Mercuria FAQ

Mitä aineita opiskellaan kaksoistutkinnossa?
Uuden lain mukaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan viisi ainetta. Ainut pakollinen aine on äidinkieli. Sen lisäksi opiskelijoiden on kirjoitettava yksi pitkä aine. Mercuriassa opiskelijat opiskelevat pitkän englannin, joka myös kirjoitetaan pitkänä melko usein. Mutta opiskelijat ovat myös kirjoittaneet esim. pitkän matematiikan, jos he ovat itsenäisesti (tai muussa lukiossa) opiskelleet siihen tarvittavat taidot. Lisäksi Mercuriassa tarjotaan opetusta ruotsissa, matematiikassa (lyhyt oppimäärä), terveystiedossa, psykologiassa ja yhteiskuntaopissa. 

Voiko kirjoittaa pitkän matematiikan? 
Opiskelija voi periaatteessa kirjoittaa pakollisten aineiden lisäksi mitä tahansa opiskelemiaan aineita. Mercurian opiskelijoille ei tällä hetkellä tarjota pitkän matematiikan opetustamutta opiskelija voi valita Vantaan aikuislukion tai Martinlaakson lukion kurssivalikoimasta mitä tahansa kursseja, joita hän voi suorittaa omalla ajallaan. Martinlaakson lukion kursseille pääsee, jos niillä on tilaa. Vantaan aikuislukion kursseille osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Onko kaksoistutkinnossa koeviikkoja?
Mercurian kaksoistutkinto-opiskelijoilla ei ole koeviikkoja. 

Voinko lähteä ulkomaille työssäoppimaan vaikka on kaksoistutkinnossa?
Kyllä voi lähteä, mutta ulkomaan tjk-jakso on sijoitettava niin, ettei se osu esim. ylioppilaskirjoitusten kanssa päällekkäin.

Onko kaksoistutkinnon suorittaminen rankkaa?
Jokainen kokee kaksoistutkinnon suorittamisen yksilöllisesti. Olemme Mercuriassa pyrkineet vähentämään opintojen kuormittavuutta esim. sijoittamalla lukiotunnit normaalien koulupäivien aikana pidettäviksi, ja ne näkyvät myös omassa lukujärjestyksessä. Lukioaineet, kuten ruotsi, englanti ja äidinkieli korvaavat liiketoiminnan perustutkinnon vastaavat opinnot. Opiskelijapalautteen mukaan olemme onnistuneet kaksoistutkinnon järjestelyissä, ja monet opiskelijat kokevat, että kaksoistutkinnon suorittaminen sujuu hyvin.  

Miten kaksoistutkintoon haetaan?
Kaksoistutkintoon haetaan normaalisti yhteishaun kautta. Hakulomakkeessa ilmoitetaan halukkuus (rasti ruutuun) kaksoistutkinnon suorittamiseen, ja oppilaitos valitsee opiskelijat kaksoistutkintoon todistusten perusteella. 

 

Millaista liiketoiminnan opiskelu on? Mitä tunneilla tehdään?
Liiketoiminnan opiskelu on todella käytännönläheistä. Tunneilla tehdään paljon ryhmätöitä ja käydään läpi asioita, joita yleisesti merkonomin työtehtävissä tarvitaan ja käytetään. Voit valita itseäsi kiinnostavat aineet ja ns. Osaajapolun, joka vaikuttaa opintojesi sisältöön. Myyntiosaajan polulla opiskelet esimerkiksi myyntitaitoja ja markkinointiviestintää. Yrittäjäosaajan polulla opiskellaan yrityksen perustamista ja tehdään erilaisia laskelmia kannattavuudesta. Muita Osaajapolkuja ovat Markkinointi- ja Taloushallinto-osaaja. Lisäksi meillä opiskellaan yhteisiä tutkinnonosia; matematiikkaa, kieliä, äidinkieltä ja viestintää. Näissä aineissa opetellaan yleissivistäviä taitoja kuten erilaisten ohjelmien käyttöä, harjoitellaan erilaisten asiakirjojen ja sopimusten tekemistä, sekä harjoitellaan työnhakua ja kirjoitetaan työhakemuksia ja tehdään oma CV. 

Lähiopetuksen jälkeen lähdetään työelämäjaksolle hankkimaan käytännön kokemusta tekemällä ammatillisiin opintoihin soveltuvia työtehtäviä ja antamaan näyttöjäSaavutettu ammattitaito arvioidaan työpaikalla yhdessä työpaikkaohjaajan ja oman ohjaajasi kanssa. Ammatillinen osaaminen arvioidaan siis tekemällä alan oikeita töitä. Työelämäjaksoja on opintojen aikana keskimäärin 4–5 kappaletta. Työelämäjaksojen pituus riippuu annettavien näyttöjen määrästä, ja siitä missä ajassa tarvittava osaaminen on saavutettu. 

Mistä tiedän, mitä kursseja pitää suorittaa? Voiko niitä vaihtaa, jos ei tykkää?
Opiskelijoilla on koko opintojen ajan oma HOKS-ohjaaja, jonka kanssa opinnot suunnitellaan ja kaikille tehdään henkilökohtainen oppimisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Liiketoiminnan perustutkinnossa opiskellaan ensimmäisenä vuotena kaikille yhteisiä tutkinnon osia. Ensimmäisen vuoden keväällä jokainen valitsee oman Osaajapolkunsa, joka määrittelee seuraavien vuosien ammatilliset opinnot. Osaajapolkuun valitaan sopivat tutkinnon osat Osaajapolun vaihtoehdoista oman ohjaajan kanssa. Jos huomaa, että valittu Osaajapolku ei tunnukaan oikealta, voi tutkinnonosia vaihtaa. 

Onko merkonomin opinnoissa kokeita?
Meillä on kokeita joissakin yhteisen tutkinnonosan aineissa, kuten matematiikassa ja äidinkielessä. Ammatillisissa opinnoissa ei normaalisti järjestetä kokeita, vaan arvioinnit annetaan työelämäjaksolla näyttöinä. Opettajilla on kuitenkin erilaisia käytäntöjä ja tapoja arvioida osaamista, ja joskus paras tapa on pitää asiasta pieni koe, mutta ne ovat kuitenkin melko harvinaisia.

Onko pakko opiskella verkossa?
Meillä kaikki opinnot ja kurssit on tehty omaan verkkoympäristöön, eKampukselle. Opiskelija voi sopia yhdessä HOKS-ohjaajan kanssa miten ammatilliset kurssit suoritetaan ennen työelämäjaksoja. Normaalisti kaikista kursseista järjestetään lähiopetusta, mutta jos opiskelija haluaa ja pystyy suorittamaan kursseja verkossa, niin se on mahdollista.

Kuinka pitkiä koulupäivät ovat?
Koulupäivien pituus riippuu sen hetkisistä opinnoista, ja siitä opiskeleeko kaksoistutkintoa. Joskus pisimmillään koulupäivän pituus voi olla esim. 8.15–16.00, jos on monta kurssia ja lukiotunteja meneillään samanaikaisesti. Mutta joskus taas voi olla, että päivät ovat lyhyitä eikä kaikkina viikonpäivinä ole välttämättä edes lähiopetusta, jos kursseja ei ole meneillään. Yhteiset tutkinnonosat, kuten äidinkieli ja matematiikka pyritään suorittamaan jo ensimmäisen vuoden aikana, joten toisella ja kolmannella luokalla pääsee yleensä keskittymään ammatillisiin opintoihin, ja opiskelu onkin silloin jo huomattavasti joustavampaa. 

Onko ruokailu ilmaista?
Kaikille toisen asteen perustutkinto-opiskelijoille kustannetaan päivittäinen ruoka lähiopetuksessa. Työelämäjaksoilla opiskelijoille korvataan päivittäinen ruokailu (työpäivinä), mutta etäopetuksessa ei oppilaitoksella ole velvollisuutta korvata kouluruokailua.  

