Opiskelija on oikeutettu saamaan ateriakorvausta Mercurialta.
 • Voidaan solmia tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista, yhdestä tutkinnon osasta tai useista tutkinnon osista.

Oppisopimus

 • Opiskelija on työsuhteessa. Voidaan solmia joko olemassa olevaan tai uuteen työsuhteeseen. Työsopimuksen lisäksi laaditaan sopimus oppisopimuskoulutuksesta.
 • Työskentely työpaikalla vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Opiskelijalle maksetaan vähintään TESin mukaista palkkaa. Työnantaja voi saada erikseen sovittavaa koulutuskorvausta Mercurialta.
 • Voidaan sopia yksittäisten tutkinnon osien tai koko tutkinnon suorittamisesta.

Työelämäjaksojen käytännöt

Mercurian opiskelijat ovat oppimassa työelämässä noin 500 eri työpaikassa vuosittain. Opiskelijat suorittavat koululla opintoja tutkinnon osiin liittyen, jonka myötä he saavat valmiuksia siirtyä kehittämään osaamistaan työpaikoille.

Työelämäjaksojen ajankohdat ja teemat määräytyvät opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, jossa on huomioitu mm. opiskelijan aiempi työkokemus, osaaminen ja kiinnostukset. Opiskelijan työelämäjakso suunnitellaan ja arvioidaan aina työpaikan edustajan ja oppilaitoksemme edustajan yhteistyönä. Oppilaitos vastaa kuitenkin käytännön järjestelyistä.


Video: VIDEO: Merkonomiopiskelijat työelämäjaksoilla
Youtube ikoni

VIDEO: Merkonomiopiskelijat työelämäjaksoilla

Työelämäjaksoilta työntekijöiksi

Työelämäjaksot ovat myös työpaikoille hyvä tapa tavoittaa, kouluttaa ja rekrytoida tulevia työntekijöitä.

Työelämäjaksolla opiskelijalle tulee tutuksi työpaikan toimintatavat ja työtehtävät, joten työllistäminen osa-aikaisesti tai valmistumisen jälkeen on helpompaa.

Katso videolta Mercurian opiskelijoiden kokemuksia työelämäjaksoilta.

Ilmoita avoimesta työpaikasta opiskelijoille

Mercurian työelämäkampus yhdistää avoimet työelämäjaksojen työpaikat sopiviin opiskelijoihin. Voit tiedustella sopivia opiskelijoita meiltä tai välittää tiedot, jotka lisäämme opiskelijoille suunnattuun sisäiseen työpaikkaosioon.

Ammattitaitovaatimukset ja näytöt

Kaikilla liiketoiminnan perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla näytöt osaamisesta annetaan työelämän aidoissa työtehtävissä. Työelämäjaksojen aikana opiskelija työskentelee kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien mukaisissa tehtävissä saaden ohjausta ja opastusta työpaikkaohjaajalta.

Tutustu mahdollisiin tutkinnon osiin ja niiden sisältöihin ePerusteet -sivustolla.

Kun opiskelija on saanut hankittua tutkinnon osaan liittyvää osaamista työpaikalla, jakson lopussa pidettävässä arviointikeskustelussa toteutetaan arviointi. Arviointitilaisuudessa työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja ja opiskelija käyvät läpi jakson kulkua, opiskelijalle annetaan palautetta ja päätetään, millä tasolla opiskelija on kyennyt saavuttamaan ammattitaitovaatimuksissa esitetyt tavoitteet.

Löydät alapuolelta työpaikkaohjaajia varten laadittuja tukimateriaaleja, joita voit hyödyntää opiskelijan työelämäjakson aikana ohjaustyössäsi.

Ota yhteyttä

Jutta Palenius

työelämäkoordinaattori

040 184 9095 jutta.palenius@mercuria.fi

Mercurian työelämässä oppiminen vuonna 2022

906

työelämäjaksoa

520

työpaikkaa

603

työpaikkaohjaajaa

1981

näyttöä

1812

opettajien käyntiä työpaikoilla

4.6

työpaikkaohjaajien tyytyväisyys