Heading hidden

Mercuria osana työelämää

Mercuriassa arvostetaan yhteistyötä - siksi yhteistyö ja verkostoituminen ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Teemme alueellista yhteistyötä hyvistä syistä

Tavoitteenamme on aktiivinen alueellinen yhteistyö, jotta voimme kouluttaa yhä osaavampaa työvoimaa työelämän tarpeisiin ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Lisäksi haluamme edistää kaupan alan osaamista ja vetovoimaa yhdessä kumppaniemme kanssa.

Tiivistä vuorovaikutusta työelämän kanssa

Mercurian tavoitteena on edistää vuorovaikutusta koulutuksen ja työelämän välillä. Kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja toimia yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näin varmistamme myös, että koulutuksemme on työelämälähtöistä, vastaa etenkin lähialueidemme yritysten tarpeisiin ja on askeleen edellä työelämän nopeaa kehitystä. Haluamme ennakoida yritysmaailman toimintaympäristön muutokset ja uudet asiakastarpeet.

Laajat verkostot

Mercurian tavoitteena on laajentaa ja ylläpitää kumppanuusverkostoja niin, että kaikki osapuolet hyötyvät. Kumppanimme saavat osaavaa työvoimaa ja meidän valmistuvat opiskelijamme töitä.

Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös luoda laajoja ja joustavia yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan täydentää henkilöstön osaamista.

Työelämäkampus

Työelämäkampus on yksi Mercurian kolmesta kampuksesta, joilla opiskelijamme pääsevät työskentelemään. Työelämäkampuksen lisäksi osaamista kerrytetään oppilaitoksessa ja eKampuksen verkkoympäristöissä. Opiskelijamme suorittavat opintonsa näillä kolmella kampuksella. Suuren osan ammattitaidostaan opiskelijamme hankkivat työskentelemällä yrityksissä ja yhteisöissä.

Työelämäkampuksen yhtenä tehtävänä onkin auttaa yrityksiä ja yhteisöjä tarjoamalla niille nuoria merkonomiopiskelijoita erilaisiin työtehtäviin, esimerkiksi myyntiin, asiakaspalveluun sekä toimiston ja taloushallinnon tehtäviin.

Ota yhteyttä
https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2017/12/työelämäkampus_logo-e1524125500927-200x200.png