Ohjaus ja hyvinvointi Mercuriassa


Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä. Kaikille Mercurian opiskelijoille on tarjolla monenlaisia opiskelua tukevia palveluita. Niiden avulla opiskelu sujuu mutkattomasti ja valmistuminen tapahtuu määräajassa.

Mercurian mallin mukaisesti kaikki mercurialaiset ovat opiskelijan tukena koko opintojen ajan!

Opinto-ohjaus

Opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Opinto-ohjaaja kertoo erilaisista opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista, auttaa ongelmatilanteissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelutaitoja ja -menetelmiä, edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan sekä tukea hänen kehitystään niin, että hänelle muodostuu selvä kuva tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Perustana yksilölliselle opintopolulle on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opinto-ohjauksen lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ohjaajansa, HOKS-ohjaaja , jolla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjen tukemisessa. Opiskellessasi Mercuriassa sinulle osoitetaan aina oma HOKS-ohjaaja. HOKS-ohjaajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opintosi sujuisivat mutkattomasti.

Meillä Mercuriassa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen auttamalla, tukemalla ja välittämällä. Päävastuu on kuitenkin opinto-ohjaajalla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kahdenkeskeisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Mercurian opinto-ohjaajan tavoitat parhaiten Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@mercuria.fi. Tervetuloa opinto-ohjaajan juttusille!

Katri Laakso

opinto-ohjaaja, nuorisokoulutus

040 351 5513 katri.laakso@mercuria.fi

Raija Saastamoinen

opinto-ohjaaja, nuorisokoulutus

050 323 4842 raija.saastamoinen@mercuria.fi

Erityisopetus

Mercurian erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita palvelee HOKS-ohjaajien sekä opinto-ohjaajien lisäksi erityisopettajat.

Erityisopettaja auttaa opiskelun haasteissa. Opintojen alussa opiskelijat tekevät lukiseulan ja matematiikan valmiuksien testin. Erityisopetus toteutetaan oppilaitoksessamme osa-aikaisena erityisopetuksena ja integroituna erityisopetuksena.

Lisäksi ammatilliset erityisopettajat ohjaavat erityisen tuen opiskelijoiden työelämäjaksoja, jonka myötä opiskelijan yksilölliset tarpeet voidaan huomioida kaikissa oppimisympäristöissä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Marisa Köngäs

espanjan kieli ja viestintä, erityisopettaja

040 540 2825 marisa.kongas@mercuria.fi

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Antti Lassinharju

erityisopettaja

040 525 4840 antti.lassinharju@mercuria.fi

2. ja 3. vuoden opiskelijat

Jaakko Mäkelä

asiakaspalvelu ja myynti, erityisopettaja

040 193 3702 jaakko.makela@mercuria.fi

2. ja 3. vuoden opiskelijat

Anssi Järvilehto

talous- ja finanssipalvelut, erityisopettaja

040 842 8101 anssi.jarvilehto@mercuria.fi

Mercurian yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR

Me mercurialaiset pidämme hyvän huolen opiskelijoistamme ja toimintamme on oikeasti opiskelijalähtöistä.

Mercuriassa toimii yksi säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen lain määräämä opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmästä käytetään nimeä yhteisöllinen hyvinvointiryhmä ja lyhennettä YHR. Yhteisöllistä hyvinvointiryhmää johtaa koulutuspäällikkö ja jäseninä toimivat terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa YHR kuulee muita asiantuntijoita.

YHR vastaa Mercurian opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. YHR:n ensisijainen tehtävä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kuten opiskeluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden sekä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ryhmä käsittelee erilaisten hyvinvointia koskevien kyselyjen tulokset, tekee niiden pohjalta toimintasuunnitelmat ja edistää hyvinvointia tukevien yhteisten käytäntöjen sopimista.

Psykiatriset sairaanhoitajat toisen asteen oppilaitoksissa             

Psykiatristen sairaanhoitajien palvelut toisen asteen oppilaitoksissa ovat matalan kynnyksen toimintaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä psyykkisten oireiden pitkittymistä tai vaikeutumista, tukea ja motivoida itsehoitoon sekä ohjata tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti muihin palveluihin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eikä opiskelijalla tarvitse olla todettua mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai toisen oppilaitoksen työntekijän ohjaamana.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tutkimus- tai hoitojakso on n. 1–6 käyntikerran mittainen ja pitää sisällään hoidon tarpeen arvioinnin sekä jatkosuunnitelman. Työnkuvaan kuuluu myös konsultointia ja verkostoyhteistyötä.

