Kaksoistutkinto,
merkonomi + ylioppilas


Liiketoiminnan perustutkinnon ohella on mahdollista suorittaa myös samanaikaisesti ylioppilastutkinto. Mercurian ja Vantaan aikuislukion kanssa yhdessä räätälöity kaksoistutkinnon suorittaminen on toteutettu hyvin opiskelijalähtöisesti. Lukiotunnit sulautuvat hyvin yhteen merkonomiopintojen kanssa.

Kaksoistutkintoon haetaan Opintopolussa Liiketoiminnan perustutkinnon hakuvaiheessa ruksaamalla kohta kiinnostuksesta kaksoistutkinnon suorittamiseen.

Kaksoistutkinnon suorittaminen Mercuriassa

 • Kaksoistutkinnossa opiskelijat suorittavat ylioppilastutkintoon valmentavat lukion kurssit integroituna ammatillisiin opintoihin äidinkielessä, englannissa, matematiikassa (lyhyessä) ja ruotsissa. 
 • Mercuriassa lukio-opintojen reaaliaineissa tarjotaan riittävä oppimäärä ylioppilaskokeen suorittamiseksi yhteiskuntaopissa, terveystiedossa ja psykologiassa.
 • Jos opiskelija haluaa kirjoittaa muita reaaliaineita, hänen täytyy varmistaa lukion opolta, että tarpeelliset ylioppilastutkintoon valmentavat opinnot tulevat suoritetuksi esim. Vantaan aikuislukiossa iltaisin.
 • Lukiotunnit on sijoitettu opiskelijoiden normaaliin lukujärjestykseen suoritettavaksi päiväsaikaan. Ensimmäisenä vuonna tunnit ovat kahtena iltapäivänä viikossa, toisena ja kolmantena lukuvuonna lukio-opintoja on maanantaisin.
 • Kaksoistutkintolaiset voivat vapaasti osallistua myös aikuislukion järjestämille iltakursseille.
 • Kurssien opettajina toimivat Vantaan aikuislukion opettajat. Aikuislukio järjestää myös ylioppilaskirjoitukset. Kirjoituspäivät ovat samat kuin muissakin lukioissa.

Ylioppilastutkinto

Tutkintoon kuuluu viisi pakollista ainetta:

 • äidinkieli (pakollinen)
 • vieras kieli (usein englanti)
 • ruotsi
 • matematiikka
 • reaalikoe/reaalikokeet (yhteiskuntaoppi, psykologia, terveystieto)
 • Opiskelija voi halutessaan korvata matematiikan tai ruotsin jollakin reaaliaineella.
 •  Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän osallistuu suomi toisena kielenä –kursseille aikuislukiossa, ja suorittaa S2 (suomi toisena kielenä) yo-kokeen.

Kolmoistutkinto

Jos opiskelija haluaa myös koko lukion päättötodistuksen, opinnot voi täydentää puuttuvien lukiokurssien osalta aikuislukion iltakursseilla. Liiketoiminnan perustutkinnon lisäksi kursseja lukion päättötodistukseen tarvitaan 44.

Aikuislukion iltakurssit

Opintojen loppuvaiheessa kannattaa osallistua myös iltaisin Mercuriassa ja Tikkurilan lukiossa toimivan aikuislukion syventäville ja kertaaville kursseille yo-kirjoitusaineissa. Opiskelu aikuislukion iltakursseilla on kaksoistutkinnon suorittajille maksutonta. Aikuislukio järjestää myös elokuussa syksyn kirjoittajille opintoja kertaavia kesäkursseja. Kesäkurssit ovat maksullisia.

Kirjoitusten ajoittaminen

Koko yo-tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät -23, syksy -23 ja kevät -24. Ylioppilaskirjoitukset voi aloittaa aikaisintaan 1,5 vuoden ammatillisten opintojen jälkeen, jolloin opintoja on suoritettu 90 osaamispistettä. Hylätyn yo-kokeen voi uusia kolme kertaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, ja hyväksytyt kokeet jäävät siksi aikaa odottamaan. Hyväksyttyä koetta voi yrittää korottaa rajoituksetta.

Huippuhyvin järjestetty kaksoistutkinto-mahdollisuus

Liiketoiminta- ja lukiotunnit samassa rakennuksessa, lukujärjestys suunniteltu lukio-opintoja varten myös työelämäjaksojen ajalla sekä monet muut tekijät mahdollistavat kaksoistutkinnon suorittamisen kätevästi.

Antaa opiskelijoidemme puhua puolesta, miksi kaksoistutkinto kannattaa suorittaa juuri Mercurialla!

Tiedustelut kaksoistutkintoon liittyen

Vantaan aikuislukio

Apulaisrehtori Pekka Rajala
pekka.rajala@eduvantaa.fi
p. 050 3504655

Kaksoistutkintokoordinaattori
Leena Huhtilainen
leena.huhtilainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja Pekko Tella
pekko.tella@vantaa.fi
p. 050 3042075

Tikkurilan lukion ja Vantaan aikuislukion rehtori Mari Aalto
mari.aalto@vantaa.fi
p. 040 595 1530

Mercuria

Opinto-ohjaaja
Raija Saastamoinen
raija.saastamoinen@mercuria.fi
p. 050 323 4842

Koulutuspäällikkö, lukio-opinnot
Mika Orenius
mika.orenius@mercuria.fi
p. 040 1207516

Vantaan aikuislukion toimipisteet

Martinlaakso: Mercuria
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa

Tikkurila: Tikkurilan lukion rakennus
Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa

Opettajat

Englanti: Leena Huhtilainen, Emmi Sormunen

Matematiikka: Pekka Rajala

Psykologia: Mikko Leinonen

Ruotsi: Ylva Davidson

Yhteiskuntaoppi: Otto Kantanen

Äidinkieli/S2: Elina Kylliäinen, Essi Sulander

Opettajat tavoittaa wilmaviestein tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi