06.04.2021

Mercuria kestävän kehityksen tiellä

Mercurian kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2015, jolloin ryhmään kuului myös Martinlaakson lukion opettajia sekä ravintola- ja siivouspalveluita tuottavien yritysten edustajia. Varsinainen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin seuraavana vuonna ja sitä päivitettiin vuonna 2018. Kestävän kehityksen ohjelmassamme on ollut erilaisia painopistealueita, joihin on kohdistettu toimenpiteitä, mm. tulostusseuranta, tasa-arvokyselyt, kasvisruokapäivien lisääminen sekä erilaiset hyvinvointiin liittyvät kyselyt ja toimenpiteet.

Vantaan kaupunki on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Resurssiviisas Vantaa 2030 -ohjelma vaikuttaa ja ohjaa myös Mercurian kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Tämän hankkeen myötä Mercuria on täsmentänyt omia toimintatapojaan ja tavoitteitaan vuoteen 2030 seuraavilla osa-alueilla:

Energiantuotanto ja –kulutus

 • Kiinteistön kuluttama sähkö ja lämpö hankitaan 100 % uusiutuvista lähteistä
 • Osa sähköstä tuotetaan paikallisesti aurinkoenergialla
 • Energiaa kulutetaan viisaasti ja koulurakennus on mahdollisimman energiatehokas

Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen

 • Työmatkaliikkumisessa käytetään joukkoliikennettä, kimppakyytejä, polkupyöriä ja sähköautoja
 • Turhaa liikkumista vähennetään suosimalla mm. etätyötä ja etäkokouksia
 • Sähköautojen ja –polkupyörien lataus on kaikkien saatavilla ja järkevän hintaista

Kulutus ja materiaalit

 • Ravintolapalveluissa vaikutetaan ruoan kestävään tuotantoon, hävikin määrään ja huomioidaan ruoka-apu
 • Hankintatoiminnassa korostetaan vastuullisuutta, edistetään kiertotaloutta ja uusiokäyttöä sekä huomioidaan tuotteiden koko elinkaari
 • Lajittelu on arkipäivää ja sekajätteen määrää on pystytty vähentämään

Vastuullinen mercurialainen

 • Opiskelijat kasvavat yhteisössä vastuullisiksi kansalaisiksi
 • Koko organisaatio toimii kestävän kehityksen suunnitelman mukaisesti

Osa näistä tavoitteista on jo toteutunut, ja esimerkiksi Mercurian sähkö on nykyään 100% vihreää sähköä ja etätyö on tullut osaksi kaikkien mercurialaisten arkea. Myös jätteen lajittelua on tehostettu, ja nykyään oppilaitoksen tiloista löytyvät erilaiset kierrätysastiat niin oppilaitoksen käytäviltä kuin henkilökunnan tiloista. Kestävä kehitys on mukana myös opetussuunnitelmassa. Tänä keväänä järjestettiin ensimmäinen Kestävän kehityksen intensiivikurssi, jossa käytiin läpi erilaisia yhteiskuntavastuita. Koronan vuoksi tämä ensimmäinen intensiivikurssi pidettiin verkossa, mutta jatkossa on tarkoitus toteuttaa lähiopetuksen lisäksi erilaisia tutustumiskäyntejä, luentoja ja tapahtumia, joiden teemat ja aiheet liittyvät kestävään kehitykseen.

Näillä toimenpiteillä Mercuria pyrkii saavuttamaan hyvän työ- ja opiskeluympäristön, jossa on huomioitu ympäristö, ihmiset ja vastuullinen talous. Lisäksi tavoitteenamme on kouluttaa tiedostavia kansalaisia, joilla on osaamista kantaa vastuuta ympäristöstä, kanssaihmisistä ja taloudesta.