Opintojen päätyttyä


Mercuria tarjoaa meiltä valmistuneille ammattilaisille tukea ja verkostoja työelämään myös valmistumisen jälkeen. Oppivelvollisille liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille jää lisäksi tietokone omaan käyttöön, jonka käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät alta.

Täältä löydät ohjeet myös sähköisen todistuksen lataamiseen, arvosanojen korottamiseen tai voit lähteä mukaan Mercurian alumnitoimintaan! Lue lisää opintojen jälkeisestä toiminnasta.

Oletusasetusten palauttaminen

Valmistumispäivän jälkeen tietokoneelle tulee palauttaa oletusasetukset.

Mercurian
Alumnitoiminta

Mercuria Alumni -yhdistys on aktiivinen verkosto Mercuriasta valmistuneille.

Arvosanojen
korottaminen

Tutkintotodistuksen saanut voi korottaa suorittamiensa tutkinnon osien arvosanoja.

Sähköinen
tutkintotodistus

Miten opiskelija saa sähköisesti allekirjoitetun todistuksen itselleen?