Heading hidden

Yrittäjävalmennusta isolla sydämellä!

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/08/Aikuiset2019-17_web.jpg
Syksyn aloitusryhmän haku avautuu toukokuussa.
Seuraava aloitus 1.9.2021
Tervetuloa mukaan!
Tutkinnon ePerusteet
Lue lisää tutkinnon muodostumisesta ePerusteissa

Yrittäjän ammattitutkinto -koulutuksen sisältö

Yrittäjän ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä ja se antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin esimerkiksi yliopistoissa. Opinnot kestävät noin vuoden.  

Yrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi eri osaamisalaa, joista Mercuriassa voit suorittaa yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan. Tämä osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista 

Pakollinen tutkinnon osa (90 osp): 

  • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 

Valitse näistä kaksi valinnaista tutkinnonosaa (30 osp): 

  • Myynti ja markkinointi 
  • Tuotteistaminen 
  • Sähköinen liiketoiminta 
  • Taloushallinto 

Kenelle koulutus sopii? 

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimiville yrittäjille.  Yrityksellä on y-tunnus ja opiskelija työskentelee vähintään 25H/viikko omassa yrityksessä.   

Lisäksi koulutukseen osallistuva yrittäjä tarvitsee työpaikkaohjaajan eli mentorin. Mentoriksi valitaan sellainen ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka toimii joko yrittäjän omassa yrityksessä tai jossain toisessa työpaikassa tai soveltuu muutoin työpaikkaohjaajaksi. Tarvittaessa mentori löytyy myös MERCURIAn omasta mentori-pankista. 

Tutkinnon suorittaminen edellyttää omaa yritystoimintaa, jossa ammattitaito voidaan osoittaa. 

Miten koulutus järjestetään? 

Yrittäjän ammattitutkinto järjestetään oppisopimuskoulutuksena, joka sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opit ja syvennät osaamistasi pääosin omien työtehtäviesi kautta. 

Ennen koulutuksen käynnistymistä suunnittelemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa mm. määritellään kehittymistarpeesi ja millä työtehtävillä näytät osaamisesi. HOKS-ohjaajamme sparraa sinua koko koulutusprosessin ajan tutkinnon suorittamisessa. Työpaikallasi sinua ohjaa mentori. 

Valmennuksessa käytettävät menetelmät 

Valmennusmenetelmiemme avulla varmistamme, että jokaisen lähiopetuskerran jälkeen saat arkeesi uusia asioita, jotka helpottavat työtäsi. 

  • ThomasHPA-vuorovaikutusanalyysi ja sen hyödyntäminen työssäsi 
  • Tietoiskut, case-harjoitukset, workshopit ja erilaiset osallistavat menetelmät koulutuspäivän aikana 
  • Käytännön työhön sovellettavat tehtävät 
  • eKampus ja ohjauskeskustelut 
//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/08/Aikuiset2019-13_web.jpg

Yrittäjän ammattitutkinto antaa valmiudet tulevaisuuteen

Mercurian asiakkuuspäällikkö ja yrittäjän ammattitutkinnon valmentaja Minna Vidgrén toimii itsekin yrittäjänä. Hän näkee muutoksen joka päivä työssään: "Työn tekemisen luonne muuttuu koko ajan ja yrittäjämäinen ote työskentelyyn lisääntyy kaikilla aloilla".

Muuttuva työelämä edellyttää stressinsietokykyä, pitkäjänteisyyttä, osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä kykyä innostua – samoja taitoja tarvitsee myös yrittäjä.

Yrittäjän ammattitutkinnossa opit tuntemaan itsesi ja tunnistamaan vahvuutesi, sekä kehittämään kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjän ammattitutkinto antaa sinulle tarvittavat valmiudet sekä yrittäjänä toimimiseen että tulevaisuuden työelämään.

Lue lisää Minna Vidgrénin ajatuksia yrittäjyydestä

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Minna Vidgrén

Minna Vidgrén

koulutusasiantuntija

040 060 3409

Minttu Kilpinen

Minttu Kilpinen

koulutuspäällikkö

040 733 7493

Tietoa ammattitutkinnosta

Ammattitutkinnon avulla kehität ammattitaitoasi saaden virallisen todistuksen osaamisestasi. Kun sinulla on alan työkokemusta vähintään kolme vuotta tai olet hankkinut osaamista muuten, ammattitutkinto on sinulle sopiva koulutusmuoto. Voit hakeutua ammattitutkintoon ilman ammatillista perustutkintoa.

Ammattitutkinnon suorittamiseen sisältyy valmistavaa koulutusta, jonka avulla kerrytät tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi. Suunnitelman mukaisesti määräytyy myös opiskeluaikasi, joka on noin 1,5 vuotta.

Ammattitutkintoon edellytettävä osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa, siksi oma yritys tai alan työpaikka on edellytys ammattitutkinnon suorittamiselle. Opiskelu tapahtuu oman päivittäisen työn ohella. Jos sinulla on jo riittävät taidot, voit suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta ensin valmistavaan koulutukseen.

Ammattitutkinto suoritetaan oppisopimusmuotoisena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!