Harkinnanvarainen valinta


Voit hakeutua harkinnanvaraisen valinnan kautta opiskelemaan Mercuriaan, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Harkinnanvarainen haku tehdään Opintopolussa yhteishaun yhteydessä.

Tämän kevään toisen asteen yhteishaku on päättynyt, eikä harkinnanvaraisen haun kautta voi enää hakeutua opiskelemaan. Harkinnanvaraisesti hakeneiden oppimisvalmiuskoe järjestettiin huhtikuussa 2024.

Oppimisvalmiuskoe

Kutsu oppimisvalmiuskokeeseen on lähetetty harkinnanvaraisen haun kautta hakeneille sähköpostitse. Koe on vapaaehtoinen, mutta siihen osallistumista suositellaan vahvasti.

Oppimisvalmiuskokeella mitataan yleistä osaamista ja päättelykykyä, jota eri oppiaineiden hallinta edellyttää. Koe koostui kolmenlaisista päättelytehtävistä ja luetun ymmärtämistä mittaavasta osiosta.

Oppimisvalmiuskoe kestää enintään 60 minuuttia. Kokeeseen osallistujan täytyy todistaa henkilöllisyytensä.

Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
  • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Opintopolusta yhteishaussa täyttämäsi ja tulostamasi hakemus sekä hakemuksen liitteet, joilla selvität miksi hakeudut harkinnanvaraisen haun kautta toimitetaan Mercuriaan alla näkyvään osoitteeseen. Hakemusten ja liitteiden vastaanottaminen on tältä keväältä päättynyt.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Harkinnanvarainen valinta
Martinlaaksontie 36
01620 Vantaa

Lisätietoja

opintotoimisto@mercuria.fi
p. 09 8955 8348

Mika Orenius

koulutuspäällikkö

040 120 7516 mika.orenius@mercuria.fi