15.12.2023

Harjoittelijana Tokmannin somesisältöjen tuottajana

Teksti | Eveliina Paunonen

Tavaratalo Tokmanni avasi Mercurian opiskelijoille ovet uudenlaiseen harjoitteluun sosiaalisen median sisällöntuotannon parissa. Mercurian toisen asteen merkonomiopiskelijat pääsivät työskentelemään pääkaupunkiseudun kuudessa eri Tokmannin myymälässä suunnitellen, toteuttaen ja analysoiden sosiaalisen median sisältöjä. Samalla opiskelijat suorittivat asiakkuuksien hoitamisen tutkinnon osan.

Harjoittelu kesti reilut kolme kuukautta ja harjoittelun tavoitteena oli oppia tuottamaan Tokmannin tavoitteiden mukaista viestintää sosiaaliseen mediaan ja arvioida markkinoinnin vaikuttavuutta. Lisäksi harjoittelun aikana opiskelijat pääsivät konkreettisesti suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työtään, kartoittamaan myymälöiden tarpeita ja raportoimaan työnsä tuloksia.

Opit ja tulokset

Opiskelijat perehtyivät erilaisten myymälöiden erityispiirteisiin ja tavoitteisiin. Toinen harjoittelijoista, Senni korosti, että harjoittelussa oppi todella kattavasti sosiaalisen median sisällöntuotannosta. Myymälöillä oli erilaisia tavoitteita, kohderyhmiä sekä toiveita, jotka oli otettava huomioon suunnittelussa. Tokmannin sometekemisestä sai näin todella kattavan kuvan.

Aikataulutuksen ja suunnitelman tärkeys tuli esiin vahvasti harjoittelun aikana. Roosa, toinen harjoittelijoista kertoi, että hän sai harjoittelussa arvokasta oppia suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja työn priorisoinnista. Hyvin laadittu suunnitelma oli keskeisessä roolissa työn sujuvuuden kannalta. Opiskelijat kohtasivat monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita, kun sisällöistä ja aikatauluista kommunikoitiin eri myymälöiden ja heidän työntekijöidensä kanssa.

Harjoittelun aikana

  • tuotettiin yhteensä noin 120 Facebook-sisältöä pääkaupunkiseudun kuudessa eri Tokmannin myymälässä
  • myymälät kerryttivät harjoittelujakson aikana yhteensä yli 200 uutta Facebook-seuraajaa
  • tämän lisäksi julkaisut keräsivät paljon silmäpareja ja sisältöjen analyysistä saatiin paljon oppeja ja ideoita jatkoon.

Myös Tokmannin henkilökunta koki harjoittelun antoisana. Harjoittelun ohjaajana toiminut Kaaren Tokmannin myymäläpäällikkö Tette kertoi, että harjoittelun aikana tuli tarkemmin myös itse seurattua, mitä muissa myymälöissä tapahtuu somen osalta. Harjoittelijoiden luomista sisällöistä sai ammennettua ideoita tulevaisuuden sometekemiseen ja analyysissä nousi konkreettisia oppeja sisältöjen toimivuudesta. Esimerkiksi saman tuotteen hyllykuvan ja henkilökunnan esittelemän tuotekuvan välillä oli huomattava ero tuloksissa.

Tokmannin kanssa toteutettu harjoittelu oli ensimmäinen laatuaan ja tätä mallia tullaan hyödyntämään harjoitteluissa myös jatkossa!