Millä keskiarvolla Mercuriaan pääsee?
Kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan pisteillä. Pisteet muodostuvat kaikkien aineiden keskiarvosta ja kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvosta. 1.valinnasta saa vielä kaksi pistettä lisää. Lähivuosina pisterajana on Mercuriaan ollut 20. Kaikkien aineiden keskiarvo pitäisi olla n. 7.5. 

Onko meille pääsykokeita?
Mercuriassa ei ole pääsykokeita, mutta aikuisten perustutkintoon opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella. Nuorisopuolen opintoihin opiskelijavalinnat tehdään opintopolun kautta tulleiden hakijoiden kesken pisteiden perusteella, johon vaikuttavat hakutoive ja todistuksen keskiarvo. Kielikoe järjestetään tarvittaessa äidinkielenään muuta kuin suomea puhuville hakijoille. Lisäksi voidaan käyttää harkinnan varaista sisäänottoa.  

  

Mitä merkonomi voi tehdä työkseen? Onko pakko mennä kauppaan töihin?
Merkonomi voi tehdä työkseen hyvin erilaisia asioita. Tietysti liiketoiminnan opinnot ohjaavat opiskelijoitamme työelämäjaksoille aika usein juuri kauppoihin ja myymälöihin, ja sitäkin kannattaa kokeilla opiskeluaikana. Mutta jos kaupan työt eivät tunnu omilta, voi merkonomi toimia vaikkapa yrittäjänä, työskennellä tilitoimistossa tai pankissatai erilaisissa toimistotehtävissä esimerkiksi markkinoinnin ja mainonnan parissa. Opiskelijamme sanovat, että merkonomin tutkinto on hyvä pohja mihin tahansa toimialalle ja kaikki on oikeastaan itsestä kiinni. 

Kuinka monta työelämäjaksoa on ja kuinka kauan ne kestävät?
Työelämäjaksoja on noin 4–5 kpl opintojen aikana, riippuen tutkinnonosien määrästä. Työelämäjaksojen pituus riippuu myös annettavien näyttöjen määrästä ja tutkinnonosien laajuudesta. Joskus opiskelijat haluavat ”niputtaa” yhteen useamman näytön, jolloin työelämäjaksokin on pitempi, jotta voidaan saavuttaa tarvittava osaaminen. Tutkinnonosien laajuudet vaihtelevat 15 ja 30 osaamispisteen välillä. Laajemman tutkinnonosanesimerkiksi Myynti-tutkinnonosan kohdalla työelämäjakso on pidempi kuin suppeammissa tutkinnonosissa. Yleensä laajan tutkinnonosan kohdalla pyritään olemaan työelämäjaksolla noin 12 viikkoa yhtämittaisesti. Joskus opiskelijalla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista vaikkapa kesätöistä myyjänä, jolloin tarvittavan osaamisen hankkimiseen ei tarvita pitkää työelämäjaksoa, vaan näyttö voidaan antaa jo aikaisemmin. 

Mistä tiedän, millainen työpaikka soveltuu opintoihini? Pitääkö minun itse hankkia paikka?
Työpaikkojen hankkimisessa opiskelijoitamme avustavat oma HOKS-ohjaaja ja tKampus (työelämäkampus). Heidän kanssaan keskustellaan ja mietitään, millainen työpaikka soveltuu opintoihin juuri sillä hetkellä. Melko usein opiskelijat kuitenkin hankkivat työpaikkansa itse, mutta myös tKampuksella on tiedossa yrityksiä, jotka hakevat työharjoittelijoita. Opiskelijat eivät jää tämän asian kanssa yksin, vaan heitä autetaan löytämään hyvä työpaikka. 

