Avainkumppanuudet


Kumppanuus Mercurian kanssa tähtää niin arjen konkreettisiin tekoihin kuin pitkäaikaiseen vaikuttamiseen. Voimme yhteistyössä toteuttaa monipuolisia opiskelijaprojekteja, tiivistää työelämässä oppimista, kehittää alueen työelämän tarpeisiin pohjautuvia kokonaisuuksia sekä kehittää henkilöstönne osaamista pitkäjänteisesti.

Tutustu tällä sivulla Mercurian avainkumppanuustoimintaan ja nykyisiin avainkumppaneihimme.

Avainkumppanuuden toimenpiteet

Tutustu alta, minkälaisista toimenpiteistä voimme sopia kumppanuuksiin liittyen. Kumppanuustoimenpiteet valitaan aina molemminpuolisten tarpeiden mukaisesti.

Opiskelijoiden työelämäjaksot

Yhteissuunnittelu opiskelijoiden työelämäjaksojen toteuttamisesta, hakeutumisesta ja käytännöistä.

Luennot ja workshopit

Kaupan ja liiketoiminnan alan ajankohtaisiin asioihin, toimintatapoihin tai työelämään liittyvät tilaisuudet opiskelijoille.

Projektit työelämän kanssa

Opiskelijoiden toteuttamat projektit liiketoiminnan perustutkintoon liittyen (tapahtumatuotanto, esillepano ym.)

Paikalliset tutkinnon osat

Alueellisiin työelämän tarpeisiin pohjautuvien tutkinnon osien kehittäminen ja toteuttaminen.

Markkinointi- ja viestintäyhteistyö

Vierailut Mercurian tapahtumissa, kaupan alaan liittyvät kampanjat sekä esittelyvideot yhteistyöstä.

Mercuria Pro -yhteistyö

Yritysjohtaja tai henkilöstöpäällikkö – sijoita henkilöstösi koulutukseen ja laita tärkein pääomasi tuottamaan.

Mercurian avainkumppanit

AVAINKUMPPANI
AVAINKUMPPANI
AVAINKUMPPANI
AVAINKUMPPANI
AVAINKUMPPANI
AVAINKUMPPANI

Avainkumppanuuksien toimintamalli

Avainkumppanuuksia lähdetään rakentamaan aina tarpeeseen pohjautuen. Olemme voineet tehdä kumppanin kanssa yhteistyötä jo pitkään, jolloin sopimalla avainkumppanuudesta voimme tiivistää ja kehittää kumppanuutta monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Haluamme olla kuitenkin myös jatkuvasti perillä kaupan ja liiketoiminnan alan työelämän muutoksista, jonka myötä haluamme vahvistaa yhteistyötä myös täysin uusien toimijoiden kanssa.

Avainkumppanuuksien sisällöt sovitaan aina yksilöllisesti kumppanin kanssa. Oleellisinta on löytää molempia osapuolia hyödyttäviä toimenpiteitä esimerkiksi työelämäjaksojen, osaamisen kehittämisen tai viestinnän osalta. Yhdessä suunnitellut käytännöt selkeyttävät operatiivista toimintaa ja luovat yhteistyölle pitkäjänteisyyttä, kun tarpeet, tavoitteet ja toimintatavat ovat tiedossa molemmin puolin.

Kumppanuuksissa haluamme keskittyä konkreettisiin arjen tekoihin, mutta myös vaikuttaa toimialan kehittymiseen. Haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa vastuullisesti edistää kaupan alan osaamista ja vetovoimaa. Lisäksi alan monipuolisten uramahdollisuuksien esille saaminen on tärkeä osa kaupan alan uudistamista.


Hyödyt avainkumppanuudesta

Kun solmimme avainkumppanuuden, organisaationne saa:

  • Nimetyn yhteyshenkilön, joka vastaa kumppanuudesta kanssanne. Suunnittelette, kehitätte ja toteutatte yhteistyötä tiiviissä vuorovaikutuksessa.
  • Sujuvat käytännöt yksilöllisesti sovittuna opiskelijoiden työelämäjaksoihin ja rekrytointeihin liittyen.
  • Henkilöstön osaamisen kehittämisen kumppanuus Mercuria Pron kautta.
  • Mahdollisuuden tuote- ja palvelukehitykseen sekä projektien toteuttamiseen Mercurian opiskelijoiden kanssa.
  • Raportointia yhteistyön ja työelämäjaksojen vaikuttavuudesta vuositasolla.

Ota yhteyttä

etunimi.sukunimi@mercuria.fi

Tomi Rytkönen

työelämäpäällikkö

040 574 0368 tomi.rytkonen@mercuria.fi