Ohjaus ja hyvinvointi Mercuriassa


Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä. Kaikille Mercurian opiskelijoille on tarjolla monenlaisia opiskelua tukevia palveluita. Niiden avulla opiskelu sujuu mutkattomasti ja valmistuminen tapahtuu määräajassa.

Mercurian mallin mukaisesti kaikki mercurialaiset ovat opiskelijan tukena koko opintojen ajan!

Opinto-ohjaus

Opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Opinto-ohjaaja kertoo erilaisista opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista, auttaa ongelmatilanteissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelutaitoja ja -menetelmiä, edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan sekä tukea hänen kehitystään niin, että hänelle muodostuu selvä kuva tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Perustana yksilölliselle opintopolulle on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opinto-ohjauksen lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ohjaajansa, HOKS-ohjaaja , jolla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjen tukemisessa. Opiskellessasi Mercuriassa sinulle osoitetaan aina oma HOKS-ohjaaja. HOKS-ohjaajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opintosi sujuisivat mutkattomasti.

Meillä Mercuriassa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen auttamalla, tukemalla ja välittämällä. Päävastuu on kuitenkin opinto-ohjaajalla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kahdenkeskeisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Mercurian opinto-ohjaajan tavoitat parhaiten Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@mercuria.fi. Tervetuloa opinto-ohjaajan juttusille!

Raija Saastamoinen

opinto-ohjaaja, nuorisokoulutus

050 323 4842 raija.saastamoinen@mercuria.fi

Katri Laakso

opinto-ohjaaja, nuorisokoulutus

050 329 5757 katri.laakso@mercuria.fi

Erityisopetus

Mercurian erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita palvelee HOKS-ohjaajien sekä opinto-ohjaajien lisäksi erityisopettajat.

Erityisopettaja auttaa opiskelun haasteissa. Opintojen alussa opiskelijat tekevät lukiseulan ja matematiikan valmiuksien testin. Erityisopetus toteutetaan oppilaitoksessamme osa-aikaisena erityisopetuksena ja integroituna erityisopetuksena.

Lisäksi ammatilliset erityisopettajat ohjaavat erityisen tuen opiskelijoiden työelämäjaksoja, jonka myötä opiskelijan yksilölliset tarpeet voidaan huomioida kaikissa oppimisympäristöissä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Marisa Köngäs

espanjan kieli ja viestintä, erityisopettaja

040 540 2825 marisa.kongas@mercuria.fi

Suvi Pellikka

ammatillisen koulutuksen ohjaaja

040 571 0604 suvi.pellikka@mercuria.fi

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Antti Lassinharju

erityisopettaja

040 525 4840 antti.lassinharju@mercuria.fi

2. ja 3. vuoden opiskelijat

Anssi Järvilehto

talous- ja finanssipalvelut, erityisopettaja

040 842 8101 anssi.jarvilehto@mercuria.fi

2. ja 3. vuoden opiskelijat

Jaakko Mäkelä

asiakaspalvelu ja myynti, erityisopettaja

040 193 3702 jaakko.makela@mercuria.fi

Moniammatillinen ryhmä

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat kulloisenkin tarpeen ja opiskelijan suostumuksen mukaan kaikki tai joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: koulutuspäällikkö, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, HOKS-ohjaaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen opettaja, oppilaitosdiakoni. Lisäksi opiskelija voi halutessaan pyytää mukaan muun tukihenkilön.


Anne Elojärvi

kuraattori, Mercuria Pro

043 826 6106 anne.elojarvi@vakehyva.fi

Marlena Somersalo-Perälä

psykiatrinen sairaanhoitaja, oppivelvolliset

040 530 7577 marlena.somersalo-perala@vakehyva.fi

Niina Pussila

psykologi, oppivelvolliset

040 825 9223 niina.pussila@vakehyva.fi

Krista Latvala

psykologi, Mercuria Pro

040 190 2914 krista.latvala@vakehyva.fi

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja kutsuu kaikki nuoriso-opiskelijat terveystarkastukseen 1- ja 2-vuoden aikana. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijan lääkärin tai muun asiantuntijan palvelun piiriin. Lääkäri tapaa opiskelijat pääosin 2. vuoden aikana, joka on samalla pojille kutsuntatarkastus. Aikuisopiskelijat ovat myös tervetulleita terveydenhoitajan terveystarkastukseen sekä avovastaanotolle.

Mercurian terveydenhoitajina toimivat Silja Apilainen ja Minna Leutonen.
etunimi.sukunimi@vakehyva.fi

Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Akuutti- ja sairausvastaanotto ilman erillistä ajanvarausta joka päivä klo 12.00-13.00

Terveydenhoitajan huone sijaitsee pohjakerroksessa.

Opiskelijoiden suun terveydenhoito

Kaikki vantaalaisissa oppilaitoksissa opiskelevat, jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin, voivat kotipaikasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Vantaalla vähintään yhden kerran opintojensa aikana.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaat maksavat suun terveydenhoidosta maksu-asetuksen mukaisen maksut.

Opiskelijoita ei kutsuta hammashoitoon, vaan aika varataan itse suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta, joka palvelee numerossa 09 8393 5300.


Minna Leutonen

terveydenhoitaja

043 825 9924 minna.leutonen@vakehyva.fi

Silja Apilainen

terveydenhoitaja

040 823 8980 silja.apilainen@vakehyva.fi

Oppilaitosdiakoni ja oppilaitospappi

Tukea, apua ja juttuseuraa
Joskus elämä kysymyksineen, vaihtoehtoineen ja valintoineen askarruttaa. Aina ei huvita. Joskus ei jaksa. Jos kaipaat luottamuksellista keskustelua, ota rohkeasti yhteyttä. Tapaamme mercurialaisia eri aatteisiin tai uskontoihin katsomatta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kiireettömiä. Tule juttelemaan elämäsi asioista, saat tukea ja apua ja tarvittaessa ohjaamme sinut eteenpäin saamaan tarvitsemaasi apua.

Pekka Siutila

oppilaitosdiakoni

050 355 2715 pekka.siutila@evl.fi

Tiina Kaaresvirta

oppilaitospappi

050 581 0593 tiina.kaaresvirta@evl.fi