Saako työssäoppimisjaksolta palkkaa?
Työssäoppimiset voi suorittaa kahdella erilaisella sopimuksella: koulutussopimuksella, joka solmitaan palkattomalle työelämäjaksolle, sekä oppisopimuksella, jossa opiskelijalla on työsopimus yrityksen kanssa ja saa sieltä myös palkkaa. Aika usein työpaikat haluavat aloittaa uusien harjoittelijoiden kanssa palkattomalla koulutussopimuksella, koska työkokemusta ei vielä ole kertynyt. Joskus opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa sellaisessa yrityksessä, jossa voi myös antaa näyttöjä. Yleensä näissä tapauksissa solmitaan oppisopimus työelämäjakson ajaksi, jolloin opiskelija saa jaksolta työsopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksessa täytyy olla siis työsopimus yrityksen ja opiskelijan välillä, ja työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.  

Pitääkö itse hankkia työpaikka ulkomailta?
Ei tarvitse, Mercurialla on useita yhteistyöyrityksiä mm. Espanjan Fuengirolassa ja Maltalla. Lisäksi meillä on monia yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla (mm. Mallorca, Saksa, Hollanti, Italia, Ruotsi), joiden kautta voimme hankkia työpaikkoja opiskelijoille. Työpaikat soveltuvat eri tutkinnonosien näyttöihin ja ovat luotettavia. Opiskelija voi myös hankkia oman paikan, jos haluaa. Kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa sovitaan niiden soveltuvuudesta erikseen ja tehdään tarvittavat sopimukset.

Missä ulkomaan jaksoilla asutaan?
Yleensä asutaan paikallisissa vuokra-asunnoissa kavereiden tai kämppisten kanssa. Opiskelija voi asua yksinkin, jos haluaa. Opiskelija etsii vuokra-asunnon itse, mutta työpaikat ovat kuitenkin yleensä aina valmiita avustamaan asunnon hankinnassa. Poikkeuksena kohteista on Malta, jossa majoitus on opiskelijalle ilmaista ja valmiiksi järjestetty. Tästä syystä emme anna matka-avustusta Maltan kohteisiin. Asuntojen hinnat vaihtelevat sen kunnon ja sijainnin mukaan. 

Maksaako koulu mitään taloudellista tukea ulkomaan reissuihin?
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -apurahaa. Erasmus+ -tuki määräytyy ulkomaanjakson pituuden sekä kohdemaan mukaan, esimerkiksi kahden kuukauden pituiselle työelämäjaksolle se on noin 2300–2500 euroa. Lisäksi opiskelija voi hakea ulkomaan työelämäjaksolle KELAn opintotukea, jonka myöntämisestä päättää KELA.


 

Voiko osallistua Vanhojen tansseihin, vaikka ei olisi kaksoistutkinnon opiskelija?
Vanhojen tansseihin voivat osallistua kaikki Mercurian opiskelijat. Vanhojen tansseihin päästäkseen opiskelijan tulee ensin suorittaa hyväksytysti tanssikurssi, joka toteutetaan Mercuriassa kerran vuodessa.   

Onko mercurialaiset yhdessä Martinlaakson lukiolaisten kanssa, onko meillä yhteistyötä lukion kanssa?
Mercuria ja Martinlaakson lukio toimivat samassa rakennuksessa. Meillä muutamia yhteisiä tapahtumia lukion kanssa, kuten penkkarit ja vanhojen tanssit. Lisäksi kaksoistutkintolaiset voivat osallistua lukion kursseille, jos siellä on tilaa. Muuten meillä on yhteiset tilat, kuten ruokala ja liikuntatilat, mutta olemme jaksottaneet esimerkiksi ruokailua niin, etteivät kaikki opiskelijat ole siellä yhtä aikaa. 

Voiko koulusta poistua kesken päivän? Voiko välitunnilla käydä kaupassa?
Meillä saa kulkea vapaasti koulupäivän aikana. Opiskelijat voivat käydä lähikaupassa tai omilla asioillaan, jos lukujärjestys sen sallii.   

