Koulutukset


Mercuriassa voi suorittaa Liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomiopinnot, jos olet oppivelvollinen nuori.

Mercuria Pro tarjoaa aikuisille Liiketoiminnan perustutkinnon opinnot päivä- tai iltaopiskeluna, monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi Mercuria Pro tarjoaa työssäkäyville aikuisille erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Liiketoiminnan perustutkinto

merkonomi

Merkonomin tutkinto antaa sinulle keskeiset liiketoiminnan alan edellyttämät tiedot ja taidot. Liiketoiminnan perustutkinto sisältää opintoja mm. asiakaspalvelusta, markkinoinnista, myynnistä, taloushallinnosta ja yrittäjyydestä.

Kaksoistutkinto


merkonomi + ylioppilas

Kaksoistutkinto on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka haluat ammatillisen tutkinnon lisäksi valmistua myös ylioppilaaksi. Mercurian kaksoistutkinnossa lukiokurssit on sisällytetty ammattiopintoihin eli lukiokursseilla korvataan osa ammatillisista opinnoista.

Liiketoiminnan perustutkinto

merkonomi (aikuiset)

Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka jo työskentelevät kaupan alalla, ja haluavat saada osaamisensa näkyväksi. Tutkinto soveltuu myös alan vaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja vahvistaa tämän päivän työelämätaitoja.

Hae opiskelemaan!

Mercuriasta valmistuu kovan luokan kaupallisen alan ammattilaisia nykypäivän työelämän tarpeisiin. Oppivelvolliset hakeutuvat meille Opintopolun kautta kevään toisen asteen yhteishaussa.

Mercuria Pro – kaupallisen alan aikuiskoulutus

Mercuria Pro kouluttaa osaavia liiketoiminnan ammattilaisia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kaupallisen alan ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen haku on jatkuvasti avoinna.