Erikoistu pieneläinalan asiakaspalvelijana MERCURIAssa.
17.08.2020

Paikalliset tutkinnonosat

Mercuriassa on mahdollista opiskella ihan erityisiä tutkinnonosia, jotka on räätälöity oppilaitoksessamme meidän opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kaikki nämä paikalliset tutkinnonosat ovat keskeisiä merkonomin ja liiketoiminnan ammattilaisten ydinosaamisessa, mutta niiden opinnot keskittyvät tarkemmin tiettyyn toimintaympäristöön. Tällä hetkellä meillä voi valita yhden viidestä paikallisesta tutkinnonosasta, jotka ovat Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, Muotikaupan tuote- ja trendituntemus, Pieneläinalan asiakaspalvelija, Polkupyöräalan asiakaspalvelija, Esillepanon suunnittelu ja toteutus sekä Verkkokauppa. Nämä kaikki tutkinnonosat ovat laajuudeltaan 15 osaamispistettä ja niiden avulla opiskelijat voivat suuntautua jo opiskeluvaiheessa heitä kiinnostaville aloille.

Meillä on paljon erilaisia yhteistyökumppaneita yritysmaailmassa, jossa meidän opiskelijamme suorittavat näiden paikallisten tutkinnonosien työelämäjaksoja. Esimerkiksi Pieneläinalan asiakaspalvelija -tutkinnonosan opiskelijamme suorittavat työelämäjakson Mustissa ja Mirrissä tai muussa alan yrityksessä. Olemme vastanneet näillä paikallisilla tutkinnonosilla myös työelämän tarpeisiin, ja olemme kouluttaneet asiakaspalvelijoita ja myyjiä erityistä kaupan alan osaamista tarvitseviin yrityksiin, kuten teknisen kaupan ja polkupyöräalan yrityksiin.

Usein opiskelijoidemme innostus jotain tiettyä alaa tai yritystä kohtaan heräävät opintojen aikana, ja on hienoa, jos he pystyvät valitsemaan opintoja kiinnostavalta alalta ja kehittymään ammattilaisiksi jo opiskelujen aikana. Työelämäjaksot antavat arvokasta työelämäkokemusta, ja sitä kautta monet opiskelijoistamme ovat saaneet jopa vakituisia työpaikkoja heti valmistumisensa jälkeen. Hyville ammattilaisille on työelämässä aina kysyntää, ja paikalliset tutkinnonosat voivat syventää opiskelijoidemme osaamista, parantaa opiskelumotivaatiota ja antaa mahdollisuuden suunnata tulevaisuuden haaveammattiin jo opiskeluaikana!

Erikoistu muotikaupan tuote- ja trendituntemuksen kurssilla.

Erikoistu Liiketoiminnan perustutkinnon opinnoissa ja työllisty Wihurilla.