31.01.2022

Uutena mercurialaisena – Kirsi Vuonnala, ammatillinen opettaja

Oma opettajapolkuni ammatillisessa koulutuksessa alkoi parikymmentä vuotta sitten yhteistyöllä ihanien kollegoiden Ullan ja Markun kanssa. Työelämäyhteistyö ja tekemällä oppiminen olivat isossa roolissa, ja nämä ovat kulkeneet vahvasti mukanani koko opettajaurani ajan. Parhaita hetkiä opettajana ovat ne, kun opiskelijat rohkaistuvat, useimmiten juuri käytännön projekteissa, ja oppivat toisiltaan erilaisia taitoja. Itsensä haastaminen, uuden oppiminen ja siellä kuuluisalla epämukavuusalueella venyminen ovat aina yhtä haastavia iästä riippumatta.

Tiimiakatemia Globalin Tiimimestari-materiaalin venymisvyöhykemalli osoittaa hyvin oppimiseenkin kuuluvat erilaiset vyöhykkeet. Stressivyöhyke ja ”kuollut vyöhyke” eivät tunnu kivoilta, mutta niilläkin on oppimisprosessissa oma paikkansa. Mukavuusvyöhykkeellä olisi kiva chillailla, mutta uutta siellä ei kovinkaan opita. Luova virtaus eli flow syntyy venymisvyöhykkeellä, jossa usein myös uuden oppiminen ja uusien ideoiden synty tapahtuu. (Tiimiakatemia Global materiaali, Venymisvyöhyke. Aaltonen, Tapio & Pajunen, Heikki & Tuominen, Kalevi. 2005. Syty ja sytytä. Talentum)

Selkeiden ja saavutettavissa olevien oppimistavoitteiden asettaminen ja onnistumisten huomioiminen auttavat meistä jokaista kulkemaan näiden eri vyöhykkeiden läpi ja jatkamaan, vaikka oppiminen tuntuisikin takkuavan. Opetuksessani olen käyttänyt paljon tiimi- ja projektioppimista. Näiden avulla opittavat asiat usein tuntuvat aukeavan helpommin ja oppiminen on palkitsevaa, kun opiskelukaverit tsemppaavat ja epämukavuusalueella olo ei olekaan enää niin kauheaa. Oppiminen on aina polku, johon kuuluu onnistumisia ja epäonnistumisia, pieniä ja isoja sellaisia. Oppimista tapahtuu erilaisissa ympäristöissä koulussa, harrastuksissa, työpaikoilla, verkossa ja oikeastaan missä vain.

On ollut ilo tutustua Mercurian toimintaan viimeiset viikot.  eKampus, työelämäpalvelut, opiskelijan tukipalvelut, kansainväliset projektit ja monet muut hankkeet, uusien toimintamallien aktiivinen kokeilu ja kehittäminen sekä Mercurian me-henki mahdollistavat monipuoliset erilaisille oppijoille sopivat oppimispolut. Tästä on hyvä lähteä viemään eteenpäin Duunaamo-työnimellä kulkevaa projektia, jossa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ammatillisiin opintoihin.

Kokoaikaisen työn yhdistäminen opiskeluun, korona-ajan tuomat haasteet aikatauluissa, tehtävien teon haastavuus ja monet muut arjen asiat voivat helposti muodostua esteeksi opinnoissa etenemiseen. Duunaamossa kokeillaan uusia toimintamalleja ja tuunataan vanhoja toimintamalleja opiskelijan avuksi.  Tavoite on löytää jokaiselle sopivin tapa oppia ja edetä opinnoissasi. Mercurian tavoitteen mukaisesti Sinulle sopivalla tavalla saat tukea kesken olevien eKampuksen tehtävien tekemiseen tai opit ammatillisten aineiden asioita käytännönläheisesti pienprojekteissa tai työpaikalla.

Toivon kaikille onnistumisten ja oppimisen hetkiä kevätlukukaudelle 2022. Nähdään Duunaamossa 😊

Teksti: Kirsi Vuonnala, ammatillinen opettaja