Onko Mercuriassa enemmän tyttöjä vai poikia?
Tämä vaihtelee vähän vuosittain, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Meillä menee tytöt ja pojat melko tasan, ja meillä pyritään myös kunnioittamaan kaikkia opiskelijoita ihmisinä. Tämä huomioidaan esimerkiksi kyselyissä ja kiinteistön tiloissa, joista osa on sukupuolineutraaleita.   

Jos haen lukion jälkeen Mercuriaan, mutta saankin opiskelupaikan kesän aikana korkeakoulusta, voinko ottaa sen vastaan?
Kyllä voit ottaa vastaan opiskelupaikan korkeakoulusta, vaikka olisitkin jo ilmoittautunut Mercuriaan opiskelijaksi. Korkeakoulujen valinnat tehdään myöhemmin kuin toisen asteen opiskelupaikat, joten on mahdollista, että saat tietää korkeakoulupaikastasi vasta syyslukukauden alussa.  

Voiko Mercurian jälkeen hakea korkeakouluun opiskelemaan?
Kyllä, liiketoiminnan perustutkinto antaa oikeuden hakeutua korkea-asteelle, esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.  

Mitä tarkoittaa väyläopinnot ja voiko niitä suorittaa kuka vaan?
Väyläopinnot ovat samoja opintoja kuin mitä ammattikorkeakouluissa opiskellaan. Ne luetaan hyväksi, kun opiskelija hakeutuu toisen asteen opintojen jälkeen korkeakouluun opiskelemaan esimerkiksi liiketaloutta. Väyläopintoja voi suorittaa kaikki toisen asteen opiskelijat, ja Mercuria järjestää väyläopinnot yhteistyössä Metropolian kanssa. Väyläopinnot suorittanut opiskelija hyötyy hakeutumisvaiheessa hyvin suoritetuista opinnoista, eikä hänen tarvitse välttämättä osallistua perinteisiin pääsykokeisiin. Tämä käytäntö kuitenkin vaihtelee eri korkeakouluissa. Metropolia vaatii sisäänpääsyyn hyvin suoritetut väyläopinnot (vähintään 3 keskiarvolla), sekä hyväksytysti suoritetun haastattelun.  

Voinko olla töissä opiskeluiden aikana? Kuinka paljon lähiopetusta on?
Monet opiskelijat tekevät opintojensa ohessa myös töitä. Myös ylioppilaspohjaista tutkintoa suorittavat opiskelijat suorittavat työelämäjakson kotimaassa tai ulkomailla, ja sen lisäksi monet opiskelijamme työskentelevät opintojensa ohella. Lähiopetuksen määrä riippuu jokaisen opiskelijan työkokemuksesta ja suoritetuista opinnoista. Kaikkien opiskelijoidemme opinnot henkilökohtaistetaan, jossa samalla katsotaan tarvittavat kurssit tutkinnon suorittamiseen. 

Milloin voin saada opintotukea?
Perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat Helpistä, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta https://www.kela.fi/opintotuki. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat.


Milloin voin saada koulumatkatukea?
Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla. Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi. Uusittu koulumatkatuen lomake Koulumatkatukihakemus KM 1 on käytettävissä toukokuusta 2021 alkaen. Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa (kela.fi).


Miten ruokailuun liittyvät edut on järjestetty?
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun ollessaan lähiopetuksessa oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Maksuton ruokailu edellyttää opiskelijakortin (Tuudo) tai Kela-kortin esittämistä opiskelijaravintolassa. Myös kuva Kela-kortista riittää. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta maksetaan ateriakorvaus jälkikäteen niiltä päiviltä, kun opiskelija on osallistunut koulutukseen. Lisätietoa ruokailun maksuttomuudesta voi kysyä opintotoimistosta tai omalta HOKS-ohjaajalta.

Lisää oppivelvollisuuden laajentumisesta voit lukea tästä:
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

Lisää koulumatkatuesta voit lukea tästä:
https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Lisää opintotuesta voit lukea tästä:
https://www.kela.fi/opintotuki