Tällä lukukaudella palvelua tarjotaan Mercuriassa, kaikissa Varian toimipisteissä sekä Vantaan lukioissa. Lisäksi otamme käyttöön 1.9. opiskelijoille suunnatun chat-palvelun. Siitä kerrotaan lisää lähemmin.

Yhteystiedot
sh Susanna Poutiainen                                                          
p. 040 770 5521                                            
Ajanvaraus WhatsApp-/tekstiviestillä, tai wilma-viestillä

Anni Hirsaho

psykologi

vanhempainvapaalla

Anne Elojärvi

kuraattori

043 826 6106 anne.elojarvi@vakehyva.fi

Anna-Riikka Rantamäki

kuraattori

040 556 3645 annariikka.rantamaki@vakehyva.fi

Susanna Poutiainen

psykiatrinen sairaanhoitaja

040 770 5521 susanna.poutiainen@vakehyva.fi

Psykologin palvelut

Psykologin vastaanotolle voit mennä, kun tunnet esimerkiksi alakuloa, ahdistusta, pelkoja tai jännittäminen häiritsee elämääsi. Häneltä saat keskusteluapua myös ihmissuhteisiin, stressiin, kouluväsymykseen tai motivaation puutteeseen liittyen.

Psykologit ovat tavattavissa  yleensä ma-ke terveydenhuollon tiloissa. Ajan voit varata, vaikka huolesi ei olisi suuri – tunne siitä, että haluat jutella jonkun kanssa, riittää.

Mercuriassa psykologeina toimivat Anni Hirsaho ja Krista Latvala. Ajan voit varata Wilmassa, puhelimitse 043 825 9708 tai tulemalla käymään psykologien huoneessa terveydenhuollon tiloissa. Psykologille voit tulla yksin tai yhdessä esimerkiksi kaverin kanssa. Keskustelut psykologien kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorin palvelut

Kuraattorille voit hakeutua, jos esimerkiksi omasta jaksamisesta tai motivaatiosta on huolta, yksinäisyys tai ihmissuhdeasiat mietityttävät, asumis- tai raha-asiat kaipaavat selvittelyä tai jos päihteidenkäyttö tai pelaaminen häiritsevät arkea. Tärkeää on, ettet jää yksin huolesi kanssa! Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Voit tulla käymään kuraattorin huoneessa terveydenhuollon tiloissa, laittaa Wilma-viestiä tai olla yhteydessä puhelimitse

Monialainen asiantuntijaryhmä

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat kulloisenkin tarpeen ja opiskelijan suostumuksen mukaan kaikki tai joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: koulutusjohtaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, HOKS-ohjaaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen opettaja, oppilaitosdiakoni. Lisäksi opiskelija voi halutessaan pyytää mukaan muun tukihenkilön.

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja kutsuu kaikki nuoriso-opiskelijat terveystarkastukseen 1- ja 2-vuoden aikana. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijan lääkärin tai muun asiantuntijan palvelun piiriin. Lääkäri tapaa opiskelijat pääosin 2. vuoden aikana, joka on samalla pojille kutsuntatarkastus. Aikuisopiskelijat ovat myös tervetulleita terveydenhoitajan terveystarkastukseen sekä avovastaanotolle.

Mercurian terveydenhoitajina toimivat Silja Apilainen ja Minna Leutonen.
etunimi.sukunimi@vakehyva.fi

Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Akuutti- ja sairausvastaanotto ilman erillistä ajanvarausta joka päivä klo 12.00-13.00

Terveydenhoitajan huone sijaitsee pohjakerroksessa.

Opiskelijoiden suun terveydenhoito

Kaikki vantaalaisissa oppilaitoksissa opiskelevat, jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin, voivat kotipaikasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Vantaalla vähintään yhden kerran opintojensa aikana.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaat maksavat suun terveydenhoidosta maksu-asetuksen mukaisen maksut.

Opiskelijoita ei kutsuta hammashoitoon, vaan aika varataan itse suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta, joka palvelee numerossa 09 8393 5300.

Silja Apilainen

terveydenhoitaja

040 823 8980 silja.apilainen@vakehyva.fi

Minna Leutonen

terveydenhoitaja

043 825 9924 minna.leutonen@vakehyva.fi

Oppilaitosdiakoni

Tukea, apua ja juttuseuraa
Joskus elämä kysymyksineen, vaihtoehtoineen javalintoineen askarruttaa. Aina ei huvita. Joskus ei jaksa.Jos kaipaat luottamuksellista keskustelua, ota rohkeasti yhteyttä.Opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan tavattavissahihasta nykäisemällä tai puhelimitse ja sähköpostitse.